newsletter reklama projekty domów forum
piątek 28 stycznia 2022
13.01.2022r...

Jak zmniejszyć częstotliwość przerw eksploatacji parkingów wielopoziomowych?

Garaże podziemne i parkingi wielopoziomowe to obiekty, które są narażone na silne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Jednocześnie stanowią miejsce pierwszego kontaktu i wizytówkę przedsiębiorstw, centrów handlowych, czy budynków administracji. W jaki sposób zabezpieczyć tę przestrzeń przed destrukcyjnymi czynnikami, aby zmniejszyć częstotliwość ich konserwacji?
Fot. Thermaflex
Fot. Thermaflex

Ten rodzaj budowli jest skazany na silne obciążenia mechaniczne związane z użytkowaniem, a także obciążenia chemiczne związane z promieniowaniem UV, oddziaływaniem wód deszczowych i roztopowych, soli drogowej, paliw i olejów, które to przyczepiają się do nawierzchni. Efektem jest powstawanie uszkodzeń w najbardziej newralgicznych miejscach np. pochylnie, rampy spiralne, dylatacje, czy detale. Wnikająca wilgoć, zanieczyszczenia oraz odrywający się beton mogą uszkadzać substancję budowlaną i zagrażać bezpieczeństwu kierowców i pieszych.

Renowacja zawsze wiąże się z uciążliwościami zarówno dla administratorów obiektów, jak i ich użytkowników. Dlatego też kluczowe jest, aby prace zostały wykonane szybko i sprawnie, najlepiej niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, aby uniknąć zbędnego przestoju w funkcjonowaniu obiektu. Jednocześnie zastosowane rozwiązania muszą wykazać się trwałą ochroną przed wilgocią, zabrudzeniami oraz wytrzymałą warstwą ścieralną, aby jak najbardziej wydłużyć okresy pomiędzy kolejnymi działaniami konserwacyjnymi.
--
REKLAMA:
--

Złożona konstrukcja parkingów wielopoziomowych

Górne poziomy parkingów ze względu na ich odsłonięte położenie są szczególnie silnie narażone na wahania temperatur, bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a także działanie soli drogowej, paliw i olejów. W ich przypadku warto zastosować system uszczelniający o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odporny na promieniowanie UV, wpływ czynników atmosferycznych i substancje chemiczne, zapewniając długotrwałe zabezpieczenie nawierzchni – także na intensywnie użytkowanych elementach konstrukcyjnych, np. pochylniach.

Środkowe poziomy parkingów wielopoziomowych muszą wykazywać się odpornością na działanie substancji chemicznych i być chronione przed zanieczyszczeniem paliwami i olejami.

Istotnym elementem są zintegrowane systemy uszczelnienia detali na krawędziach, połączeniach i krawężnikach. Należy więc zastosować system przeznaczony do powierzchni o szczególnie wysokich obciążeniach mechanicznych i łatwych w utrzymaniu ich czystości.

Trzeci element: pochylnie, rampy spiralne i drogi dojazdowe są najsilniej obciążanymi strefami parkingów wielopoziomowych. W przypadku renowacji szczególnie istotne są jak najkrótsze przerwy w eksploatacji, pozwalające zminimalizować ograniczenie użyteczności nawierzchni.

Parkingi wielopoziomowe to obiekty złożone i bardzo wymagające. Każdy element narażony jest na inne czynniki, a zatem wymaga zastosowania innego rozwiązania. Triflex oferuje optymalne i długotrwałe rozwiązania dla wszelkich możliwych wyzwań: nowego budownictwa i renowacji; górnych i środkowych poziomów parkingu wielopoziomowego oraz garaży podziemnych; uszczelniania pochylni, ramp spiralnych, dróg dojazdowych, dylatacji, pęknięć i trudnych detali. Systemy Triflex charakteryzują się wysoką odpornością mechaniczną, spełniają wysokie wymagania związane z  szczególnie intensywnie użytkowanymi powierzchniami.

źródło: Thermaflex

Artykuły podobne:

d