Technika maszynowa Sto

Podziel się:
Rosnące wymagania jakościowe oraz konkurencja na rynku budowlanym zmuszają wykonawców do poszukiwania rozwiązań umożliwiających zmniejszenie kosztów oraz skrócenie czasu realizacji robót, przy jednoczesnym zachowaniu ich wysokiej jakości. Stosowanie starych rozwiązań nie gwarantuje sukcesu, potrzebne są nowatorskie maszyny i technologie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom firm budowlanych, Sto-ispo przygotowało specjalną ofertę z zakresu nowoczesnej techniki maszynowej, której zastosowanie minimalizuje pracochłonność i pozwala na zmniejszenie kosztów robót wykonywanych na budowach. Prezentujemy kilka przykładów rozwiązań racjonalizujących wybrane prace budowlane.

Technika maszynowa Sto

Silosy StoSilo

Silosy StoSilo Comb i StoSilo Vario ze stali nierdzewnej przeznaczone są do przechowywania, obróbki i podawania takich produktów jak bezcementowa masa zbrojąca Sto-Armierungsputz, tynk akrylowy Stolit czy tynk silikonowy StoSilco.

Jest to rozwiązanie charakteryzujące się wieloma zaletami umożliwiającymi osiągnięcie przewagi nad konkurencją. Prosta obsługa urządzenia sprawia, że już po krótkim przeszkoleniu przez mistrza wdrożeniowego obsługujący go pracownicy są gotowi do normalnej pracy. Nie jest ona skomplikowana, co umożliwia pełną koncentrację na wykonywanych czynnościach. Zapewnia to osiągnięcie znacznie wyższej wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

StoSilo Comb jest wyposażony w zintegrowaną pompę podającą z możliwością płynnej regulacji ilości i konsystencji podawanego materiału. Zastosowanie tego urządzenia nie pociąga za sobą konieczności posiadania żadnych dodatkowych urządzeń. Jedyne wymagania to stabilne, równe podłoże do ustawienia silosu, zasilanie 380 V oraz woda o ciśnieniu min. 3 bar. Zasięg węży roboczych – do 50m.

Przygotowanie i uruchomienie Stosilo Comb zajmuje 20-30 minut. Dostawa materiału na plac budowy i jego uzupełnianie odbywa się przy użyciu silosu StoSilo Vario. Eliminuje to pracochłonne roboty przygotowawcze.

StoSilo Comb na budowie to także mniej odpadów, mniej zanieczyszczonej wody. Cały system pracuje w układzie zamkniętym, co pozwala na uniknięcie codziennego mycia węży roboczych. Wystarczy jedynie na koniec dnia pracy umieścić pistolet natryskowy w wiadrze z wodą.

Zastosowanie techniki silosowej umożliwia pełne wykorzystanie zalet materiałów Sto o konsystencji pasty. Materiał w formie gotowej do użycia, jego łatwa obróbka, prosta regulacja konsystencji poprzez dozowanie wody, wysoka elastyczność i odporność na obciążenia mechaniczne oraz oddziaływanie czynników atmosferycznych – to niezaprzeczalne atuty.

Technika maszynowa Sto

StoSilo Minicomb 3.0 SG

Jest to silos przeznaczony do obróbki materiałów proszkowych, głównie zapraw do warstwy zbrojonej i klejącej. Urządzenie to – wyposażone w mieszarkę i pompę podającą – stanowi innowację w technice maszynowej wykonywania bezspoinowych systemów ociepleń.

Po pierwsze: prostokątny przekrój poziomy silosu sprawia, iż w wydłużonym koszu materiał nie zawiesza się, co ma często miejsce w „klasycznych” silosach, szczególnie przy zaprawach zbrojących z dodatkiem mikrowłókien. Urządzenie wyposażono w bezobsługową pompę ślimakową D7-2,5 S, która – dzięki 2,5-krotnemu zwojowi ślimaka – przy odpowiednim ciśnieniu uzyskuje dużą wydajność. Pompa tłocząca zaopatrywana jest w materiał, poprzez wspomniany kosz materiałowy, ze zintegrowanej mieszarki. Stąd transportowany jest on przez mieszadło podające i pompę ślimakową, a następnie wężami pompowany jest na miejsce wbudowania. Mieszadło podające jest tak skonstruowane, że w koszu materiałowym następuje dodatkowe przemieszanie materiału. Jego ilość, jak również odległość i wysokość podawania zależą przede wszystkim od właściwości tłoczonego materiału, którego ciśnienie nie powinno przekraczać 40 bar.
REKLAMA:

Drugim wyróżnikiem silosu StoSilo Minicomb 3.0 SG jest seryjne wyposażenie w technologię Stop&Go (w skrócie SG), polegającą na zastosowaniu preparatu Sto-Additiv SG umożliwiającego pracę silosu bez codziennego mycia pompy i węży podających. Środek ten jest dozowany w prosty sposób, pop-rzez podłączenie do armatury podającej wodę. Dzięki preparatowi Sto-Additiv istnieje możliwość opóźnionego wiązania materiałów mineralnych znajdujących się w pompach i wężach – do aż 16 godzin. Technologia Stop&Go – w przeciwieństwie do innych technologii, bazujących na długim procesie wiązania – opóźnia proces wiązania tylko materiałów znajdujących się w pompie oraz w wężach.

Technika maszynowa Sto

StoMurisol Impulssystem

Często spotykanym problemem w istniejących obiektach budowlanych jest brak izolacji poziomej lub jej wadliwe wykonanie. Powoduje to zawilgocenie murów, ich zasolenie i w wielu przypadkach destrukcję. Pierwszym krokiem przy renowacji takich obiektów jest usunięcie przyczyny zawilgocenia. Wiąże się to z koniecznością wykonania izolacji poziomej.

Skutecznym i ekonomicznym sposobem wykonania takiej izolacji w zagrożonym obiekcie jest zastosowanie iniekcji niskociśnieniowej. Także w tym zakresie Sto-ispo oferuje kompletny system: środek iniekcyjny StoMurisolMicro, szlam do zamykania otworów iniekcyjnych StoMurisol BS oraz urządzenie do iniekcji StoMurisol Impulssystem, które umożliwia wykonanie iniekcji w 64 punktach jednocześnie.

Przy rozstawie otworów iniekcyjnych 10-12 cm, daje to możliwość jednoczesnej iniekcji około 7 mb muru. Lance iniekcyjne mają długość od 25 do 120 cm. Niewielkie gabaryty urządzenia sprawiają, że iniekcja od wewnątrz nie stanowi najmniejszego problemu.

Cały proces iniekcji przebiega automatycznie według nastawnych czasów trwania impulsu (czas w którym płyn iniekcyjny tłoczony jest pod ciśnieniem) i interwały pomiędzy impulsami (czas swobodnej penetracji płynu iniekcyjnego). Maksymalne ciśnienie, pod jakim tłoczony jest środek iniekcyjny wynosi 4 bary. Jest to niezaprzeczalny atut tej metody; tak niskie ciśnienie nie powoduje zniszczeń w strukturze muru, a jednocześnie, przy doskonałych właściwościach penetrujących StoMurisol Micro pozwala na doskonałą hydrofobizację jego przekroju.

Technika maszynowa Sto

Inoplan + Inoclean, czyli szlifowanie, frezowanie, filcowanie...

Uniwersalna szlifierka Inoplan służy przede wszystkim do szlifowania płyt styropianowych w trakcie wykonywania bezspoinowych systemów ociepleń. Stosowana jest także do frezowania, szorowania, filcowania i uszorstniania tynków oraz szlifowania jastrychów, a także miejsc szpachlowań płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki wyposażeniu w odkurzacz, żadna z tych czynności – wykonywanych na dużych powierzchniach – nie stanowi problemu.

Regulacja prędkości obrotowej, wymienne tarcze ścierne oraz doskonała ergonomia umożliwiają znaczne zwiększenie wydajności wykonywanych prac. Jednocześnie odkurzacz plecakowy gwarantuje czysty plac budowy.

Firmowy serwis Sto obejmuje oprócz techniki maszynowej także doradztwo techniczne. Nasi doradcy techniczni i mistrzowie wdrożeniowi towarzyszą budowom przez cały czas wykonywania prac z użyciem materiałów Sto.

Funkcjonowanie na budowach mistrzów wdrożeniowych jest naturalną konsekwencją faktu, iż Sto dostarcza budownictwu nowe, często nowatorskie produkty i systemy. Są więc oni na budowach bardzo pomocni.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Sto-ispo
#czytelnia #technologie #maszyny #w wewnatrz_bud #na zewnatrz_bud #maszyna #polecamy #sto_ispo #do prace_maszynowe #Elektronarzędzia

Więcej tematów: