newsletter reklama projekty domów forum
sobota 4 lipca 2020
30.10.2018r...

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii to publikacja – uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.
Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii
Autor/ Redaktor naukowy / Tłumacz: pr. zbiorowa
Książka pod redakcją: prof. PW dr hab. inż. Doroty Chwieduk, prof. PW dr hab. inż. Macieja Jaworskiego
Objętość ok. 400 s.
ISBN 978-83-01-20046-6
Format B5
Rodzaj oprawy miękka
Cena 89 zł
Termin wydania 16 września 2018 r.

Kategoria i podkategoria: nauki matematyczno-przyrodnicze / technika:
- ELEKTROTECHNIKA I ENERGETYKA oraz
- BUDOWNICTWO.

EPUB/MOBI – TAK
IBUK - TAK

Opis:

Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii to publikacja – uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat.

Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym.
Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii.

Publikacja jest kierowana do inżynierów, architektów i specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki i budownictwa, ale także będzie pomocna studentom uczelni technicznych i uniwersyteckich – na kierunkach zw. z ENERGETYKĄ, BUDOWNICTWEM, OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie.

Informacja o autorze/ redaktorze:
prof. PW dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Wice dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa MEiL Politechniki Warszawskiej PW, członek Komitetu Problemów Energetyki PAN, Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Sekcji Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES Były Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (ISES – Europe)
- laureatka wielu nagród naukowych i organizacyjnych w Polsce i zagranicą
- kierownik st. podyplomowych: Budownictwo Energooszczędne Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków na MEIL PW
- wykłada przedmioty m.in. : Perspektywiczne Technologie Energetyki Budynku, Energetyka Słoneczna, Odnawialne Źródła Energii w mikroskali, Pompy ciepła, inne.

Dłuższa notka
prof. nzw dr hab. inż. Dorota Chwieduk

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN
Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
Członek Sekcji Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
Członek Rady Wydziału MEiL
Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki
Ekspert PW w KRUPT - Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
Ekspert rządowy w ramach KIS – Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Grupa KIS 8.
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES
Były Prezydent (Past President) Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej-  International Solar Energy Society- Europe
Członek Advisory Group on Energy for EC Framework Program - Grupy Doradczej ds. Energii w Programach Ramowych Komisji Europejskiej (2006 – 2012)
Członek Rady Doradczej Światowej Sieci Energetyki Odnawialnej - Advisory Bord of The World Renewable Energy Network
Członek Międzynarodowego Komitetu Sterującego EERA Smart Cities JP
Kierownik licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych
Redaktor Naczelna wydawnictwa naukowo - technicznego „Polska Energetyka Słoneczna”
Członek PRK OZE - Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii.

Nagrody i inne wyróżnienia
Nagroda (członek zespołu projektowego) w postaci wyróżnienia (6 miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Architektonicznym "25 VIVIENDAS BIOCLIMATICAS" na dom bioklimatyczny na Wyspach Kanaryjskich, 1996, przeszło 400 zgłoszonych prac.
Nagroda tytuł roku „Promotor Energetyki Odnawialnej” 2006 nadana przez kapitułę redakcji miesięcznika „Czysta Energia”.
Nagroda Ministra Budownictwa nadana w 2007 r. za rozdział w książce „Budownictwo Ogólne. Tom 2. Fizyka Budowli”. Rozdział 13. pp.1065 – 1151 Budownictwo niskoenergetyczne. Energie Odnawialne. Klemm P. (red.), ARKADY, 2006
Nagroda „Pionier energetyki odnawialnej” Pioneer of Renewable Energy nadana przez Światową Sieć Energetyki Odnawialnej WREN – World Renewable Energy Network, 2008 r.
Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę habilitacyjną „Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku”, 2009 r.
Medal za zasługi dla Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2010 r.
Nagrody I stopnia za osiągnięcia naukowe JM Rektora Rektora Politechniki Warszawskiej w 2011 r., 2015 r.
Medal Złoty za Długoletnią Służbę 2014 r.,
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2016 r.

POZOSTALI AUTORZY:
dr hab. inż. W. Bujalski, prof. PW, v-c dyr. Instytutu Techniki Cieplnej MEiL PW
dr hab. inż. M. Jaworski, prof. PW, prodziekan MEiL
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk, ITC MEiL PW
dr inż. A. Grzebielec, ITC MEiL PW
dr inż. P. Krawczyk, ITC MEiL PW
dr inż. M. Wołowicz, ITC MEiL
mgr inż. A. Szelągowski, ITC MEiL PW

ORAZ doktoranci MEiL PW:
J. Bigorajski,
B. Chwieduk,
M. Chwieduk,
K. Różycki,
S. Żuchowski.

Notka na IV okładkę /Rekomendacje:
Energetyka odnawialna w budownictwie
Magazynowanie energii
Książka jest uniwersalnym kompendium wiedzy dotyczącej magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Treść nawiązuje do praktycznych aspektów zastosowania technologii energetyki odnawialnej: konwersji fototermicznej, fotowoltaicznej, wykorzystania energii z powietrza, gruntu, wód gruntowych, powierzchniowych (pomp ciepła), energii biomasy, zastosowania ogniw paliwowych.

Publikacja pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii.
--
REKLAMA:
--
W książce zaprezentowano innowacyjną tematykę i po raz pierwszy w Polsce przedstawiono tak ujęte zagadnienia w jednej publikacji – kompendium.

W książce Czytelnik odnajdzie m.in. następujące zagadnienia:
- podstawowe metody magazynowania ciepła
- bilans cieplny budynku i słoneczne systemy pasywne
- systemy PVT fotowoltaiczne/cieplne
- pompy ciepła sprężarkowe
- wykorzystanie energii słonecznej przy termomodernizacji budynków
- ogniwa paliwowe. Magazynowanie wodoru
- energetyczne wykorzystanie biomasy

Publikację kierujemy do szerokiego grona Czytelników:
- pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych zainteresowanych tematyką OZE, magazynowania energii i energooszczędnego budownictwa;
- osób zawodowo zajmujących się energetyką czy budownictwem: inżynierów budownictwa, specjalistów OZE, inżynierów ochrony środowiska, specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki,
- przedsiębiorców, architektów, inwestorów, budujących budynki niskoenergetyczne;
- studentów kierunków technicznych, typu: budownictwo, energetyka, inżyniera środowiska, ochrona środowiska i techniczno- przyrodniczych.

Portal oBud.pl jest patronem medialnym książki.

źródło: PWN

Artykuły podobne:

d