Kolektor słoneczny na topie

Podziel się:
Jeszcze kilkanaście lat temu energetyka solarna kojarzyła się nam głównie z technologiami odległej przyszłości rodem z ,,Powrotu do Przyszłości”, czy ,,Gwiezdnych Wojen”. Dziś jednak kolektor słoneczny coraz częściej staje się nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu.

Na taki stan rzeczy składa się z jednaj strony rosnąca świadomość ekologiczna Polaków, chęć obniżenia rachunków za energię, z drugiej zaś fakt, że na montaż kolektorów możemy uzyskać dotację z funduszy unijnych, czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten ostatni oferuje dopłaty w wysokości 45% całości kosztów inwestycji. Do ubiegania się o takie dopłaty upoważniony jest każdy właściciel lub dysponent budynku mieszkalnego, nie podłączonego do sieci ciepłowniczej w celu uzyskania ciepłej wody użytkowej. Okazuje się, że możliwość uzyskania dopłat oddziałuje na nas niezwykle skutecznie.

NFOŚiGW początkowo zarezerwował 300mlnzł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014, jednak w wyniku dużego zainteresowania dopłatami, w lipcu 2012 budżet Programu został zwiększony do 450 mln zł. W ramach dwóch naborów przeprowadzonych w latach 2010-2011 podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010r. Do listopada 2012 dopłaty w łącznej wysokości 227 853 tys. zł trafiły do 34 216 beneficjentom (w tym do 27 wspólnot mieszkaniowych trafiło łącznie 1 396 tys. zł. Jednostkowy koszt dofinansowania dla 1 m2 kolektorów wyniósł 2,28 tys. zł. Najczęściej beneficjenci instalują po trzy kolektory na budynek (średnia zamawiana powierzchnia kolektorów: 6,60 m2). Na zestaw kolektorowy średnio uzyskano dotacje w wysokości ponad 6,7 tys. zł (dla wspólnot mieszkaniowych: 51,7 tys. zł), przy średnim koszcie zakwalifikowanym do dofinansowania równym 14,8 tys. zł na zestaw (dla wspólnot mieszkaniowych: 114,9 tys. zł) - wyjaśnia Witold Maziarz, Rzecznik Prasowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
REKLAMA:

Budżet Programu:

Kolektor słoneczny na topie
Rodzaj zastępowanego nośnika energii:

Kolektor słoneczny na topie
- węgiel kamienny: 55,9%
- energia elektryczna: 14,2%
- gaz ziemny: 21,1%
- inne: 8,8

Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju:

Kolektor słoneczny na topie
*stan na 31-12-2012
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: NFOŚiGW
#czytelnia #finanse #eko #solar #Kolektory słoneczne

Więcej tematów: