Bezszwowe izolacje bitumiczne

Podziel się:
Jednym z najczęściej stosowanych materiałów hydroizolacyjnych są grubowarstwowe, modyfikowane polimerami, bitumiczne masy uszczelniające, zwane ogólnie masami KMB.

Bezszwowe izolacje bitumicznePodstawowym warunkiem wykonania skutecznych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych jest zastosowanie poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od:
- poprawnego określenia warunków wodnych (obciążenie wilgocią, obciążenie wodą pod ciśnieniem) i właściwego doboru typu izolacji (przeciwwilgociowa, przeciwwodna),
- rozwiązania konstrukcyjnego budynku (posadowienie na ławach fundamentowych lub na płycie fundamentowej),
- właściwego doboru materiałów do izolacji wynikającego z wielkości obciążeń wodnych (w tym również agresywności wody), zakładanych odkształceń podłoża podczas eksploatacji obiektu, możliwości aplikacyjnych w konkretnym obiekcie,
- jakości wykonawstwa detali, w tym przejść technologicznych instalacji technicznych przez powłoki izolacyjne, szczegółów połączeń w miejscach przejść izolacji poziomych w pionowe, uszczelnienia włazów, przepustów itp.

Jednym z najczęściej stosowanych materiałów hydroizolacyjnych są grubowarstwowe, modyfikowane polimerami, bitumiczne masy uszczelniające, zwane ogólnie masami KMB.
W ofercie firmy maxit marka DEITERMANN znajduje się kilka rodzajów bitumicznych mas KMB: SUPERFLEX 10, SUPERFLEX 100, SUPERFLEX 100 S. Są to materiały uszczelniające nowej generacji, które w zasadniczy sposób różnią się od tradycyjnych uszczelniających mas bitumicznych właściwościami oraz parametrami.
Masy KMB pozwalają na skuteczną hydroizolację następujących elementów:
- płyt i ław fundamentowych,
- ścian fundamentowych,
- stropów garaży podziemnych,
- dachów odwróconych,
- dachów zielonych.

Dodatkowo masy te mogą być stosowane do wykonania uszczelnień pośrednich pod jastrychami, np. w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, na tarasach, w konstrukcjach posadzek itp.

Masy KMB są dwuskładnikowe, wiążą na skutek reakcji chemicznej, dzięki czemu są dużo mniej wrażliwe na wpływ warunków atmosferycznych. Pozwala to na znaczne uniezależnienie procesu wysychania powłoki hydroizolacyjnej (i związanego z tym zasypywania wykopów) od warunków atmosferycznych (jest to szczególnie istotne przy wykonywaniu wtórnych hydroizolacji pionowych przy odcinkowym odkopywaniu fundamentów). Dodatek polimerów wpływa na ich odporność na przejścia temperatury przez zero, odporność na starzenie oraz właściwości aplikacyjne.

Reakcja wiązania zaczyna się natychmiast po starannym wymieszaniu obydwu składników. Materiał może być nanoszony na podłoże w tzw. czasie obrabialności. W tym czasie gotowa do użytku masa jest plastyczna i wrażliwa na wodę. Po zakończeniu tego czasu masa zaczyna nabierać swoich końcowych właściwości, tzn. staje się odporna na opady atmosferyczne (niereemulgowalna), szczelna, elastyczna oraz mostkująca rysy.
REKLAMA:

Do najważniejszych zalet mas bitumicznych typu SUPERFLEX należą:

- szybka odporność na opady atmosferyczne (po 1-2 godzinach od momentu nałożenia),
- możliwość szybkiego zasypania wykopu (już po 24 godzinach od momentu nałożenia),
- duża elastyczność w ujemnych temperaturach (zdolność mostkowania rys rzędu 1,5÷2 mm),
- dobra przyczepność uniemożliwiająca penetrację wilgoci pomiędzy masę uszczelniającą a podłoże,
- możliwość nakładania także na wilgotne podłoże.

Ściany z pustaków, cegieł i innych elementów drobnowymiarowych, jeśli są odpowiednio wyspoinowane, nie wymagają otynkowania.

Masy KMB są hydroizolacjami bezspoinowymi, pozwala to na łatwe obrobienie i uszczelnienie detali, przejść rurowych, dylatacji itp.

Materiały te są składnikami systemowych rozwiązań konstrukcyjnych, w skład których wchodzą materiały cechujące się tzw. przestrzenią dobrej współpracy. Określenie to oznacza kompatybilność materiałów (wzajemną oraz z podłożem), które prawidłowo zastosowane zapewniają długoletnie zabezpieczenie przed oddziaływaniem wody, wilgoci oraz czynników atmosferycznych. Są one ponadto odporne na agresywne wody gruntowe, klasyfikowane wg normy DIN 4030 jako bardzo agresywne.

W zależności od obciążenia wilgocią/wodą materiały te mogą być nakładane jedno- lub dwuwarstwowo. Jeżeli zachodzi konieczność wzmocnienia powłoki hydroizolacyjnej, możliwe jest zatopienie w niej siatki z włókna szklanego. Ma to miejsce szczególnie w przypadku hydroizolacji dachów zielonych i dachów odwróconych lub w miejscach narażonych na bardzo duże obciążenia mechaniczne. Zastosowanie siatki wzmacniającej dodatkowo znacznie zwiększa kontrolę nad równomierną grubością nakładanej warstwy.

Możliwość natryskowego nakładania (SUPERFLEX 100 S) pozwala na bardzo szybkie tempo robót (do kilkuset m2 w ciągu dnia).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Weber
#czytelnia #izolacje #technologie #dach #weber #dach_plaski #fundament #hydroizolacja #bitum #Izolacje - tematy pozostałe

Więcej tematów: