Zasady prawidłowej wentylacji połaci dachowej

Podziel się:
Poprawnie zaprojektowany i wykonany system wentylacji połaci dachowej to warunek trwałości, efektywności i skuteczności pokrycia oraz bezpieczeństwa całej konstrukcji budynku. Błędy popełnione na tym etapie grożą poważnymi konsekwencjami, których usunięcie jest trudne i kosztowne - osłabieniem konstrukcji więźby dachowej, zmniejszeniem właściwości termoizolacyjnych użytych materiałów, zawilgoceniem materiałów budowlanych.

Fot. BraasFot. BraasWśród błędów najczęściej popełnianych zwłaszcza przez niewykwalifikowanych robotników jest uniemożliwienie przepływu powietrza poprzez całkowite zamknięcie przestrzeni pod dachem. Równie często brak dopływu powietrza jest skutkiem niewłaściwie położonej blachy obróbkowej. Aby dach zapewniał oczekiwaną ochronę, a jego pokrycie było trwałe, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawny montaż kalenicy i okapu oraz uwzględnić odpowiedni kanał wentylacyjny.

Najważniejszy jest kanał wentylacyjny

Jest to pusta przestrzeń wewnątrz pokrycia dachowego, pomiędzy pokryciem a folią dachową, znajdująca się na całej płaszczyźnie połaci dachowej – czyli od okapu (wlot kanału) do kalenicy (wylot kanału). Zapewnia ona odpowiednią cyrkulację powietrza i usunięcie na zewnątrz wilgoci gromadzącej się pod połacią.
REKLAMA:

Stworzenie tej przestrzeni jest możliwe dzięki zastosowaniu rusztu z łat i kontrłat. Krata ta, którą mocuje się nad powierzchnią folii dachowej, jest podłożem, na którym układane jest właściwe pokrycie. Zaprojektowanie i wykonanie kanału wentylacyjnego jest niezbędne zarówno w sytuacji stosowania membrany dachowej, jak i deskowania.

Uwaga na okap

Zanim zostanie ułożona dachówka, musimy wykonać okap. Zadaniem okapu, czyli dolnej części dachu, jest ochrona przegród zewnętrznych i elewacji przed destrukcyjnym wpływem wód opadowych. Jest on wypuszczony poza obrys bryły budynku i z reguły zakończony orynnowaniem. Służy on też wyprowadzaniu ewentualnych skroplin z warstwy wstępnego krycia na pas nadrynnowy lub podrynnowy.
W jego dolnej części konieczne jest pozostawienie szczelin, którymi powietrze będzie mogło swobodnie napływać do kanału. Wielkość otworów wentylacyjnych w okapie nie powinna być mniejsza niż 0,2% powierzchni dachu.

Należy zadbać o to, by szczelina wentylacyjna nie stała się drogą, którą pod pokrycie przedostaną się ptaki czy większe owady. Warto zastosować jako zabezpieczenie taśmę i kratkę wentylacyjną. Kratka może być w wersji z grzebieniem okapu, będącym skuteczną barierą dla drobnego ptactwa. Mocuje się ją na ogół podczas montażu pasa nadrynnowego oraz kontrłat i łat, przed układaniem dachówki.

Dachówka wentylacyjna – wsparcie dla wentylacji połaci

Dachówki wentylacyjne są idealnym rozwiązaniem dla dachów o skomplikowanej budowie. Ich montaż trzeba przewidzieć wszędzie tam, gdzie drożność kanału wentylacyjnego jest zaburzona. Przykładem może być montaż okna między krokwiami – okno stanowi barierę dla swobodnego przepływu powietrza, dlatego wskazany jest montaż dachówki pod i nad oknem.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Braas
#czytelnia #dachy #do wentylowanie #dach #braas #Konstrukcje dachowe

Więcej tematów: