Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną

Podziel się:
31 maja 2017 r. o godzinie 16:00 w Warszawie w Hotelu MDM odbyła się gala konkursu TOPTEN Okna 2017, podczas której zostały ogłoszone wyniki czwartej edycji konkursu na najlepszą stolarkę budowlaną. Zgodnie z założeniami konkurs TOPTEN Okna ma stanowić platformę mającą na celu pomoc inwestorom, projektantom, audytorom energetycznym w wyborze najlepszej pod względem oszczędności energii i kosztów dostępnej na rynku polskim stolarki budowlanej.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlanąW tegorocznej edycji konkursu TOPTEN Okna 2017 oceniano parametry opisane wg normy PN-EN 14351-1. Produkty oceniano w oparciu o deklarację cech potwierdzonych przez badania certyfikowanych jednostek, obiektywne testy i analizy, opracowane przez niezależne instytucje.

Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie firmy produkujące stolarkę dostępną na polskim rynku. Zgłoszone wyroby poddano szczegółowej ocenie, zgodnie z zasadami konkursu. Wykonano też własne badania rynku stolarki budowlanej. W ramach konkursu przeanalizowano łącznie 550-ciu producentów stolarki, wybierając produkty charakteryzujące się energooszczędnymi parametrami.

W konkursie TOPTEN Okna 2017 uczestniczyły trzy grupy produktów: okna pionowe i okna dachowe oraz drzwi zewnętrzne. W konkursie wyróżniono produkty w pięciu kategoriach:
- Okna pionowe Drewniane,
- Okna pionowe PCV,
- Okna pionowe Aluminiowe,
- Okna dachowe,
- Drzwi zewnętrzne.

Podstawą oceny była efektywność energetyczna stolarki, wykonana w oparciu o bilans energetyczny. Dodatkowej ocenie podlegały również inne parametry opisujące najważniejsze cechy wyrobu: wartość współczynnika przenikania ciepła okna Uw,[W/m2K], współczynnik przepuszczalności energii słonecznej gG, współczynnik przepuszczalności światła Lt, wskaźnik oddawania barw szyby – Ra, klasa odporności na obciążenie wiatrem, wodoszczelność, izolacyjność akustyczna okna RW(C;Ctr). Pod uwagę brano również rynkową cenę oferowanych produktów oraz montaż, którego szczegóły powinny być opisane w karcie gwarancyjnej. Wyroby poddano ocenie porównawczej w odniesieniu do okien spełniających aktualne wymagania prawne (okna referencyjne).

Laureaci TOPTEN Okna 2017
Oceny dokonano w grupach:

Laureaci TOPTEN 2017 w kategorii drzwi zewnętrzne:
Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości spełniają wymagania konkursu: 97 wyrobów.
Wybrano do weryfikacji 50 wyrobów.
Wykonano analizę szczegółową dla 31 wyrobów.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną

Laureaci TOPTEN 2017 w kategorii: Okna drewniane pionowe

Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości spełniające wymagania konkursu: 45 wyrobów.
Wybrano do weryfikacji 29 wyrobów.
Wykonano analizę szczegółową dla 25 wyrobów.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną

Laureaci TOPTEN 2017 w kategorii: Okna dachowe

Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości spełniające wymagania konkursu: 33 wyrobów.
Wybrano do weryfikacji 30 wyrobów.
Wykonano analizę szczegółową dla 30 wyrobów.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną

Laureaci TOPTEN 2017 w kategorii: Okna metalowe

Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości spełniające wymagania konkursu: 76 wyrobów.
Wybrano do weryfikacji 42 wyrobów.
Wykonano analizę szczegółową dla 39 wyrobów.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną

Laureaci TOPTEN 2017 w kategorii: Okna pionowe PVC

Wybrano z rynku firmy posiadające produkty, dla których deklarowano wartości spełniające wymagania konkursu: 301 wyrobów.
Wybrano do weryfikacji 116 wyrobów.
Wykonano analizę szczegółową dla 95 wyrobów.

Wyniki IV edycji konkursu TOPTEN 2017 na najlepszą stolarkę budowlaną
Wyróżnione w konkursie okna pionowe i dachowe oraz drzwi charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi oraz bardzo dobrą efektywnością energetyczną i ekonomiczną.
REKLAMA:

W zakresie efektywności energetycznej wyróżnione w konkursie produkty należą z pewnością do najlepszych w Polsce. Zastosowane rozwiązania pozwoliły już dziś osiągnąć wartości spełniające wymagania stawiane budynkom pasywnym (NF 15 oraz NF 40). Wszystkie wyróżnione produkty charakteryzują się ponad 50% niższą energochłonnością w stosunku podobnych wyrobów, spełniających aktualne minimalne wymagania prawne.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Euro TopTen Okna 2017
#okna #wiadomości #nagrody #okno #okna i drzwi #konkursy

Więcej tematów: