Polityka prywatności RODO

Podziel się:
Spełniając obowiązek informacyjny, uregulowany w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe obejmujące adres e-mail zostały utrwalony w naszym systemie informatycznym w trakcie dotychczasowej współpracy.

ADMINISTRATOR.

Administratorem Państwa danych osobowych jest NEVICOM sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Bydgoszczy ul Kaczmarczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454504, NIP 5542920610, REGON 431405566.

KONTAKT.

Kontakt z Administratorem: adres e-mail: redakcja@obud.pl
Adres pocztowy: NEVICOM sp. z o.o., 85-796 Bydgoszcz, ul Kaczmarczyka 17.
REKLAMA:

CELE PRZETWARZANIA.

Państwa dane osobowe (email) są przetwarzane dla potrzeb przekazywania informacji o rynku budowlanym.

PODSTAWA PRZETWARZANIA.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes realizowany przez Administratora, co obejmuje w szczególności działania związane z możliwością przekazywania Państwu informacją o rynku budowlanym.

ODBIORCY DANYCH.

Państwa dane osobowe nie będą powierzane do przetwarzania podmiotom zewnętrznym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Państwa z praw wymienionych poniżej w pkt 4. poniżej, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA.

Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do usunięcia Państwa danych osobowych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych -
mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia wysyłki newslettera z informacjami o rynku budowlanym;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.

W celu wykonania swoich praw odpowiednie żądanie należy skierować pod adres e-mail: redakcja@obud.pl, adres siedziby: NEVICOM sp. z o.o. ul. Kaczmarczyka 17 85-796 Bydgoszcz.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#wiadomości #prawo #ustawy

Więcej tematów: