Szacunkowy PKB w 2013 wyższy o 1,6%

Podziel się:
Wartość dodana brutto w budownictwie w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o 9,0 %, wobec wzrostu o 0,3 % w 2012 r.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2013 r. był realnie wyższy o 1,6 % w porównaniu z 2012 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzrost PKB wyniósł 1,9 %.

Do wzrostu PKB przyczynił się głównie pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego.
REKLAMA:

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2013 r. wzrosła o 1,5 % w porównaniu z 2012 r., wobec wzrostu o 1,9 % w 2012 r.

Wartość dodana brutto w przemyśle w 2013 r. wzrosła o 2,9 % w porównaniu z 2012 r., wobec wzrostu o 1,8 % w 2012 r.

Wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 1,7 %, wobec wzrostu o 1,2 % w 2012 r.

Wartość dodana brutto w transporcie i gospodarce magazynowej w 2013 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 4,5 %, wobec wzrostu o 7,9 % w 2012 r.

W 2013 r. popyt krajowy zmniejszył się realnie o 0,2 % przy wzroście PKB o 1,6 %. W 2012 r. popyt krajowy zmniejszył się o 0,1 % przy wzroście PKB o 1,9 %.

Spożycie ogółem w 2013 r. przekroczyło poziom z 2012 r. o 1,1 %, w tym spożycie indywidualne o 0,8 % (w 2012 r. odpowiednio wzrost: o 1,0 % oraz o 1,2 %).

Akumulacja brutto w 2013 r. porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się realnie o 5,0 %, w tym nakłady brutto na środki trwałe – spadek o 0.4 % (w 2012 r. odpowiednio spadek: o 4,2 %, oraz o 1,7 %). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2013 r. wyniosła 18,4 %, wobec 19,1 % w 2012 r.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: GUS
#wiadomości #prawo #GUS #obud

Więcej tematów: