Stanowisko MIWO w ramach konsultacji społecznych

Podziel się:
W związku z prowadzonym procesem konsultacji społecznych i rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej przedstawiło stanowisko wobec uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do paragrafu 1 pkt 38) Projektu Nowelizacji. Stanowisko zostało złożone w kancelarii Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
REKLAMA:

Więcej na stronie Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej
#wiadomości #izolacje #prawo #raport #miwo #welna #ustawy

Więcej tematów: