Ubiegasz się o kredyt hipoteczny? Pamiętaj o tym

Podziel się:
Nowe zapisy rekomendacji S przyczynią się do zmniejszenia zdolności kredytowej Polaków. Wobec tego obecnie jeszcze większego znaczenia nabiera odpowiednie przygotowanie do rozmowy z przedstawicielem banku, który ma zadecydować o tym czy dostaniemy upragniony kredyt na mieszkanie.

Podstawowe kwestie dla oceny zdolności kredytowej to przede wszystkim bezwzględna wysokość zarobków, czas przepracowany w danym miejscu, liczba osób pracujących w gospodarstwie domowym. Z kolei, jeśli chodzi o poziom wydatków to duże znaczenie ma sama liczba członków rodziny oraz wyciągi z rachunków bankowych. Do obniżenia zdolności może istotnie przyczynić się zadłużenie na kartach kredytowych. Poza tym warto pamiętać, że do miesięcznych kosztów dodawana jest wysokość czynszu przyszłego lokalu mieszkalnego.

Stosowana przez banki tzw. ocena scoringowa obejmuje jednak także inne kwestie, a jej ostateczny wynik może zależeć od mogłoby się wydawać nieistotnych na pierwszy rzut oka czynników. Jako przykład można tutaj wymienić numer telefonu podany przez potencjalnego kredytobiorcę. Wpisanie numeru stacjonarnego zamiast numeru telefonu komórkowego wpływa na zwiększenie wiarygodności klienta w oczach banku i tym samym uzyskanie wyższej ostatecznej oceny scoringowej. W trakcie rozmowy z przedstawicielem instytucji finansowej należy, więc dokładnie przemyśleć odpowiedź na każde nawet błahe pytanie, gdyż może to mieć wpływ na ostateczny rezultat.
REKLAMA:

Należy także dobrze przemyśleć termin złożenia wniosku kredytowego. Problemem, na jaki można tutaj natrafić, jest stosowany w niektórych bankach wymóg przedstawienia PITa-11. Może stanowić to kłopot dla klientów, którzy postanowili złożyć wniosek w styczniu lub w pierwszej połowie lutego, kiedy dokumenty te jeszcze do nich nie dotarły. Poza tym przed rozmową warto także sprawdzić, jaka była ostatnia data zameldowania na pobyt stały. Dzisiejsze dowody osobiste nie zawierają takiej informacji. W niektórych bankach wymagane może być również podanie poprzedniej daty zameldowania, jeżeli jego zmiana nastąpiła  w ciągu ostatnich pięciu lat.

Warto też pamiętać o tym, że bank przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu będzie starał się dokładnie „prześwietlić” każdego wnioskodawcę. Oprócz prześledzenia historii spłat dotychczasowych zobowiązań w Biurze Informacji Kredytowej, sprawdzone mogą zostać również nasze konta na portalach społecznościowych. Choć instytucje finansowe się do tego nie przyznają, to jednak Internet daje możliwość zweryfikowania prawdziwości niektórych informacji podanych przez kredytobiorcę. Przygotowując się na rozmowę w banku trzeba, więc zawczasu sprawdzić, czego można się dowiedzieć wpisując nasze imię i nazwisko w wyszukiwarce internetowej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Emmerson
#wiadomości #prawo #emmerson #nieruchomości #raport

Więcej tematów: