newsletter reklama projekty domów forum
poniedziałek 26 października 2020
14.10.2020r...

Ruszyła budowa S61 Ełk Południe - Wysokie

Rozpoczęły się prace budowlane na ostatnim fragmencie międzynarodowego szlaku Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. Po wydaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca S61 Ełk Południe - Wysokie rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu. Kierowcy pojadą tym odcinkiem drogi ekspresowej S61 w 2022 r.
Fot. mi.gov.pl
Fot. mi.gov.pl

- Dotrzymujemy słowa. Ogłosiliśmy przetargi i podpisaliśmy umowy z wykonawcami wszystkich trzech warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61. Dziś, po zakończeniu prac projektowych, rozpoczynają się roboty budowlane na odcinku Ełk - Wysokie. Trasa Via Baltica to jeden z najważniejszych szlaków tranzytowych łączących kraje nadbałtyckie z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zakres kontraktu


W ramach budowy S61 Ełk Południe - Wysokie powstanie 2-jezdniowa droga ekspresowa, wraz z łącznikiem do obwodnicy Ełku w ciągu S16 o łącznej długości 22,9 km. Ponadto zostanie wykonany remont dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Ze względu na przewidywany wysoki poziom ruchu pojazdów ciężarowych, konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego.
--
REKLAMA:
--
Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI SA, Mostostal Warszawa SA oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Wartość kontraktu to 686 mln zł.  

S61 w województwie warmińsko-mazurskim 

Budowę drogi ekspresowej S61 województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki, podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Na wszystkich toczą się już prace budowlane: 
- Szczuczyn - węzeł Ełk Południe (23,3 km), 
- węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (22,9 km), w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o długości ok. 4 km, 
- węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20,2 km). 

Warmińsko-mazurskie fragmenty S61 to łącznie 66 km nowoczesnej i bezpiecznej trasy Via Baltica, która w Polsce będzie prowadzić od S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budziskach. Zakończenie prac na odcinkach S61 Wysokie - Raczki oraz Szczuczyn - Ełk Południe jest planowane w II połowie 2021 r.

Dofinansowanie ze środków UE 

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). 

źródło: mi.gov.pl

d