Ogrody i kształtowanie krajobrazu - BOTAZIT® Garden

Podziel się:
W ostatnich latach zaobserwować można stały wzrost zainteresowania tematem aranżacji grodów oraz kształtowania krajobrazu (GaLaBau*). Nawet w trudnych chwilach ogród staje się spokojną przystanią - miejscem azylu w którym nabieramy nowych sił i odzyskujemy dobre samopoczucie. Dlatego tak chętnie inwestujemy swój czas i pieniądze, aby nasze przydomowe ogródki stawały się coraz piękniejsze. Ale również w innych obszarach - czy to w ogródkach szkolnych lub przedszkolnych, czy na szkolnych dziedzińcach, terenach wokół przedsiębiorstw, małych zakładów rzemieślniczych i punktów usługowych, a także kompleksach mieszkalnych - dzięki kreatywnemu GaLaBau, uzyskuje się poprawę wizualnej wartości obiektów.

Fot. BotamentFot. Botament
* Garten- und Landschaftsbau (niem., w skrócie GaLaBau) to stosowane w krajach niemieckojęzycznych określenie dla specjalności zawodowej ogrodników i oznacza drobny zakład rzemieślniczy, zajmujący się kształtowaniem oraz pielęgnacją terenów zielonych i/lub innych otwartych przestrzeni.

Zagadnienie GaLaBau zaczyna również dotyczyć obszarów, o których nie myślano do tej pory, jak o terenach do zagospodarowania: odpowiednio ukształtowanych stref w centrach oraz galeriach handlowych, placów i parków miejskich, obiektów sportowych, a także ciągów komunikacyjnych na osiedlach mieszkaniowych.

GaLaBau wymaga nie tylko kreatywności w kształtowaniu otoczenia. Mróz, opady atmosferyczne oraz silne promieniowanie słoneczne wymagają zastosowania materiałów o wysokich i stabilnych parametrach. Dotyczy to oczywiście również zastosowanych produktów chemii budowlanej.Oferujemy Państwu nie tylko niezawodny pod kątem funkcjonalności ale również charakteryzujący się niezwykłą trwałością asortyment produktów GaLaBau. Dzięki współpracy z doświadczonymi wykonawcami z obszaru GaLaBau udało nam się rozwinąć przejrzysty system dla profesjonalistów zajmujących się aranżacją ogrodów oraz kształtowaniem krajobrazu.

Nie warto ponosić ryzyka!

Staranność oraz wysokiej jakości wykonanie stają się bezużyteczne, gdy zostaną zastosowane nieprawidłowe materiały. Dlatego nie warto ponosić ryzyka!

Porastanie mchem i trawą

Idealnym miejscem do rozwoju mchów i traw są miejsca wilgotne. Doskonałe podłoże stanowi niezwiązane oraz charakteryzujące się znaczną porowatością wypełnienie spoiny.

Destrukcja nawierzchni

Do uszkodzenia materiału zastosowanego do wykonania nawierzchni może dojść np. w wyniku nie zastosowania spoin dylatacyjnych. Nawierzchnie z płyt i/lub kostki brukowej stale poddawane są obciążeniom, które mogą prowadzić do wystąpienia zarysowań spoiny oraz uszkodzenia nawierzchni.

Wypłukiwanie spoiny

Nieestetyczne i niebezpieczne: wypłukane spoiny! W wyniku czyszczenia nawierzchni może dochodzić do wypłukiwania materiałów użytych do wypełnienia spoin oraz do wykonania podłoża (np. piasku, żwiru).

Skutek: Przemieszczenia kamieni a nawet ubytki w nawierzchni.

Osiadanie kostki

Poziom obciążenia powierzchni brukowanej może się znacznie różnić w zależności od miejsca. Jeżeli podłoże nie posiada odpowiedniej nośności, z biegiem czasu może dochodzić do nierównomiernego osiadania kostki brukowej.

Spękania nawierzchni

W przypadku błędnego doboru podłoża może dość do wystąpienia znacznych naprężeń nawierzchni oraz wystąpienia związanych z tym spękań. Powierzchnia brukowa wymaga podłoża dostosowanego do występujących obciążeń.

Powstawanie kałuż

Nieprzepuszczalne podłoże oraz zbyt mały spadek sprzyjają powstawaniu kałuż, co może dodatkowo przyspieszać proces wypłukiwania niezwiązanego materiału zastosowanego do wypełnienia spoin.

Fot. BotamentFot. Botament

BOTAZIT GARDEN PF 1K

Jednokomponentowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej

BOTAZIT Garden PF 1K przypomina optycznie niezwiązany piasek, lecz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zmywanie oraz odkurzanie. Spoina pozwala się łatwo czyścić, a także jest przepuszczalna dla wody (stanowi warstwę drenażową).

Obszary zastosowania:

BOTAZIT Garden PF 1K znajduje zastosowanie przy spoinowaniu:
- kostki brukowej z kamienia naturalnego,
- betonowej kostki brukowej,
- powierzchni wykonanych z płyt oraz klinkieru
- w ogrodach, przed wejściami do budynków oraz na tarasach obciążonych ruchem pieszym.

Właściwości produktu:

- gotowa do użycia
- łatwa obróbka
- wodoprzepuszczalna
- zapobiega porastaniu spoiny roślinnością
- nanoszenie metodą szlamowania, samozagęszczalna
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych, w tym mrozu

Fot. BotamentFot. Botament
Fot. BotamentFot. Botament

BOTAZIT GARDEN PF 2K Dwukomponentowa zaprawa do spoinowania kostki brukowej

BOTAZIT Garden PF 2K jest fabrycznie przygotowaną zaprawą na bazie żywic reaktywnych ze specjalnie dobraną mieszanką kruszyw mineralnych i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz na działanie mrozu.
REKLAMA:

Obszary zastosowania:

- spoinowanie nowych oraz remontowanych powierzchni wykonanych z nienasiąkliwego kamienia naturalnego
- spoinowanie powierzchni w strefach ruchu pieszego, ogrodach, parkingach, ścieżkach dla pieszych, podwórzach oraz pasażach
- powierzchnie obciążone ruchem o średnim natężeniu (np. lekkie samochody osobowe)

Właściwości produktu:

- wodoprzepuszczalna
- zapobiega porastaniu spoiny roślinnością
- wysoka wytrzymałość mechaniczna na lekkie i średnie obciążenia
- mrozoodporna
- samozagęszczalna
- nanoszenie metodą szlamowania

Fot. BotamentFot. Botament
Fot. BotamentFot. Botament

BOTAZIT GARDEN DM Zaprawa drenażowa

BOTAZIT Garden DM jest półsuchą zaprawą drenażową na bazie cementu trasowego do wykonywania przepuszczalnych dla wody, związanych warstw podkładowych pod okładziny z kostki brukowej (betonowej lub z kamienia naturalnego), na zewnątrz budynku

Obszary zastosowania:

BOTAZIT Garden DM służy do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw podkładowych charakteryzujących się porowatością powyżej 20%.
- podkład wodoprzepuszczalny
- do układania kamiennej lub betonowej kostki brukowej
- pod płyty betonowe i z kamienia naturalnego, w tym również na przecinających podciąganie kapilarne matach drenażowych (należy uwzględnić minimalny spadek rzędu 2-2,5%)

Właściwości produktu:

- bardzo dobre właściwości drenowania
- do kostki z kamienia naturalnego i betonowej oraz do okładzin z płyt
- na zewnątrz
- do wykonywania wodoprzepuszczalnych warstw nośnych
- na powierzchnie obciążone ruchem lekkim oraz średnim
- redukuje szkody spowodowane przez mróz oraz powstawanie wykwitów

Dzięki wysokiej wodoprzepuszczalności BOTAZIT Garden DM zapobiega powstawaniu wykwitów jak również uszkodzeniu spoin przez wodę zwiększającą swą objętość podczas zamarzania.W połączeniu z warstwą nośną (charakteryzującą się odpowiednio dobranym uziarnieniem jak również odpornością na działanie mrozu) wykonaną ze żwiru lub tłucznia BOTAZIT Garden DM zapobiega zjawisku osiadania okładziny.

Fot. BotamentFot. Botament
Fot. BotamentFot. Botament

BOTAZIT GARDEN KV Stabilizator żwiru i grysu dekoracyjnego

BOTAZIT Garden KV służy do szybkiego i ekonomicznego wykonywania związanych, wodoprzepusz-czalnych oraz charakteryzujących się wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych warstw na ścieżkach ogrodowych, przy wejściach do budynków oraz na tarasach.Żwir oraz grys dekoracyjny mogą być łączone przy zastosowaniu BOTAZIT Garden KV, co umożliwia kształtowanie ogrodowych elementów dekoracyjnych, takich jak np. talerzowanie drzew, obróbka powierzchni okładzin z płyt, umocnienia krawędzi oraz nieregularnych powierzchni o niewielkich wymiarach, takich jak chodniki. Powierzchnie takie są łatwe w utrzymaniu czystości oraz są przepuszczalne dla wody.

Obszary zastosowania:

- ścieżki ogrodowe
- wejścia do budynków
- tarasy
- dekoracje w ogrodach Właściwości produktu:
- do stabilizacji grysu oraz żwiru
- na powierzchnie obciążone ruchem pieszym
- do kształtowania wodoprzepuszczalnych elementów dekoracyjnych
- wysoka wytrzymałość na działanie promieniowania
- słonecznego oraz warunków atmosferycznych
- do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, zgodnie z rozporządzeniem REACH

Nieograniczone możliwości kształtowania ogrodów! BOTAZIT Garden KV może być stosowany w połączeniu ze wszystkimi rodzajami żwiru i tłucznia dekoracyjnego.

Fot. BotamentFot. Botament

BOTAZIT GARDEN ZF Cementowa zaprawa do spoinowania

BOTAZIT Garden ZF jest cementową zaprawą do spoinowania okładzin z kostki brukowej, płyt oraz klinkieru, wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Właściwości produktu:

- szerokość spoiny od 5 mm
- nie zapewnia drenażu
- nanoszenie metodą szlamowania
- wiąże bezskurczowo
- do wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych (w tym mrozu)
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: botament
#czytelnia #ogrody #w ogrod #na zewnatrz_bud #botament #droga #Nawierzchnie, chodniki, podjazdy

Więcej tematów: