Maty drenażowe jako ochrona fundamentu

Podziel się:
Przy głębokim posadowieniu obiektów, wydaję się zasadne stosowanie zarówno izolacji jak i drenażu części podziemnych budynków. Jest to korzystne zwłaszcza przy posadowieniu budynku powyżej występowania wód gruntowych, ale w otoczeniu gruntów niskoprzepuszczalnych (glin, iłów, pyłów itp.).

Maty drenażowe jako ochrona fundamentu
Na ścianach kondygnacji podziemnych należy wówczas zastosować przestrzenny materiał, stanowiący drenaż powierzchniowy, odprowadzający napierające wody opadowe do rur drenażowych. Układ taki odprowadza wodę z dala od obiektu, np. do kanałów deszczowych, studni chłonnych itp.

Maty drenażowe jako ochrona fundamentu

Drenaż powierzchniowy z zastosowaniem geomembrany Tefond Drain Plus.

Tefond Drain Plus jest geomembraną z wytłaczanego polietylenu wysokiej gęstości zespoloną z geotkaniną polipropylenową. Dzięki takiej strukturze materiału, między folią polietylenową a geotkaniną, stworzono ośmiomilimetrową pustkę powietrzną do odprowadzania wód gruntowych. Tefond Drain Plus mocuje się do ściany za pomocą gwoździ do betonu ze specjalnie ukształtowanymi podkładkami. Geomembrany łączy się między sobą za pomocą zatrzaskowych zamków mechanicznych uformowanych na brzegach rolek i uszczelnionych dodatkowo dwoma nałożonymi fabrycznie paskami kleju elastomerobitumicznego. Taki sposób połączeń pozwala na pionową instalację geomembrany, co umożliwia stosowanie arkuszy o jednakowej szerokości (2,40 m) bez względu na wysokość izolowanych ścian, ułatwia wyliczenie niezbędnej do wykonania prac ilości produktu i ogranicza do minimum odpad materiału. Pustka powietrzna stworzona między barierą izolacyjną i chronioną powierzchnią jest zabezpieczana specjalną listwą zakończeniową. Do uszczelniania połączeń poza zamkami mechanicznymi i uszczelniania otworów stosuje się samoprzylepną taśmę elastomerobitumiczną ELOTENE o standardowej szerokości 20 cm.

Maty drenażowe jako ochrona fundamentuPrzy występowaniu wód gruntowych powyżej posadowienia obiektu Tegola Polonia Ltd zaleca wykonanie wanny bitumicznej z dwóch warstw plastomerycznych pap termozgrzewalnych o podwyższonej trwałości GEMINI FC 3 mm. Tefond Drain Plus stosowany jest wówczas jako drenaż i ochrona izolacji wodoszczelnej. Ułożony wytłoczeniami na zewnątrz izolowanej powierzchni zastępuję drogą i czasochłonną ściankę dociskową.

Wykonując przeponę poziomą, pod płytami dennymi, pierwszą warstwę Gemini FC 3mm układa się luzem na chudym betonie i zgrzewa na zakładach szerokości 10 cm. Drugą warstwę wgrzewa się w całości w pierwszą, z przesunięciem zakładów o około 0,5 m. Na płaszczyznach pionowych, obie warstwy pap wgrzewa się całą powierzchnią. Podłoże pod Gemini FC musi być zagruntowane środkiem Primer.

Szczelność przejścia rury przez ścianę zapewnia się urządzeniem dławicowym wykonanym zgodnie z obowiązującą normą lub zaproponowanym jako systemowe, przetestowane rozwiązanie dostawcy wyrobów kanalizacyjnych.
REKLAMA:

Dylatacje konstrukcyjne murów zabezpiecza się kształtkami z elastycznej blachy w kształcie litery „Ω”. Obróbkę dylatacyjną umieszcza się między dwoma warstwami Gemini FC.

Maty drenażowe jako ochrona fundamentu
Maty drenażowe jako ochrona fundamentu

Drenaż powierzchniowy z zastosowaniem mat drenażowych QDrain

QDrain jest to geokompozyt drenażowy składający się z rdzenia o wysokiej porowatości, z wytłaczanych nitek syntetycznych, splątanych, zgrzewanych na przecięciach i łączonych na gorąco z jedną lub dwoma warstwami geowłókniny. Geosyntetyki te filtrują wodę, nie dopuszczając do zablokowania wewnętrznej warstwy drenażowej grudkami ziemi i odprowadzając tak zebraną wodę do rur drenażowych. Mogą mieć grubość od 8 do 20 mm, są więc bardziej wydajne niż Tefond Drain Plus. Produkt jest elastyczny i możliwy do zastosowania na wszystkich rodzajach powierzchni. Można go więc zastosować tak jak Tefond Drain Plus na ściany części podziemnych budynku, albo umieścić w rowie drenującym w pewnej odległości od obiektu. Stanowi on wówczas drenaż nie tylko samego obiektu, ale również działki, na której obiekt jest posadowiony. Stosujemy wówczas QDrain w wersji Speedrain, matę drenażową z wyrobioną fabrycznie w dolnej części kieszenią pod rurę drenażową. Takie rozwiązanie zastępuje tradycyjny, kosztowny i czasochłonny drenaż francuski oparty na kruszywie.

Maty drenażowe jako ochrona fundamentu
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: tegola
#fundamenty #czytelnia #hydroizolacje fundamentów #membrana #do hydroizolacja #w piwnica #na fundament #tegola

Więcej tematów: