Skuteczna izolacja tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym

Podziel się:
Warstwy wykończeniowe tarasów narażone są na szczególnie trudne i zmienne warunki eksploatacji. W zimie ich powierzchnie poddawane są działaniu temperatury sięgającej minus 30°C. Latem, wskutek intensywnego nasłonecznienia, mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 70°C, a jednocześnie w nocy lub z powodu opadów atmosferycznych schładzać do temperatury około 10°C.

Przyczyną naprężeń termicznych są różnice temperatur pomiędzy jego wierzchnią i spodnią powierzchnią tarasu. Tak skrajne różnice temperatur, w których pracują warstwy użytkowe powodują, że na skutek rozszerzalności liniowej materiałów, dochodzi do znacznych, cyklicznych odkształceń i zmian ich wymiarów, które mogą skutkować powstawaniem zarysowań i szczelin, a w konsekwencji utratą szczelności izolacji przeciwwilgociowej.

Tarasy poddawane są jednocześnie intensywnemu oddziaływaniu wód opadowych, a zimą także śniegu i lodu. Z tego powodu każda, nawet najmniejsza utrata szczelności skutkuje migracją wody w głąb konstrukcji, co szybko potęguje problemy i często doprowadza do poważnych, trudnych do usunięcia i kosztownych w naprawie uszkodzeń. W przypadku tarasów usytuowanych nad pomieszczeniami mieszkalnymi mamy wtedy często do czynienia z zawilgoceniem i uszkodzeniami ścian i tynków wewnętrznych, utratą izolacyjności cieplnej oraz pojawieniem się korozji biologicznej w postaci alg grzybów i pleśni. Wszystko to powoduje, że niezbędna jest wyjątkowa dbałość o prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wszystkich warstw tarasu ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów wykończeniowych. Najlepiej i najbezpieczniej jest skorzystać z gotowego, kompleksowego, systemowego rozwiązania.
REKLAMA:

Kompletne rozwiązanie techniczne, umożliwiające wykonywanie niezbędnych warstw i wykończeń każdego tarasu pokrytego zarówno płytkami gresowymi jak i różnego rodzaju okładzinami ceramicznymi lub kamiennymi, posiada między innymi firma Alpol Gips. W zależności od funkcji tarasu, jego wielkości oraz usytuowania, system przewiduje różne rozwiązania warstw i detali. W przypadku większości tarasów zlokalizowanych nad pomieszczeniami ogrzewanymi, rozwiązaniem optymalnym jest wykonanie tarasu ze specjalną warstwą drenażową, zapewniającą odprowadzenie wilgoci spod posadzki tarasu, kompensację naprężeń występujących pomiędzy warstwą posadzki a podłożem oraz wentylację warstw podposadzkowych. Układ takiego rozwiązania warstw tarasu przedstawia rysunek nr 1.

Układ warstw systemu ALPOL HYDRO PLUS T z zastosowaniem membrany drenażowej ALPOL MT 50 oraz aluminiowej listwy krawędziowej z rynną ALPOL LKR 50, fot. ALPOLUkład warstw systemu ALPOL HYDRO PLUS T z zastosowaniem membrany drenażowej ALPOL MT 50 oraz aluminiowej listwy krawędziowej z rynną ALPOL LKR 50, fot. ALPOL
1. Płytki posadzkowe i spoina elastyczna ALPOL ELITE AS E51-E65
2. Klej upłynniony szybkowiążący ALPOL AK 516
3. Membrana drenażowa tarasowa ALPOL MT 50
4. Warstwa izolacji podpłytkowej – dwie warstwy zaprawy wodoszczelnej ALPOL AH 752 ułożone na warstwie dociskowej zagruntowanej gruntem krzemianowo-polimerowym ALPOL AG 707
5. Taśma uszczelniająca ALPOL TW1
6. Listwa do krawędzi z rynną ALPOL LKR 50
7. Otwory odwadniające w listwie LKR 50
8. Warstwa dociskowa – posadzka podkładowa ALPOL AP 400 z opcjonalnym zbrojeniem siatką stalową
9. Warstwa izolacji termicznej – styropian XPS lub EPS 100 zabezpieczony od góry folią polietylenową
10. Warstwa izolacyjno-przesuwna (paroizolacja) – folia polietylenowa lub papa termozgrzewalna
11. Warstwa spadkowa – posadzka podkładowa ALPOL AP 400

-Warstwę spadkową wykonać należy z posadzki podkładowej (np. ALPOL AP 400). Posadzkę należy układać bezpośrednio na betonie konstrukcyjnym płyty stropowej. Suchy lub chłonny beton przed układaniem posadzki należy zwilżyć wodą lub zastosować grunt ograniczający chłonność ALPOL AG 703. Warstwa powinna zapewniać spadek minimum 2% w kierunku orynnowania lub liniowych wpustów ściekowych, przy zachowaniu minimalnej grubości posadzki wynoszącej 30 mm.

-Warstwa izolacyjno-przesuwna umożliwia niezależną pracę warstw będących w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Warstwa ta pełni jednocześnie rolę paroizolacji. Wykonana jest najczęściej z folii polietylenowej lub papy termozgrzewalnej.

-Warstwa izolacji termicznej stanowi zabezpieczenie pomieszczeń znajdujących się pod tarasem lub loggią przed utratą ciepła oraz likwidacja mostków termicznych w miejscach mocowania balkonów i loggii. Warstwę termoizolacyjną można wykonać ze styropianu ekstrudowanego lub ze styropianu EPS 100-038 (FS 20). Jeśli jest wykonana ze styropianu EPS 100-038, zaleca się zabezpieczyć ją od góry przed uszkodzeniami mechanicznymi folią polietylenową o grubości co najmniej 0,15 mm.

-Warstwa dociskowa tworzy stabilne podłoże pod warstwę okładzinową, oraz chroni warstwę izolacyjno-przesuwną i warstwy izolacji termicznej. Warstwa dociskowa jest również elementem przenoszącym obciążenia wynikające z użytkowania i rozszerzalności termicznej powierzchni tarasu. Wykonana jest z posadzki podkładowej lub zaprawy wyrównawczej (np. Alpol AZ 135). Grubość warstwy dociskowej powinna wynosić co najmniej 4 cm.

-Warstwa izolacji podpłytowej jest główną warstwą izolacji i zabezpiecza przed możliwością przesiąkania wilgoci i wody opadowej do niższych warstw tarasu a jednocześnie uniemożliwia przemieszczanie się ewentualnej wilgoci z podłoża pod płytki okładziny, co mogłaby spowodować uszkodzenia mrozowe (spękania lub odspojenia płytek). Izolacja podpłytowa wykonywana jest przy użyciu zaprawy wodoszczelnej na tarasy i balkony Alpol AH 752.

-Warstwa drenażowa zapewnia odprowadzenie wilgoci spod posadzki tarasu, kompensację naprężeń występujących pomiędzy warstwą posadzki a podłożem oraz wentylację warstw podposadzkowych. Wykonana jest z membrany drenżowej tarasowej ALPOL MT 50 tłoczonej z tworzywa sztucznego. Wyprofilowane w membranie rynienki ściekowe należy układać zgodnie z kierunkiem spadku tarasu.

-Warstwa okładzinowa zabezpiecza wszystkie niżej położone warstwy przed wpływem warunków zewnętrznych, zapewnia własności użytkowe i estetyczne. Warstwę tę wykonuje się z płytek ceramicznych klejonych na membranie drenażowej przeszpachlowanej wstępnie klejem szybkowiążącym. Należy stosować płytki mrozoodporne o niskiej nasiąkliwości, np. płytki gresowe oraz elastyczne, systemowe kleje i spoiny, w szczególności:
Kleje do gresu - szybkowiążący ALPOL AK 512 oraz elastyczny ALPOL AK 515,
Klej do płytek elastyczny ALPOL AK 513,
Klej do marmuru elastyczny biały ALPOL AK 514,
Kleje upłynnione szybkowiążące - cienkowarstwowy ALPOL AK 516 oraz średniowarstwowy AK 517 (w przypadku stosowania klejów upłynnionych matę drenażową należy wstępnie przeszpachlować cienką warstwą kleju szybkowiążącego o normalnej konsystencji, np. AK 512),
Spoiny elastyczne z grupy ALPOL ELITE AS E51-E65

-Elementy pomocnicze takie jak listwa krawędziowa z rynną ALPOL LKR 50, mankiety, taśmy i narożniki uszczelniające, sznur dylatacyjny, membrany drenażowe, są istotnym i niezbędnym składnikiem systemu. Zapewniają one skuteczne odprowadzenie wody opadowej poza obręb tarasu oraz prawidłowe wykonanie wszelkiego rodzaju połączeń, detali i wykończeń.

Prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i warstw okładzinowych na tarasach wymaga specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia, dlatego warto skorzystać z usług doświadczonego wykonawcy, najlepiej posiadającego certyfikat danej firmy, gwarantujący odpowiednie kwalifikacje. Szczegółowe informacje dotyczące budowy i wykonywania poszczególnych etapów systemu można znaleźć m.in. w Instrukcji Wykonawczej firmy Alpol Gips „SYSTEM HYDROIZOLACJI ALPOL HYDRO PLUS T” dostępnej na stronie internetowej www.alpol.pl.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Alpol
#czytelnia #izolacje #na taras #izolacja #alpol #Termoizolacje ścian, podłóg i sufitów

Więcej tematów: