Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci

Podziel się:
Wygodnym i popularnym sposobem wykorzystywania energii elektrycznej wytworzonej w generatorze fotowoltaicznym jest jej przekazanie do sieci elektroenergetycznej za pośrednictwem falownika sieciowego.

Takie rozwiązanie eliminuje konieczność magazynowania energii w przypadku jej nadprodukcji względem chwilowego zapotrzebowania ze strony zdefiniowanego obciążenia (zespołu odbiorników). System nie musi zatem być zabezpieczany baterią akumulatorów, kompensującą chwilowe wahania mocy generator fotowoltaicznego zapewniając stabilne warunki zasilania w czasie. Sieć elektroenergetyczna traktowana może być zatem jako swoisty magazyn dla całej wygenerowanej w systemie energii eliminując tym samym zmienne czynniki wpływające na wydajność operacji instalacji słonecznej takie jak: ograniczona zdolność akumulacji energii, warunki pogodowe - chwilowe i sezonowe, niedopasowanie wielkości obciążenia.

Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci stanowią rozwiązanie proekologiczne w wymiarze rozproszonym umożliwiając korzystanie z "zielonej energii" użytkownikom lokalnych sieci dystrybucyjnych. Wytwórcy (posiadacze systemów pv) odsprzedają energię zakładom energetycznym zgodnie z określoną w umowie taryfą, często wyższą niż detaliczny koszt zakupu energii (projektowana propozycja również w Polsce). Systemy przyłączone do sieci są tańsze, trwalsze i bardziej wydajne niż instalacje samodzielne (autonomiczne) lub backupowe (zasilania awaryjnego), cechuje je również prostota instalacji i skalowalność mocy nie powiązana z wielkością obciążenia.
REKLAMA:

Fot. AurinkonceptFot. AurinkonceptInstalacja może być zarówno bardzo mała (kilka kW) zintegrowana z siecią niskiego napięcia na poziomie rozdzielnicy określonego budynku lub też duża (kilka MW) podłączona do sieci średniego napięcia poprzez transformatory. Należy jednak pamiętać, że systemy przyłączone do sieci w swojej podstawowej konfiguracji nie będą pracować w przypadku zaniku na niej napięcia, tym samym nie mogą być traktowane jako przełączalne systemy zasilania awaryjnego lub systemy z priorytetem zasilania odbiorników lokalnych.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Aurinkoncept
#czytelnia #eko #aurinkoncept #Panele fotowoltaiczne

Więcej tematów: