Udane zamknięcie roku i prognozy dalszego wzrostu Danfoss w roku 2021

Podziel się:
Pomimo pandemii Covid-19, która zdominowała gospodarkę, Danfoss zakończył rok 2020 bardzo dobrymi wynikami. Kontynuowano duże inwestycje w innowację, cyfryzację i elektryfikację. Pod koniec roku portfele zamówień uległy istotnemu poszerzeniu. Przygotowano również przejęcie Eaton Hydraulics. I co najważniejsze, Danfoss jest gotowy na globalny wzrost napędzany zieloną transformacją i zrównoważonym podejściem do infrastruktury i urbanizacji.

Fot. DanfossFot. Danfoss
W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19, Danfoss mógł pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Jednocześnie firma przygotowała się na przejęcie Eaton Hydraulics, uruchomiła nowy segment biznesowy Danfoss Climate Solution oraz kontynuowała duże inwestycje w cyfryzację i elektryfikację. Podsumowując, był to jeden z najważniejszych i przełomowych lat w historii Danfoss.

„Jestem bardzo zadowolony z naszych osiągnięć w 2020 roku. Wyniki finansowe w 2020 roku okazały się znacznie lepsze niż oczekiwaliśmy w połowie roku. W związku z niepewnością, która występowała na rynku, dostosowaliśmy koszty do niższego poziomu aktywności. Bezpieczeństwo naszych pracowników było i nadal jest najwyższym priorytetem. Nasze zespoły na całym świecie rewelacyjnie poradziły sobie z obecną trudną sytuacją. Dzięki ich nadzwyczajnym staraniom byliśmy w stanie ochronić strategiczne inicjatywy biznesowe. Nasza firma jest gotowa na dalszy rozwój związany z globalnymi mega trendami, które obecnie kształtują nasz świat”, mówi Kim Fausing, prezes i CEO Danfoss.

Największy wpływ pandemii na sprzedaż został odnotowany w drugim kwartalne 2020 roku, po czym, w drugiej połowie roku, nastąpiła stopniowa poprawa widoczna zwłaszcza w Chinach, gdzie odnotowaliśmy wysokie stopy wzrostu. W czwartym kwartale sprzedaż Danfoss na większości rynków wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19.

W 2020 roku sprzedaż osiągnęła poziom 5,828 mld euro (2019: 6,285 mld), czyli o 6% mniej w stosunku do analogicznego okresu wyrażonego w lokalnej walucie. Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł 723 mln euro (2019: 771 mln), czyli o 6% mniej niż w 2019. Pomimo wyzwań na rynku udało się utrzymać wysoki wskaźnik marży EBITA o wartości 12,4% (2019: 12,3%). Danfoss wypracował bardzo dobre wyniki w zakresie przepływów pieniężnych.

Fot. DanfossFot. Danfoss
„Rok 2020 był udany również dla polskiej spółki. Dzięki konsolidacji oraz transferowi kolejnych linii produktowych do Polski, zamknęliśmy go z dodatnim wynikiem na poziomie +6% YTD. Rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcyjnej w naszym kampusie w Grodzisku Mazowieckim. Jeszcze w tym roku uruchomimy produkcję zaworów chłodniczych oraz zaworów elektromagnetycznych odcinających. Prowadzimy intensywną rekrutację i w naszej nowej fabryce zatrudnienie znajdzie blisko 400 osób.” komentuje Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu Danfoss Poland.

“Pomimo ogólnoświatowej niepewności oraz jej wpływu na rynek, nadal uzyskujemy bardzo dobre wyniki. Wskazuje to na siłę naszej strategii i elastycznego modelu biznesowego. Pandemia COVID-19 jest daleka od zakończenia, lecz jesteśmy gotowi na globalny wzrost napędzany zieloną transformacją gospodarczą, elektryfikacją oraz zrównoważonym podejściem do infrastruktry i urbanizacji. Firmy, miasta i kraje na całym świecie planują przyszłość i potrzebują odpowiedzialnych, wiarygodnych i sprawdzonych partnerów w zakresie technologii. Wspierając dążenie do neutralnosci klimatycznej Danfoss dostarcza niezbędne rozwiązania branży motoryzacyjnej, sektorom związnym z transportem morskim, energią i infrastruktury, a także rolnictwu oraz całemu łańcuchowi dostaw żywności. Obecnie rola Danfoss jest istotniejsza niż kiedykolwiek wcześniej”, mówi Kim Fausing.
REKLAMA:

Kluczowe dane liczbowe dla 2020 roku

Sprzedaż osiagneła poziom 5, 828 mld euro (2019: 6, 285 mld), czyli o 6% mniej w stosunku do analogicznego okresu wyrażonego w lokalnej walucie
Zysk operacyjny (EBITA) wyniósł 723 mln euro (2019: 771 mln), czyli o 6% mniej niż w roku poprzednim.

Wskaźnik marży EBITA wzrósł do poziomu 12,4% (2019: 12,3%).
Zysk netto wyniósł 435 mln euro (2019: 502 mln), czyli o 13% mniej niż w roku poprzednim.

Przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym, po uwzględnieniu pozycji o charakterze finansowym i podatku (przed przejęciami), wzrósł do 493 mln euro (2019: 463 mln). To rekordowo wysoki przepływ pieniężny Grupy, potwierdzający skuteczność stosowanego modelu biznesowego w zakresie generowania przepływów gotówkowych.

Inwestycje w innowacje (R&D) wyniosły 267 mln euro (2019: 272 mln), co odpowiada 4,6% sprzedaży (2019: 4,3%).

Perspektywa 2021

Pomimo bieżącej wciąż niestabilnej sytuacji, Danfoss, dzięki dalszym inwestycjom w rozwój nowych produktów I rozwiązań, zakłada dalszy wzrost lub utrzymanie udziału w rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu lub wzroście rentowności mierzonej jako stosunek marży do poziomu z roku 2020. Perspektywa nie uwzględnia wpływu przejęcia działalności hydraulicznej Eaton.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Danfoss
#wiadomości #finanse #instalacje #danfoss

Więcej tematów: