W styropianie waga ma znaczenie

Podziel się:
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, rozszerzyło stosowane w programie "Gwarantowany Styropian" wytyczne dotyczące weryfikacji jakości styropianu o minimalne poziomy gęstości dla styropianów grafitowych.

Na podstawie analiz laboratoryjnych próbek styropianów grafitowych Instytut Techniki Budowlanej zbadał zależność pomiędzy współczynnikiem przewodzenia ciepła (Lambda) a gęstością tego materiału.

W styropianie waga ma znaczenie
Przeprowadzone analizy wykazały, że minimalna gęstość styropianów grafitowych o lambdach deklarowanych 0,033 W/mK powinna wynosić 12 kg/m3 a dla 0,031 W/mK - 13,5 kg/m3.
REKLAMA:

Tym samym tabela w której zawarto wytyczne programu "Gwarantowany Styropian" została poszerzona o wyroby ze styropianu grafitowego:

Przypominamy, że program powstał w 2010 roku. Jego nadrzędnym celem jest upowszechnianie wiedzy o wyrobach ze styropianu, standaryzacja zasad czytelnego i niewprowadzającego w błąd ich oznakowania, certyfikacja uczciwych i rzetelnych producentów, promocja wyrobów wysokiej jakości oraz eliminacja zjawiska oferowania konsumentom wyrobów oznakowanych w sposób mogący wprowadzać w błąd oraz niespełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych.

Austrotherm to jedna z dwóch firm na rynku, które uzyskały w ramach tego programu Certyfikat Rzetelnego Producenta uprawniający do oznaczania wyrobów znakiem "Gwarantowany Styropian".

(W)
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Austrotherm
#wiadomości #izolacje #styropian #docieplanie #austrotherm

Więcej tematów: