Żele Akrylowe WEBAC Nowoczesne Iniekcyjne

Podziel się:
Żele akrylowe są istotnym uzupełnieniem oferty rynkowej mediów iniekcyjnych. Wykorzystuje się je do zabezpieczeń przeciwwodnych budowli. W artykule przedstawiono propozycje zastosowania tych środków i technologie przerabiania na podstawie 30-letniego doświadczenia firmy WEBAC

Rys. 1. Schemat uszczelnienia kurtynowegoRys. 1. Schemat uszczelnienia kurtynowego
Żele akrylowe to związki poliakrylatów o strukturze ciała stałego, które wiążą wodę fizycznie, a nie wiążą jej chemicznie. Powoduje to odwracalny proces kurczenia się lub pęcznienia żelu i nadaje materiałowi dużą rozciągliwość i wytrzymałość. Żele zsieciowane nie rozpuszczają się w wodzie i związkach węglowodorowych. Są one odporne na rozcieńczone kwasy i alkalia, na występujące w budowlach sole i gazy, a także na mróz i zmiany temperatury zimą. Ich główne zalety to:
- różnorodność zastosowań,
- bardzo dobre właściwości mechaniczne,
- bezpieczeństwo techniczne i higieniczne,
- duża odporność na agresywne otoczenie,
- niskie koszty w stosunku do żywic poliuretanowych i epoksydowych.

WŁAŚCIWOŚCI ŻELI AKRYLOWYCH WEBAC

Firma WEBAC oferuje dwa typy trzyskład-nikowych żeli akrylowych: WEBAC 240 i WEBAC 250. WEBAC 240 ma krótki czas reakcji (ok. 35 s w temp. 22°C) i jest stosowany głównie w iniekcjach kurtynowych (powłoka od strony gruntu). Lepkość mieszanki wynosi ok.7 m-Pa-s. Temperatura przerabiania wynosi powyżej 1°C.
WEBAC 250 ma wydłużony czas reakcji - ok. 13 min (możliwość skrócenia). Stosowany jest najczęściej do uszczelnień porowatych substancji budowlanych przed wnikającą wilgocią oraz do tworzenia przegrody poziomej przed wilgocią podciąganą kapilarnie w murach. Lepkość mieszanki wynosi ok. 2 m-Pa-s, a temperatura przerabiania - powyżej 5°C.
REKLAMA:

Czasy sieciowania obu produktów można regulować przez zmianę procentowego udziału składnika B. TABELE 1-2 przedstawiają zależność czasu żelowania i czasu gęstnienia od ilości składnika B w różnych temperaturach.
W tym roku wprowadzono na rynek nową wersję produktu WEBAC 240 Rapid. Przy stosowaniu specjalnych komponentów WEBAC 240 A2 Rapid oraz WE-BAC 240 A3 Rapid można skrócić czas początku reakcji żelu WEBAC 240 do ok. 5 s.

tabela 1. Czas reakcji WEBAC 240 w zależności od ilości składnika Btabela 1. Czas reakcji WEBAC 240 w zależności od ilości składnika B
tabela 2. Czas reakcji WEBAC 250 w zależności od ilości składnika B w temperaturze +20°Ctabela 2. Czas reakcji WEBAC 250 w zależności od ilości składnika B w temperaturze +20°C
FOT. 1 Typowe stanowisko do wykonywania iniekcji kurtynowej. Wykorzystuje si ę do tego celu pompę dwuskładnikową.FOT. 1 Typowe stanowisko do wykonywania iniekcji kurtynowej. Wykorzystuje si ę do tego celu pompę dwuskładnikową.
FOT. 2 Kontrolowany wypływ żelu w trakcie procesu iniekcji.FOT. 2 Kontrolowany wypływ żelu w trakcie procesu iniekcji.

FOT. 3 Wykonywania iniekcji strukturalnej.FOT. 3 Wykonywania iniekcji strukturalnej.
FOT. 4 Wykonanie uszczelnienia dylatacjiFOT. 4 Wykonanie uszczelnienia dylatacji

ZASTOSOWANIE

Iniekcyjne żele akrylowe służą do uszczelnienia powierzchniowego (kurtynowego - RYS. 1) obiektów częściowo lub w całości pokrytych ziemią przed wodą napierającą z zewnątrz (np. budowli tunelowych, szybów, kanałów, murowanych przyczółków i skrzydeł budowli mostowych czy częściowo podpiwniczonych budynków). W takim zastosowaniu sprawdza się zwłaszcza WEBAC 240.
Istotną cechą wykonywania iniekcji kurtynowej jest wykorzystanie pompy dwuskładnikowej (FOT. 1). Wymieszany żel można zabarwić dodatkiem ok. 1% (w odniesieniu do składnika A) niebieskiego barwnika WEBAC F 200. Zabieg ten umożliwia kontrolowanie rozchodzenie się żelu (FOT. 2). Z czasem zabarwienie żelu zanika.

RYS. 2 Schemat wysycania muru żelem (uszczelnienie strukturalne)RYS. 2 Schemat wysycania muru żelem (uszczelnienie strukturalne)
RYS. 3 Schemat przepony poziomejRYS. 3 Schemat przepony poziomej


RYS. 4 Schemat standardowych odległości nawierceńRYS. 4 Schemat standardowych odległości nawierceń
RYS. 5 Schemat uszczelnienia dylatacjiRYS. 5 Schemat uszczelnienia dylatacjiRYS. 6 Schemat naprawy tuneluRYS. 6 Schemat naprawy tunelu

Pozostałe zastosowania to:

- iniekcje strukturalne (FOT. 3),
- uszczelnienie porowatych substancji budowlanych przed wnikającą wilgocią (głównie WEBAC 250) (RYS. 2), - tworzenie wewnątrz struktury budowlanej (np. muru) przepony poziomej przed wilgocią podciąganą kapilarnie (RYS. 3-4),
- uszczelnianie dylatacji (FOT. 4) w budowlach poniżej poziomu gruntu (w tym: płyt dennych, ścian fundamentowych czy nieszczelnych przerw roboczych) (RYS. 5),
- uszczelnianie tuneli poddawane okresowo dużym obciążeniom dynamicznym (RYS. 6).
Czynnikiem utrudniającym stosowanie tych środków jest technika związana z aplikowaniem żelu o bardzo krótkim czasie sieciowania (WEBAC 240), czyli konieczność stosowania pompy dwukompo-nentowej. Doświadczenia ostatnich lat pokazują jednak, że żele akrylowe stają się coraz atrakcyjniejszym medium iniekcyjnym w przeciwwodnym zabezpieczaniu substancji budowlanej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: webac
#czytelnia #izolacje #wewnatrz_bud #ściany #zewnatrz_bud #fundament #hydroizolacja #webac #zel #Hydroizolacje ścian, podłóg i sufitów

Więcej tematów: