newsletter reklama projekty domów forum
niedziela 25 września 2022
02.12.2021r...

Odejście od węgla. Przedsiębiorcy boją się kosztów [WYNIKI BADANIA]

Odejście od węgla w gospodarce jest nieuniknione w świetle unijnych przepisów. Najnowsze badanie “Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych”, wskazało główne czynniki spowalniające zmiany, czyli finanse (72%), brak dostępu do alternatywnego źródła (26%) oraz biurokracja (18%).
Fot. DUON
Fot. DUON

Zeroemisyjność 2050 - czas na działanie

Porozumienie Paryskie z 2015 roku zobligowało państwa członkowskie Unii Europejskiej do przedstawienia planów ograniczenia gazów cieplarnianych i rozpoczęcie drogi do zeroemisyjności 2050. Za nadmierną produkcję gazów odpowiedzialne są następujące sektory gospodarki: przemysł, transport, użytkowanie budynków, rolnictwo i energetyka. Do osiągnięcia neutralności emisyjnej konieczne są działania we wszystkich wskazanych obszarach.

- Zeroemisyjność to poważne wyzwanie, do którego musimy przygotowywać się tu i teraz, szczególnie w obszarze przemysłu. Dlaczego? Jednym z kluczowych przepisów mobilizujących przedsiębiorców do zmian jest dyrektywa MCP, której założenia nakazują mieszczenie się w rygorystycznych normach emisji - mówi Krzysztof Kowalski, Prezes Zarządu DUON Dystrybucja.

Fot. DUON
Fot. DUON

Odejście od węgla - stan na dziś

Dostosowanie zakładów przemysłowych do nowych wymogów to proces długotrwały z uwagi na wiele czynników. Jak zatem wygląda to w praktyce w polskich firmach? Duon & Keralla sprawdziły poziom zaawansowania odejścia od węgla w firmach produkcyjnych, przeprowadzając badanie. Dane zestawione w raporcie “Transformacja energetyczna w polskich firmach produkcyjnych” pokazują, że według ankietowanych aż 85 proc. znajduje się przed zmianami, ale istotne jest to, że aż 2/3 ma już plan działania, w tym:
- 38,5% ma firmy, które będą wdrażać zmiany;
- 28,2% dopiero jest na początku ścieżki i zapoznaje się z zapisami;
- 15,4% jest na etapie zbierania danych (planowania).

- To z kolei pokazuje, że polscy przedsiębiorcy są świadomi zmian, jakie ich czekają w najbliższym czasie i już zrobili pewne kroki ku dekarbonizacji - komentuje Krzysztof Kowalski.
--
REKLAMA:
--

Co hamuje postęp?

Według wyników badania odejście od węgla stanowi wyzwanie w ponad 90 proc. przedsiębiorstw zasilanych tym paliwem. Wśród najważniejszych czynników blokujących postęp wymieniano kwestie finansowe, które wskazało 72 proc. osób decyzyjnych, kłopot z dostępnością alternatywnego źródła (26 proc.), kwestie prawne (18 proc.) oraz procesowe i ludzkie (po 13 proc.). Co więcej, niemal 1/3 ankietowanych uważa, że czynniki te mogą zablokować zmiany.

Odejście od węgla możliwe jest dzięki różnym ścieżkom w tym: wdrożeniu nowych instalacji wraz z nowym typem paliw (tę drogę deklaruje 54 proc. firm), modernizacji z wykorzystaniem filtrów, odsiarczania (31 proc.), połączeniu nowych i starych instalacji (13 proc.) oraz outsourcing (2 proc.).

- Zwróciłbym uwagę, że spośród osób, które decydują się na rozwiązania przejściowe aż połowa wskazuje jako powód kwestie finansowe, z kolei 40% uważa, że nie ma innej / opłacalnej możliwości wprowadzenia paliw, a kolejne 15%, że odsiarczanie odroczy pełną zmianę, czyli stosuje taktykę gry na czas - dodaje Krzysztof Kowalski.

źródło: DUON

Artykuły podobne:

d