Konferencja IZOLACJE 2013

Podziel się:
Zmiany w prawie budowlanym mające wpływ na rynek izolacji to jedno z najważniejszych zagadnień drugiej edycji Konferencji IZOLACJE 2013 – Rola izolacji w nowoczesnym projektowaniu.

Konferencja IZOLACJE 2013 Konferencja IZOLACJE 2013 to druga edycja tego wydarzenia – jedynego tego typu w branży izolacyjnej.

Dwudniowa Konferencja IZOLACJE 2013 zostanie podzielona na części. Podczas pierwszej z nich przede wszystkim zostaną omówione zachodzące obecnie zmiany w prawie oraz ich wpływ na ten segment budownictwa. będą to m.in. nowe zapisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz stan wdrażania przepisów z zakresu charakterystyki energetycznej budynku.
REKLAMA:

Kolejna część konferencji będzie poświęcona izolacjom akustycznym. Zaprezentowane zostaną prawidłowe rozwiązania w projektowaniu i wykonawstwie oraz błędy w zastosowaniu izolacji akustycznych.

Osobne miejsce w programie konferencji zajmą kwestie związane z izolacjami technicznymi. Omówione zostaną nowe dokonania w tej dziedzinie, także w aspekcie izolacji do zastosowań przemysłowych.

Jedną z sesji pragnęlibyśmy poświęcić wyzwaniom budownictwa w zakresie izolacji. Chcielibyśmy poruszyć problematyczne kwestie dotyczące projektowania i samego wykonawstwa. Ta część konferencji będzie miała charakter warsztatów, w ramach których będą objaśniane najbardziej istotne zagadnienia z zakresu materiałów i technologii izolacyjnych.

Konferencja IZOLACJE 2013 organizowana jest z myślą o projektantach i architektach, a także osobach na co dzień zajmujących się wszelkiego rodzaju izolacjami. Jej tematyka adresowana jest również do przedstawicieli różnych instytucji branżowych oraz instytutów naukowo-badawczych. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy także przedstawicieli firm producenckich i wykonawczych, bo to przede wszystkim oni kreują rzeczywistość rynkową branży izolacyjnej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Izolacje
#wiadomości #izolacje #seminaria

Więcej tematów: