Co oznaczają nowe przepisy o izolacyjności cieplnej ścian?

Podziel się:
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,23 W/(m2 K).

Co to oznacza dla budujących? Jakie rozwiązania do wznoszenia ścian wybierać? Odpowiada ekspert Stowarzyszenia „Białe murowanie”.

Fot. Stowarzyszenie „Białe murowanie”Fot. Stowarzyszenie „Białe murowanie”
Współczesny styl życia i zmiany cywilizacyjne powodują, że ludzie większość czasu spędzają w budynkach. Dotyczy to przeważającej części wykonywanych zawodów, a po pracy wszyscy udają się do mieszkań lub innych miejsc odpoczynku. Oczywiste jest więc, że zależy nam, aby w pomieszczeniach czuć się i funkcjonować jak najlepiej. Jednym z elementów dobrego wypoczynku jest komfort cieplny.
REKLAMA:

Energooszczędność ścian a podstawa prawna

Aktualną podstawą prawną, określającą dla nowopowstających budynków minimalne wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

„Przepisy rozporządzenia dotyczące minimalnych wartości izolacyjności ścian zewnętrznych rozkładają w czasie zmiany mające na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian poprzez zmniejszanie wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max). Pierwszy etap miał miejsce 1 stycznia 2014 r. i dotyczył obniżenia z 0,30 do 0,25 W/m2K, dla najbardziej narażonych na wyziębianie ścian zewnętrznych. Kolejny krok nastąpi już niedługo 1 stycznia 2017 r., gdy wartość współczynnika ciepła U zostanie obniżona do 0,23 W/(m2K) – mówi Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”.

Kolejny etap i ważna data dla inwestorów indywidualnych to 1 stycznia 2021 r. , kiedy wejdzie w życie wymóg obniżenia wartości współczynnika przenikania ciepła UC(max) do 0,20 W/(m2 K).

Zmiany prawne i odpowiedzialność fachowców

Zmiany prawne, których celem jest polepszenie izolacyjności ścian zewnętrznych, przy poszczególnych etapach powstawania i użytkowania budynku przypisują obowiązki osobom odpowiedzialnym.

„Na etapie tworzenia projektu osoby odpowiedzialne projektują lub udostępniają gotowe rozwiązania po sprawdzeniu, że spełniony jest wymóg współczynnika przenikania ciepła UC(max) poniżej podanych wartości dla poszczególnych dat” – wyjaśnia Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”. – „W przypadku wykorzystania projektu i wykonawstwa osoby odpowiedzialne mogą zastosować wyłącznie projekt spełniający wymagania w wymienionym czasie. Ekipa wykonawcza musi zapewnić założone wymagania projektowe. Za to przy użytkowaniu nowego budynku zamiast obowiązków, są tylko pozytywne efekty” – dodaje ekspert.

Warto pamiętać, że w przypadku przebudowy wcześniej wykonanego budynku obowiązują wymagania projektowe jak dla budynku nowopowstającego.

Wskazówki dla inwestora indywidualnego

Co powinien zrobić przykładowy inwestor indywidualny, który chce zachować wymogi prawne, a nie ma przygotowania budowlanego?
„Inwestorzy indywidualni, aby dostosować się do przepisów, a zarazem wybrać optymalne dla siebie rozwiązanie mogą skorzystać z rzetelnych biur projektowych. Najmniej doświadczonym technicznie budującym doradziłbym poproszenie o pisemne potwierdzenie, że ich projekt spełnia nowe wymagania. Pomaga również zatrudnienie sprawdzonego i odpowiedzialnego wykonawcy – podpowiada Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”.

Dobrze jest sprawdzić, jakie rozwiązania ścienne będą spełniać wymagane założenia. Można to zrobić np. podczas rozmowy z producentem lub w biurze projektowym. Jako dobrą wskazówkę dla osób planujących lub w trakcie budowy przyjmuje się grubość zastosowanych materiałów izolujących cieplnie. Te najpopularniejsze, jak wełna mineralna lub styropian, dają dzisiaj spełnienie wymogów przy grubości izolacji od 15 cm. Jako ścianę konstrukcyjną uwzględniono bloczek silikatowy drążony, grubość 18 cm. Dla spełnienia nowych wymogów od 1 stycznia 2017 r. należałoby zwiększyć grubość izolacji do 15,8 cm (przyjmujemy 16 cm), a od 1 stycznia 2021 r. należałoby zwiększyć grubość izolacji do 18,4 cm (przyjmujemy 20 cm).

Rys.1Rys.1Rys. 2Rys. 2Rys 3, Rysunki 1, 2, 3 - to przykładowe rozwiązania ściany dwuwarstwowej z silikatu i warstwy izolującej cieplnieRys 3, Rysunki 1, 2, 3 - to przykładowe rozwiązania ściany dwuwarstwowej z silikatu i warstwy izolującej cieplnie

Co zyskuje budujący?

Prawny wymóg przynosi wiele korzyści: ekonomicznych i funkcjonalnych. W perspektywie użytkowania domu lub mieszkania zmniejszenie kosztów ogrzewania – które szybko niwelują nieznaczny w odniesieniu do całości budowy wydatek na dodatkowe kilka centymetrów warstwy izolującej cieplnie. Inne koszty budowlane, jak robocizna, warstwa konstrukcyjna, tynki itp. pozostają takie same.

Fot. Stowarzyszenie ,,Białe MurowanieFot. Stowarzyszenie ,,Białe Murowanie"
„Mimo że określenie uniwersalnego poziomu oszczędności ze względu na zależność od wielu czynników, jak np. wentylacja, liczba okien, usytuowanie budynku, czy indywidualne oczekiwania użytkowników – jest trudne, to z pewnością można powiedzieć, że zmniejszenie wydatków na ogrzewanie zawsze wystąpi” – przekonuje Józef Macech, ekspert Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”. – „Lepsza izolacyjność ścian zewnętrznych to także poprawa komfortu przebywania poprzez podniesienie temperatury ścian wewnątrz. Poprawiając izolacyjność zmniejszamy wyziębianie i unikamy dyskomfortu chłodnego nawiewu od ściany. To również działanie o pozytywnym wpływie na środowisko, ponieważ zmniejszenie ilości każdego opału redukuje emisję dwutlenku węgla” – dodaje Józef Macech.

Zwiększenie wymogów izolacyjności ścian zewnętrznych nie oznacza konieczności stosowania ścian o grubości 24-30 cm – wystarczą ściany z bardziej wytrzymałych materiałów o grubości 18 cm. Takie wymagania bez problemu spełniają np. wyroby silikatowe. Przy okazji oszczędzając na grubości ściany konstrukcyjnej, można zaoszczędzić na kosztach całkowitych budynku.

Uwzględniając wymogi prawne i świadomie wybierając materiały budowlane, możemy pooprawiać komfort przebywania w budynkach, w których spędzamy większość naszego życia, jednocześnie na w wielu dziedzinach np. poprzez niższe rachunki za ogrzewanie, komfort cieplny, lepsze samopoczucie mieszkańców.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Stowarzyszenie ,,Białe Murowanie
#czytelnia #izolacje #materiały dociepleniowe #do izolacja #prawo #ściany #ustawy

Więcej tematów: