Bliżej do budowy obwodnicy Nowej Dęby

Podziel się:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 31 sierpnia 2020 r. uruchomiła procedurę przetargową na wykonanie studium korytarzowego wraz ze studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej DK9. Uzyskana dokumentacja pozwoli na przygotowanie postępowania na realizację nowej drogi omijającej miasto.

Fot. mi.gov.plFot. mi.gov.pl
- Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Nowa Dęba zyska tak bardzo potrzebną mieszkańcom i kierowcom obwodnicę. Obecny rząd po raz kolejny udowadnia, że dotrzymujemy danego słowa - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

To już trzeci przetarg ogłoszony na inwestycje ujęte w Programie budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim. Dotąd ruszyły postępowania na prace przygotowawcze inwestycji omijającej Kolbuszową w ciągu DK9 i II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28.
REKLAMA:

Prace przygotowawcze rozpoczną się od prac studialnych, które wyznaczą potencjalne warianty przebiegu obwodnicy. Następnie zostanie wykonane rozpoznanie geologiczne oraz analiza wielokryterialna, która pozwoli wybrać preferowany wariant. W ramach STEŚ-R, podzielonego na dwa etapy, zostaną przygotowane założenia projektowe i rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Etap II STEŚ-R uściśli rozwiązania projektowe, technologiczne oraz zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Równolegle zostanie uzyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Obwodnica Nowej Dęby realizowana będzie w systemie Projektu i buduj. Inwestycja pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, a także, m.in. poprzez skrócenie czasu przejazdu, ułatwi transport samochodów osobowych w kierunku Rzeszów - Radom i dalej do Warszawy. Realizacja obwodnicy w ciągu DK9 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Nowej Dęby, co zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych oraz poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Obwodnica Nowej Dęby wybudowana zostanie jako droga klasy GP. W ramach inwestycji powstaną dodatkowe jezdnie, zapewniające obsługę przyległego terenu, a także ronda. Zbudowany lub przebudowany zostanie system odwodnienia, powstaną urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach programu obwodnicowego na Podkarpaciu powstanie łącznie 8 obwodnic:
· obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73,
· obwodnica Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73,
· obwodnica Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9,
· obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28,
· obwodnica Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej nr 9,
· obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73,
· obwodnica Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28/77,
· obwodnica Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 84 (II etap).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: mi.gov.pl
#wiadomości #architektura #wnetrza

Więcej tematów: