Marka Schindler podsumowuje roku 2015

Podziel się:
Firma Schindler w raportowanym okresie istotnie wzmocniła swoją pozycję na największych światowych rynkach.

W 2015 roku spółka zanotowała znaczący wzrost pozyskanych zamówień, przychodów, marży EBIT i przepływów pieniężnych. Wartość nowych zamówień w walutach lokalnych wzrosła o 4,6 proc., a przychodów o 6,7 proc. Na dane liczbowe we frankach szwajcarskich znacząco negatywny wpływ miały różnice kursowe. Wartość nowych zamówień we frankach szwajcarskich, spadła o 0,1 proc. do 9 967 milionów CHF, a przychody wzrosły o 1,6 proc. do 9 391 milionów CHF. W poprzednim roku zdarzenia jednorazowe istotnie wpłynęły na zysk operacyjny (EBIT) oraz zysk netto. W ujęciu porównywalnym, EBIT wzrósł o 70 mln CHF do 1 002 mln CHF, co odpowiada poprawie o 7,5 proc. (+ 16,8 % w walutach lokalnych) oraz marży EBIT 10,7 proc. Marża EBIT bez uwzględniania kosztów restrukturyzacji wyniosła 11,0 proc. w roku sprawozdawczym. Zysk netto wzrósł nieznacznie do 747 milionów CHF, a przepływy pieniężne osiągnęły 1 076 mln CHF.
REKLAMA:

W 2016 roku Schindler przewiduje nieznaczny spadek na globalnym rynku wind i schodów ruchomych, z powodu osłabienia na rynku chińskim. Oczekuje się, że presja cenowa i waluty utrzymają się na podobnym poziomie na wielu rynkach, jednak długoterminowe wskaźniki wzrostu pozostają nienaruszone: postęp urbanizacji, rozszerzenie klasy średniej, starzenie się ludności i wykorzystanie energooszczędnych produktów. W rezultacie, zapotrzebowanie na windy będzie wzrastać, stymulując biznes branży dźwigowej. Grupa planuje realizować przyjętą strategię rozwoju i podejmować działania zmierzające do poprawy rentowności. W roku 2016 Schindler planuje wypracować wzrost przychodów od około 3 do 7 proc. w walutach lokalnych. Szczegółowe prognozy Spółka przedstawi wraz z raportem za pierwsze półrocze 2016 roku.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Schindler
#wiadomości #wnetrza #raport #schindler

Więcej tematów: