Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard

Podziel się:
Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów domu pasywnego: elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.

Doradztwo i pomoc PIBPiE0 w certyfikacji komponentu, - dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji oraz oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki.

Tematy prezentacji:

1. Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych: elmenty transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.
REKLAMA:

2. Polski Instyt Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada by w każdym województwie był minimum jeden producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI wraz z akredytacją PIBPIEO stwierdzającą odpowiednią jakość produktów, doświadczenie technologów oraz ekip montażowych.

Niniejsza prezentacja odnosi się do następujących kategorii komponentów:
- ramycokienne,
- ramy z oszkleniem stałym,
- systemy okienne,
- drzwi, drzwi przesuwne,
- systemy skladane,
- konstrukcje słupowo-ryglowe,
- dach szklany,
- elementy otwierane w dachu szklanym,
- kopuły świetlikowe,
- świetliki i okna dachowe połaciowe.

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard
Rozgraniczenie stref klimatycznych
- Arktyczna
- Zimma
- Umiarkowanie chłodna
- Umiarkowanie ciepła
- Ciepła
- Gorąса
- Bardzo gorąca

Sekcja l - Informacje i kryteria dla certyfikowanych komponentów pasywnych : elementy transparentne i elementy otwierane w powłoce budynku PHIDarmstadt.

Certyfikat PHI-potwierdzona jakość techniczna.

Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standardOkna pasywne dla wszystkich budynków jako standardRynek budynków wysoko efektywnych energetycznie przeżywa szybki rozwój, w związku z czym rośnie popyt na produkty o bardzo dobrych, potwierdzonych parametrach, w tym tych świadczących o efektywności energetycznej danego rozwiązania. Zdarza się jednak, że projektanci i inwestorzy nie są do końca pewni, które z dostępnych wyrobów w pełni spełniają wymagania obowiązujące przy budowie takich obiektów. Tym bardziej, że niektórzy producenci przedstawiają takie współczynniki wyrobów, jakich nie są w stanie zagwarantować.

Instytut Domów Pasywnych (PHI), za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej (PIBPIEO), jako jedyna akredytowana jednostka w Polsce, certyfikuje wysoko efektywne komponenty zgodnie z międzynarodowymi kryteriami. Na prezentacji zostaną omówione kryteria certyfikacji i jak zdobyć certyfikat PHi dla danej strefy klimatycznej.

Wymagania odnośnie parametrów okien i ich elementów w budynku pasywnym, z uwzględnieniem podziału na strefy klimatyczne.

Wymogi, jakie należy spełnić w poszczególnych strefach klimatycznych


Okna pasywne dla wszystkich budynków jako standard
Dla elementów/komponentów nachylonych (45°) i poziomych (0°) obowiązuje zasada: rzeczywista wartość U oszklenia obowiązuje przy nachyleniu referencyjnym, zgodnie z normą DIN EN 673, alternatywnie zgodnie z normą ISO 15099,

Wartość graniczna w stanie zamontowanym jest równa wartości granicznej niezamontowanego elementu. Wartość graniczna U elementu dla nachylonych elementów budowlanych jest, w porównaniu z wartością graniczną elementów pionowych, wyższa o 0,10 W/m2K) , a elementów poziomych – o 0,20 W/(m2K). Wyjątek w klimacie umiarkowanie chłodnym dla elementów nachylonych jest ona większa o 0,20 W/(m2K), a elementów poziomych – o 0,30W/(m2K).

– RÓWNIEŻ W TERMOMODERNIZACJI:

Okna, drzwi zewnętrzne, stałe szklenia i fasady pasywne – potwierdzone certyfikatem PH1 Darmstadt – wskazują obecnie najlepsze, dostępne na całym świecie, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. Charakteryzują się najwyższym bilansem energetycznym w przegrodach budowlanych oraz parametrami potwierdzającymi spełnienie wymagań wynikających ze stawianych im warunków, dotyczących komfortu cieplnego i higienicznego.

Trzeba mieć na uwadze, że są to parametry bazowe, niewskazujące dodatkowych wytycznych dotyczących projektowania stolarki przeznaczonej do stosowania w budynkach pasywnych i obliczeń bilansu energetycznego takiego obiektu, tj.:

• odpowiednio dobrany współczynnik g (ang. solar factor) dla okien południowych – okna doprowadzają do wnętrza budynku ciepło i światło, co wpływa znacząco na obniżenie kosztów eksploatacji (ogrzewanie i sztuczne oświetlenie), z drugiej jednak strony stanowią lukę w ciągłości warstwy ocieplenia budynku. Okna od strony południowej odpowiadają za największe zyski energetyczne budynku, zaś te od strony północnej-za największe straty (źrodło:ecofx.biz);

• poprawny i staranny montaż (mający duży wpływ na podniesienie szczelności budynku) ze zredukowaniem mostków do minimum;

• obowiązkowe zastosowanie redukcji współczynnika g poprzez żaluzje, markizy lub rolety zewnętrzne na oknach i fasadach południowych, celem nieprzegrzania budynku (syndrom chorych budynków).

W przypadku termomodernizacji konieczna jest wymiana okiem. Zastosowanie certyfikowanej stolarki PHI zawsze jest bardziej atrakcyjne i korzystne, nawet w budynkach niebędących obiektami pasywnymi. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę, czy wszystkie deklarowane komponenty, wchpdzące w skład gotowego wyrobu (ramy, szyby, ramki międzyszybowe), są zgodne z wytycznymi zawartymi w otrzymanym certyfikacie PHI.

Sekcja II - Doradztwo i pomoc PIBPiEO w certyfikacji komponentu,- dotyczy badań i wdrożenia stolarki pasywnej do produkcji i oferty handlowej. Oferta kierowana do systemodawców, producentów, dystrybutorów i montażystów stolarki pasywnej.

Zalety certyfikacji PHI dla systemodawców i producentów stolarki:
- doradztwo na etapie tworzenia produktów dla budynków wysokoefektywnych energetycznie,
- wejście na rozwojowy rynek,
- większa widoczność na rynku i rozpoznawalność produktu,
- niezależność kontroli i certyfikacji: korzystanie ze znaku „Komponent domu pasywnego",
- umieszczenie w bazie danych komponentów prowadzonej przez Instytut,
- zintegrowanie z programem do obliczania bilansu energetycznego budynków PHPP.

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Guntera Schlagowskiego NON-PROFIT zakłada dodatkowo by w każdym województwie był minimum jeden akredytowany przez PIBPIE0 producent stolarki pasywnej z certyfikatem PHI lub ze specjalną akredytacją i certyfikatem PIBPIEO stwierdzającą odpowiednią i najwyższą jakość produktów pasywnych wraz z przeszkoloną kadrą pracowników oraz wyspecjalizowaną ekipą montażową.

Oferta będzie kierowana tylko do producentów na certyfikowanym komponencie PHl systemodawcy. Specjalny certyfikat wraz z akredytacją PIBPIEO otrzyma producent tylko po kompleksowych szkoleniach oraz audycie wdrażającym produkt na rynek. Powyższy certyfikat będzie w sposób jednoznaczny wyłaniać i promować najlepszych producentów stolarki pasywnej podkreślając specjalizacje Producenta w produktach do budownictwa pasywnego.

Sławomir Tomasz KwiatkowskiSławomir Tomasz KwiatkowskiSławomir Tomasz Kwiatkowski
Członek Zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego NONPROFIT Sp.z.o.o.
- Współtwórca i Koordynator inwestycji: „Pierwsza pasywna hala produkcyjna w Europie"
- Twórca pierwszych polskich certyfikowanych (PH) okien pasywnych z PVC,
- Ekspert budownictwa pasywnego specjalizujący się w powłokach przeziernych, przemysłowych budynkach pasywnych,
- Koordynator procesów wdrażania rozwiązań pasywnych.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#okna #czytelnia #do energooszczednosc #okno #okna i drzwi #obud #Domy pasywne #Okna i drzwi - tematy pozostałe

Więcej tematów: