Leasing w Polsce to nie tylko samochody

Podziel się:
Wyniki Związku Polskiego Leasingu za I kwartał 2012 r. potwierdzają: polskie firmy biorą w leasing przede wszystkim pojazdy, ale już ponad jedną trzecią wyleasingowanych ruchomości stanowią maszyny i urządzenia. W szczególności rolnicze, budowlane i przemysłowe.

Z ponad 51 tys. ruchomych środków trwałych o wartości 6,8 mld zł oddanych w leasing w pierwszym kwartale 2012 r., prawie 34 tys. stanowią pojazdy o łącznej wartości 4 mld zł (prawie 60%). W ponad 35% segment ruchomości reprezentują maszyny i urządzenia: w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyleasingowano ich niemal 14 tys. o wartości 2,4 mld zł.

Polski rynek leasingu jest już na tyle dojrzały, że firmy mogą na nim sfinansować niemal wszystkie niezbędne inwestycje. Istotnie, przeważa leasing pojazdów, jednak elastyczność i otwartość firm leasingowych wychodzi daleko poza ten segment. Świadczy o tym między innymi znaczący udział maszyn i urządzeń w rynku leasingowym – podkreśla Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing.
REKLAMA:

Z danych ZPL wynika, że wśród maszyn i urządzeń po I kwartale br. dominuje sprzęt rolniczy: wartość inwestycji rolniczych sfinansowanych poprzez leasing i pożyczki wyniosła 604 mln zł i była najwyższa w całym segmencie Mi Na kolejnym miejscu, pomimo 25% spadku rok do roku, znajduje się sprzęt budowlany (prawie 424 mln zł), a pierwszą trójkę zamyka sektor maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (366 mln, +17% r/r).

Szymon Kamiński zwraca też uwagę na utrzymujący się na wysokim poziomie udział w rynku specjalnych pożyczek oferowanych przez firmy leasingowe W I kw. br. ich udział w łącznej wartości sfinansowanych przez branżę maszyn wyniósł aż 27% (11% w przypadku całego rynku). Duże zainteresowanie pożyczką jako formą finansowania widać szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy korzystają z dotacji unijnych – mówi prezes zarządu BZ WBK Finanse & Leasing.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: oBud.pl
#wiadomości #finanse #prawo #obud

Więcej tematów: