ROCKWOOL udostępnia nowe narzędzie obliczeniowe dla architektów i inżynierów

Podziel się:
Kalkulator współczynnika przenikania ciepła U, fRsi i warunków cieplno-wilgotnościowych to nowe bezpłatne narzędzie skierowane do szerokiego grona specjalistów. Dzięki programowi mogą oni kompleksowo sprawdzić, czy projektowana przegroda spełnia standardy określane przez nowe Warunki Techniczne.

Kalkulator współczynników U, fRsi i warunków cieplno-wilgotnościowych umożliwia zaawansowaną analizę projektowanych przegród niejednorodnych pod kątem izolacyjności cieplnej, kondensacji pary wodnej oraz wysychania wilgoci. By jak najlepiej odwzorować stan rzeczywisty, program uwzględnia cały szereg danych, zarówno konstrukcyjnych, jak i środowiskowych.

Dowolne definiowanie przegród i materiałów
Najnowsze narzędzie ROCKWOOL oblicza współczynnik przenikania ciepła U zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 12831, a także współczynnik przenikania ciepła do gruntu według norm PN-EN 13780 i PN-EN 12831. Obliczeń dokonywać można dla różnych typów przegród (ścian, stropów, podłóg na gruncie, dachów lub stropodachów), zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak też publicznych i produkcyjnych. Ponadto dla ułatwienia pracy biblioteka programu zawiera szereg predefiniowanych konstrukcji spełniających Warunki Techniczne 2014, 2017 i 2021. Można je dowolnie modyfikować lub tworzyć od podstaw nowe. – Każdy materiał można edytować bądź zdefiniować, podając grubość, obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ, współczynnik oporu dyfuzyjnego μ oraz dyfuzyjnie równoważną grubość warstwy powietrza Sd. Umożliwia to budowę bazy własnych materiałów w programie – tłumaczy Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa ROCKWOOL Polska.
REKLAMA:

Nie tylko U
Najnowszy kalkulator ROCKWOOL sprawdza przegrody również pod kątem kondensacji pary wodnej. Obliczenie współczynnika temperaturowego fRsi zgodnie z normą PN-EN ISO 13788:2003 pozwala określić, czy przegroda została zaprojektowana poprawnie w zakresie uniknięcia rozwoju pleśni. W przypadku wystąpienia kondensacji, kalkulator podaje ilości kondensatu w kolejnych miesiącach, a także wyświetla szczegółowe wykresy rozkładu temperatur w przegrodzie. – Precyzując dane konstrukcyjne – np. objętość pomieszczenia czy grubość warstwy powietrznej, a także uwarunkowania konstrukcyjne – m.in. wilgotność względną czy usytuowanie przegrody – możemy dokonać kompleksowej analizy wilgotnościowej. W przypadku braku zadowalających rezultatów program podpowie odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne lub dobór materiału, który wyeliminuje ryzyko występowania kondensacji – dodaje Pawlak.

Profesjonalny raport
Generowany przez narzędzie raport, obok pełnych informacji na temat współczynnika przenikania ciepła i warstw przegrody, przedstawia pełną analizę cieplno-wilgotnościową przegród budowlanych. Program ponadto pomaga określić, czy konstrukcja spełnia wymagania stawiane przez nowe Warunki Techniczne (WT2014, WT2017, WT2021). W przypadku, gdy dany projekt nie wyczerpuje odpowiednich standardów, kalkulator automatycznie doradza odpowiednią grubość materiału izolacyjnego. – Perspektywa zmian w przepisach przewidziana na lata 2017 i 2021, a także obowiązek kontroli konstrukcji pod kątem kondensacji i wysychania wilgoci wewnątrz przegrody zmuszają projektantów do coraz żmudniejszych obliczeń przy tworzeniu projektu budowlanego. Kalkulator znacznie upraszcza te rachunki, pokazując przy tym, czy dane rozwiązanie spełni nowe Warunki Techniczne. Raport otrzymany z kalkulatora można z powodzeniem załączyć do projektu budowlanego – podsumowuje Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Rockwool
#wiadomości #dachy #dach #welna #docieplanie #rockwool

Więcej tematów: