Ogrzewanie w domu jednorodzinnym - zagadnienia podstawowe cz. 1

Podziel się:
Wybór sposobu ogrzewania budynku jednorodzinnego to jedna z ważniejszych decyzji, jakie inwestor powinien podjąć na etapie projektowania budynku. Ma ona zasadniczy wpływ zarówno na koszty inwestycyjne, związane z budową instalacji grzewczej, jak i późniejsze koszty eksploatacyjne, a także na odczuwalny komfort cieplny.

Fot. Junkers, METAL-FACHFot. Junkers, METAL-FACH Decyzja powinna być poprzedzona fachową analizą poszczególnych rozwiązań – należy wziąć pod uwagę dostępność poszczególnych źródeł ciepła, stopień izolacji termicznej budynku i jego ogólne zapotrzebowanie na energię cieplną, styl życia mieszkańców i ich przyzwyczajenia. Konkretne rozwiązania różnią się bowiem wymaganiami techniczno-prawnymi, dotyczącymi m.in. lokalizacji źródła ciepła, odprowadzania spalin, wentylacji itp.

Dom z dopłatą

Popularyzacji niskiego zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku służy m.in. program NFOŚiGW wspierania osób budujących takie domy. Rozpisany został na lata 2013-2018 i skierowany jest osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom czy mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Dotację można otrzymać zarówno na dom jednorodzinny, jak i mieszkanie, przy czym jej wysokość zależy nie tylko od rodzaju lokalu, ale też poziomu zużycia energii na cele grzewcze. Dla domów energooszczędnych jego maksymalna wartość została ustalona na 40 kWh/(m2x rok).

Uzyskanie dopłaty w wysokości 30 tys. zł na budynek w standardzie NF40 wymaga spełnienia dołączonych do programu wytycznych, określających podstawowe wymogi, które są niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych. Zostały w nich też sprecyzowane metody weryfikacji projektów oraz sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych. Zabronione jest m.in. dokonywanie jakichkolwiek zmian zarówno konstrukcyjnych, jak i materiałowych, instalacyjnych czy funkcjonalnych). Niezwykle ważny jest też wybór ekipy wykonawczej – musi ona wykonać prace z najwyższą starannością oraz zastosowaniem rozwiązań wskazanych w projekcie. Każde odstępstwo oznacza, że wniosek o dotację może zostać odrzucony.

W stronę budownictwa energooszczędnego

Projekt każdego domu jednorodzinnego (i nie tylko, bo wymagania te dotyczą każdego projektu budowlanego, jednak w artykule skupimy się na budownictwie jednorodzinnym) musi zawierać informację odnośnie prognozowanej energochłonności obiektu, czyli przewidywanego zapotrzebowania na energię niezbędną do zapewnienia komfortowego dostępu do ogrzewania, wentylacji, ciepłej wody, klimatyzacji/chłodzenia. Jej poziom zależy m.in. od rodzaju wybranego paliwa, sposobu wytwarzania energii na potrzeby grzewcze i wentylacyjne oraz jej dostarczania. Bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego nośnika energii.

Standard budownictwa energooszczędnego zakłada maksymalne ograniczenie strat ciepła i zminimalizowanie zapotrzebowania na nie. Ponadto, kładzie duży nacisk na stosowanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska, opartych na paliwach czystych, odnawialnych. Począwszy od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać znowelizowane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi, budynek oraz znajdujące się w nim instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, by maksymalne zapotrzebowanie wartości wskaźnika EP (energia pierwotna) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej przedstawiało się tak, jak podano w tabeli 1.

Tabela 1. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, Źródło: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; § 329Tabela 1. Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby ogrzewania, Źródło: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; § 329
Nie są to wymagania rygorystyczne, choć dużo niższe w porównaniu z przeciętną energochłonnością zamieszkiwanych obecnie domów. Docelowe 70 kWh/(m2 · rok) to górna granica zapotrzebowania na energię w domu energooszczędnym – dolna to 15 kWh/(m2 · rok), poniżej której mamy już do czynienia z budynkiem pasywnym.

Tabela 3. Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania gazemTabela 3. Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania gazem
Bardzo ważne jest określenie współczynnika zapotrzebowania na ciepło (EUco czyli energia użytkowa potrzebna na cele ogrzewcze), ponieważ informuje on o stopniu zabezpieczenia obiektu przed niekontrolowanymi stratami ciepła bez względu na to, jakie mamy urządzenia grzewcze, jakie generują one straty podczas pracy i jak wpływają na środowisko. Na wartość wskaźnika EP wpływa bowiem rodzaj zastosowanego urządzenia grzewczego – paliwo o małej zawartości energii pierwotnej pozwalało uzyskać wymagany wskaźnik EP nawet mimo niskiej izolacyjności przegród zewnętrznych i dużych strat ciepła wskutek wentylacji grawitacyjnej.

Nowe warunki techniczne, które zaczną obowiązywać już za dwa miesiące, zmienią ten stan – nie wystarczy zaplanowanie kotła na palowo odnawialne (np. na biomasę); niezbędne będzie też zaprojektowanie bardzo dobrej izolacji termicznej.
REKLAMA:

Kalkulator kosztów ogrzewania

Wstępne, bardzo szacunkowe roczne koszty zapotrzebowania na ciepło naszego domu możemy poznać, korzystając z dostępnych w Internecie kalkulatorów kosztów ogrzewania. Określając rodzaj budynku (budowany zgodnie z obecnymi wymaganiami, energooszczędny, pasywny) i wynikający z tego współczynnik zapotrzebowania na ciepło, wielkość ogrzewanej powierzchni, liczbę mieszkańców, szacunkową ilość dziennego zużycia ciepłej wody na osobę, a także podając prawdopodobną temperaturę zimnej wody wodociągowej i wymaganą temperaturę c.w.u., możemy obliczyć zapotrzebowanie budynku na ciepło do ogrzewania i produkcji c.w.u. oraz koszt jego zaspokojenia w zależności od wybranego paliwa.

Są to, naturalnie, koszty szacunkowe obarczone dużym ryzykiem błędu, pozwalają jednak inwestorowi zorientować się, które rozwiązanie na etapie eksploatacji wymaga najniższych nakładów finansowych. W tabelach 2 i 3 oraz na wykresie 1 prezentujemy takie dane, przygotowane w oparciu o kalkulator kosztów ogrzewania z aktualizacją cen paliw i energii na lipiec 2013. Parametry wzorcowego budynku:
- nowy, 160 m2, wybudowany w standardzie energooszczędnym, ze współczynnikiem zapotrzebowania na ciepło na poziomie k=45 [kWh/m2rok], zamieszkany przez 5 osób.

Ogrzewanie w domu jednorodzinnym - zagadnienia podstawowe cz. 1

Tabela 2a. Szacunkowe koszty ogrzewania dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Dane wg cen paliw na lipiec 2013Tabela 2a. Szacunkowe koszty ogrzewania dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Dane wg cen paliw na lipiec 2013
Zaprezentowane w tabeli sprawności poszczególnych grup urządzeń są średnioroczne w odniesieniu do wartości opałowej paliwa. W przypadku gruntowej pompy ciepła i grzejników akumulacyjnych wybrana została taryfa G12 w stosunku noc/dzień 60/40 % dla pompy gruntowej i 80/20 % dla grzejników akumulacyjnych. W założeniu pompa gruntowa pokrywa całkowicie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku. W przypadku powietrznej pompy ciepła wybrana została taryfa G11 – dodatkowym źródłem ciepła jest w tym przypadku grzałka elektryczna.

Jak wynika z symulacji, najtańszymi pod względem eksploatacyjnym rozwiązaniami w tym przypadku są gruntowa pompa ciepła, kocioł zasypowy miałowy oraz kocioł na drewno. Na przeciwległym krańcu jest kocioł kondensacyjny zasilany LPG.

Wykres 1. Szacunkowa cena 1 kWh ciepła zł brutto dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Ceny paliw i energii elektrycznej na 07.2013 r.Wykres 1. Szacunkowa cena 1 kWh ciepła zł brutto dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Ceny paliw i energii elektrycznej na 07.2013 r.
Ale … to tylko dane szacunkowe, przybliżone! Rzeczywistość może wyglądać inaczej, gdyż na ostateczne koszty eksploatacyjne ma wpływ nie tylko rodzaj zastosowanej termoizolacji budynku, stolarki otworowej, rozwiązań technicznych i technologicznych (typ wentylacji, zastosowanie rekuperacji, kolektorów słonecznych itp.), ale też jakość wykonania prac! Nawet najlepsze materiały i wysokiej klasy sprzęt oraz energooszczędne technologie nie uchronią nas przed stratami ciepła, jeśli ekipa wykonawcza wykona roboty niechlujnie, niezgodnie z projektem.


Wykres 2. Szacunkowe koszty ogrzewania brutto/rok dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Ceny paliw i energii elektrycznej na 07.2013 r.Wykres 2. Szacunkowe koszty ogrzewania brutto/rok dla budynku o pow. 160 m2 i niskim rocznym zapotrzebowaniu na energię cieplną – współczynnik k na poziomie (kWh/m2rok). Ceny paliw i energii elektrycznej na 07.2013 r.

Ogrzewanie w domu jednorodzinnym – podstawowe źródła ciepła

Wprawdzie na rynku oferowanych jest szereg różnych rozwiązań, umożliwiających zapewnienie w pomieszczeniach komfortu cieplnego, większość inwestorów decyduje się na instalację grzejnikową (czasami zastępowaną lub uzupełnianą ogrzewaniem podłogowym), dla której źródłem ciepła jest kocioł – na paliwo stałe węglowe lub na biomasę, gazowy lub olejowy.

Szacunkowe miesięczne koszty zużycia gazuSzacunkowe miesięczne koszty zużycia gazu
Zobacz 2 część artykułu: "KLIKNIJ: Ogrzewanie w domu jednorodzinnym cz. 2. - zagadnienia podstawowe
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: obud.pl
#czytelnia #gaz #do ogrzewanie #instalacje #w dom #eko_groszek #kotly #obud #Ogrzewanie - ogólnie

Więcej tematów: