Grunty rolne ceny ponownie w górę

Podziel się:
W I półroczu 2013 r. zainteresowanie gruntami rolnymi sprzedawanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych było niższe niż przed rokiem. Mimo to po raz kolejny odnotowano wzrost średniej ceny sprzedaży.

Z danych Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że w I półroczu 2013 r. sprzedała ona grunty rolne o łącznej powierzchni 55 tys. ha. Tym samym nie udało się poprawić rekordowego wyniku uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy łączna sprzedana powierzchnia przekroczyła 62,2 tys. ha.

Mimo iż zakup gruntów rolnych należy traktować jako inwestycję długoterminową, dane ANR wskazują, że nawet w krótkim okresie tego typu nieruchomości charakteryzują się ponadprzeciętnymi wzrostami cen. Pomimo mniejszego popytu na grunty rolne sprzedawane przez ANR średnia cena transakcyjna wszystkich gruntów sprzedanych w II kw. br. wyniosła 21 308 zł/mkw. i była aż o 10% wyższa w stosunku do średniej z końca ubiegłego roku.
REKLAMA:

Tym samym po raz pierwszy w historii średnia cena dla całego kraju przekroczyła poziom 20 tys. zł/ha. Dynamika wzrostu cen jest imponująca – przykładowo w porównaniu ze stanem z końca 2010 r. średnia cena gruntów rolnych sprzedawanych przez ANR wzrosła już o 39%.

Grunty rolne nabywane są zarówno przez rolników chcących powiększyć areał swoich upraw jak i przez inwestorów dostrzegających wzrostowy potencjał inwestycji. Dla pierwszej grupy nabywców kluczowa będzie jak najwyższa klasa żyzności gleby, podczas gdy dla drugich taka charakterystyka może oznaczać brak możliwości wyłączenia z produkcji rolnej.

Fot. EmmersonFot. Emmerson
W II kw. br. najwyższy poziom średniej ceny transakcyjnej odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim oraz dolnośląskim, zaś najniższe w podkarpackiem, lubuskiem oraz Lubelskiem. Szczegółowe dane liczbowe zaprezentowano w poniższej tabeli. Dla porównania przedstawiono również średnie ceny gruntów rolnych odnotowane w II kw. ubiegłego roku. Co ciekawe dwucyfrowe wzrosty cen w ujęciu rocznym odnotowano zarówno w najdroższych jak i najtańszych województwach.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Emmerson
#wiadomości #prawo #emmerson #nieruchomości

Więcej tematów: