Montaże wreszcie znormalizowane?

Podziel się:
W Sosnowcu zakończyły się w niedzielę Śląskie Warsztaty Montażowe zorganizowane na 5. Targach Budowlanych SIBEX w ramach ogólnopolskiego programu Mistrzowie Montażu. Pokazy montażowe obejrzało prawie 1000 zwiedzających targi, ponad setkę uczestników zgromadziły seminaria na temat zasad poprawnego montażu okien, a kolejnym czternastu fachowcom ze Śląska i Zagłębia wręczono dyplomy Mistrzów Montażu w uznaniu ich umiejętności.

Fot. Targi Budowlane SIBEXFot. Targi Budowlane SIBEXFot. Targi Budowlane SIBEXFot. Targi Budowlane SIBEX
Najważniejszym wydarzeniem tej imprezy była jednak Ogólnopolska Konferencja Montażowa z udziałem kilkudziesięciu technologów z czołowych polskich firm produkujących okna i profile okienne. Gośćmi honorowymi byli: dyrektor w Polskim Komitecie Normalizacji, Janusz Opiłko oraz poseł, członek sejmowej Komisji Infrastruktury, Łukasz Krupa. Zebrani podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad sformułowaniem i wprowadzeniem Polskiej Normy o warunkach wykonywania i odbioru prac montażowych okien i drzwi zewnętrznych. Norma powstawać będzie w konsultacji z całym środowiskiem okienno-drzwiowym, a koordynację tych działań powierzono ekspertom Zrzeszenia Montażystów Stolarki. Już wkrótce powstaną pierwsze założenia do tego nowego dokumentu normalizacyjnego, a bieżące informacje o stanie konsultacji i postępie prac nad Normą dostępne będą w biurze programu Mistrzowie Montażu.
REKLAMA:

Montaże wreszcie znormalizowane?Pomimo dynamicznego w ostatnim 20-leciu rozwoju branży stolarki budowlanej, nie wypracowano jak dotąd jednolitego, powszechnie akceptowanego dokumentu, który jednoznacznie określałby zasady poprawnego montażu okien i drzwi. Istnieją co prawda instrukcje poszczególnych producentów, wytyczne instytutów i laboratoriów badawczych, ale są one niedoskonałe, niejednokrotnie sprzeczne i nie uwzględniają stałego postępu techniki montażowej. Efektem tego stanu rzeczy jest niewiedza projektantów budynków i duża ilość błędów montażowych popełnianych przez ekipy wykonawcze. Stworzenie normy montażowej daje nadzieje na ujednolicenie zasad instalowania i wymiany okien oraz drzwi w całym kraju tak, jak uczyniono to w Wielkiej Brytanii, Rosji czy Austrii. Włączenie w pracę nad jej tworzeniem szerokiej reprezentacji środowiska producentów stolarki daje jednocześnie szanse na szerokie upowszechnienie i stosowanie normy.
Program Mistrzowie montażu jest ogólnopolskim programem edukacyjnym realizowanym pod patronatem Zrzeszenia Montażystów Stolarki, związku Polskie Okna i Drzwi oraz Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej. Partnerami programu są wiodące w tej branży firmy: Drutex SA, Selena SA, G-U Polska, ROTO Frank oraz VBH Polska. W ramach Programu powstaje projekt polskiej normy montażowej, a kolejne działania w postaci Warsztatów Montażowych odbędą się pod koniec marca w Bydgoszczy.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Targi Budowlane SIBEX
#okna #wiadomości #okno #okna i drzwi #seminaria

Więcej tematów: