Rolety wewnętrzne firmy KARWEL nie są bezpieczne dla użytkowników

Podziel się:
Spółka poinformowała, że z uwagi na brak zabezpieczenia przy łańcuszku, istnieje możliwość zadzierzgnięcia pętli i zaplątania przez małe dzieci...

Przedsiębiorca Karwel Z. Wędrychowski, K. Reński Spółka Jawna z siedzibą w Starym Dłutowie powiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że rolety wewnętrzne (ścienne, mini), nie są bezpieczne dla użytkowników.

Fot. UOKiKFot. UOKiKSpółka poinformowała, że z uwagi na brak zabezpieczenia przy łańcuszku, istnieje możliwość zadzierzgnięcia pętli i zaplątania przez małe dzieci.

Spółka poinformowała dystrybutorów o przedmiotowym zagrożeniu, a także zastosowała środki zabezpieczające w postaci: zaczepu do mocowania łańcuszka oraz łącznika zabezpieczającego łańcuszek, który przerywa łańcuszek likwidując pętlę.

Klienci, którzy zgłoszą się do siedziby firmy KARWEL będą mogli zakupić mechanizm zabezpieczający przed zadzierzgnięciem i zaplątaniem przez małe dzieci. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.karwel.com.pl

Informacji na temat kampanii udziela Karwel Z. Wędrychowski, K. Reński Spółka Jawna (adres: ul. Tysiąclecia 39, 13-203 Stare; tel.: +48 23 698 20 12, +48 23 698 22 50; www.karwel.com.pl).
REKLAMA:

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji serwisowych ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja nie stanowi nakazu wycofania produktu z rynku ani nakazu odkupienia od konsumentów w rozumieniu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ale stanowi realizację obowiązków producenta, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, ze zm.).

Przedsiębiorca, który uzyskał informację, że produkt wprowadzony przez niego na rynek nie jest bezpieczny powinien niezwłocznie powiadomić o tym Prezesa UOKiK. Niewykonanie tego obowiązku, zgodnie z art. 33a. ust. 1 pkt 1 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości do 100 000 zł. Sankcję tę nakłada Prezes Urzędu.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: UOKiK
#okna #wiadomości #okno #okna i drzwi #uokik #roleta

Więcej tematów: