Przemysł budowlany na ścieżce dekarbonizacji. Wienerberger z Białymi Certyfikatami za skuteczną redukcję CO2

Podziel się:

Firma Wienerberger, działająca w sektorze budowlanym, konsekwentnie dąży do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z jej osiągnięć jest uzyskanie Białych Certyfikatów za wymianę starego oświetlenia na energooszczędne oprawy LED w ośmiu zakładach produkcyjnych w Polsce. Ta inwestycja nie tylko przyniosła korzyści środowiskowe, ale również poprawiła warunki pracy oraz efektywność i bezpieczeństwo pracowników.

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy Wienerberger. Grupa podziela globalną wizję gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i swoimi działaniami stara się przyczyniać do ochrony klimatu. Poprzez technologiczną optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wykorzystania zielonej energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych, Wienerberger konsekwentnie i skutecznie redukuje emisję gazów cieplarnianych w dwóch kluczowych zakresach. Pierwszy z nich dotyczy emisji bezpośredniej, która powstaje bezpośrednio ze spalania paliw kopalnych, drugi natomiast obejmuje ślad węglowy generowany pośrednio − w wyniku wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej.

Jednym z osiągnięć firmy Wienerberger w Polsce, potwierdzającym dążenie do wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i ograniczenia emisji pośredniej, jest uzyskanie tzw. Białych Certyfikatów. Na początku 2023 roku, firma otrzymała świadectwa za planową wymianę starego oświetlenia na nowoczesne oprawy LED w ośmiu zakładach produkcyjnych ceramiki budowlanej w Polsce (Lębork, Honoratka, Dobre, Oleśnica, Kupno, Gnaszyn, Paczków i Kunice) . Inwestycja została już zrealizowana i jest jednym z elementów działań firmy na rzecz zrównoważonej, zeroemisyjnej produkcji.

Białe Certyfikaty – wartość dla środowiska i przedsiębiorstwa

Białe Certyfikaty, znane również jako Świadectwa Efektywności Energetycznej są oficjalnym potwierdzeniem działań podejmowanych przez firmę w celu poprawy efektywności energetycznej. Mogą się o nie ubiegać podmioty realizujące projekty modernizacyjne, w wyniku których są w stanie zaoszczędzić znaczące ilości energii. Dokumenty przyznaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wniosku składanego w Urzędzie Regulacji Energetyki po dokładnym audycie danego przedsięwzięcia modernizacyjnego.
 
Od stycznia do połowy maja 2023 roku w całej Polsce wydano 360 Białych Certyfikatów. Wienerberger jest jednym z dwóch producentów ceramicznych materiałów budowlanych, który otrzymał świadectwa już na samym początku tego roku. Co więcej, wartość świadectw energetycznych firmy znacząco przekraczała minimalne wymagania, które konieczne są do ich przyznania. Zgodnie z ustawą, o Świadectwa Efektywności Energetycznej może ubiegać się każde przedsiębiorstwo, które dzięki planowanym inwestycjom zamierza ograniczyć zużycie energii o minimum 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe). W przypadku firmy Wienerberger, wymiana starego oświetlenia na nowoczesne, ekologiczne LED-y pozwoliła na znaczące zaoszczędzenie energii w zakładach produkcyjnych.

„Wartość naszego świadectwa to bardzo konkretna cyfra, bo wynosi aż 30,7 toe, czyli 357 MWh. Tyle właśnie energii oszczędzamy w skali roku dzięki naszym inwestycjom. Dla lepszego zobrazowania tych wyników, możemy porównać to ze zużyciem energii elektrycznej przez przeciętną rodzinę w Polsce. Szacuje się, że 4-osobowe gospodarstwo domowe zużywa około 5500 kWh prądu przez rok. To oznacza, że zaoszczędzona przez Wienerberger energia na poziomie tych 357 MWh, to zużycie odpowiadające liczbie prawie 65 domów. Można powiedzieć, że to małe miasteczko” – mówi Jacek Wierus, Head of ESG w Wienerberger.

Uzyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej niesie za sobą wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i środowiska. Biały Certyfikat nie tylko zapewnia zwrot kosztów przeprowadzonej inwestycji oraz zwiększa wartość marki na rynku. Dzięki przeprowadzonemu audytowi, przedsiębiorstwo weryfikuje także  technologie, jakie można wdrożyć w zakładach w przyszłości, by zwiększać efektywność działań firmy w zakresie zrównoważonej produkcji.

Zielona energia

Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne oprawy LED w zakładach produkcyjnych Wienerberger w Polsce, nie tylko przyczyniła się do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla i zużycia energii elektrycznej, ale i pomogła w poprawie warunków pracy. Lepsze oświetlenie stanowisk wpłynęło na samopoczucie pracowników oraz na ich efektywność i bezpieczeństwo.

„Całe przedsięwzięcie polegało na wymianie 466 źródeł światła w ośmiu różnych zakładach. Dzięki tej modernizacji w przeciągu całego roku będziemy w stanie ograniczyć pośrednią emisję dwutlenku węgla o 249 ton  oraz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 357 MWh. To naprawdę świetne  wyniki. Cieszymy się także z tego, że ta transformacja energetyczna przynosi korzyści nie tylko dla środowiska, ale także wspiera naszych pracowników w ich codziennych obowiązkach. Już teraz możemy powiedzieć, że wpływa to nie tylko na ich bezpieczeństwo i komfort pracy, ale pozwala również zredukować ilość błędów na linii produkcyjnej” – dodaje Jacek Wierus.

Firma Wienerberger zobowiązała się także do podjęcia kolejnych proekologicznych inwestycji, które mają przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu budowalnego. Już teraz przedsiębiorstwo kupuje energię w 100 proc. pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W kolejnych miesiącach firma planuje także sfinalizować własne inwestycje dotyczące zielonej energii, rozwijając koncepcje farm fotowoltaicznych oraz w przyszłości  wiatrowych na terenie zakładów Wienerberger w Polsce.

REKLAMA:
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Wienerberger
#wiadomości #ściany #certyfikaty #wienerberger

Więcej tematów: