Polerowany beton

Podziel się:
Polerowany beton poprawia wygląd, wytrzymałość i odporność na ścieranie posadzki, zmniejszając przy tym ilość koniecznych prac konserwacyjnych i ich koszty. Wykończenie dekoracyjne sprawdza się w salonach wystawienniczych, eleganckich budynkach, domach prywatnych, garażach i innych pomieszczeniach, w których nacisk kładziony jest na estetykę, gładkość i blask posadzki. Poza odbijającą światło, atrakcyjną wizualnie posadzką, ogromnymi zaletami tego rodzaju wykończenia są funkcjonalność, łatwość czyszczenia i niskie koszty eksploatacji.

Fot. Husqvarna Fot. Husqvarna Fot. Husqvarna Fot. Husqvarna

 

Zalety polerowanego betonu:

- Niezwykle wysoka jakość i trwałość
- Wyjątkowa odporność na ścieranie
- Efektywnie odbijająca światło
- Atrakcyjny wygląd, łatwa w utrzymaniu powierzchnia
- Wszechstronność aplikacji

Projektowanie betonu polerowanego

Przygotowanie betonu pod jego polerowanie wymaga odpowiedniej staranności od momentu jego zaprojektowania do samego wbudowania w miejsce przeznaczenia. Specjalistami w tej dziedzinie będą wiodący na rynku producenci betonu z długoletnim doświadczeniem i zapleczem laboratoryjnym. Możemy mieć wpływ na kolor oraz uziarnienie betonu przez użycie odpowiednich kruszyw ich wielkości (frakcji) oraz aplikacją pigmentów koloryzujących masę betonową. Na rynku dostępne są kruszywa tzw. „łamane” w procesie technologicznym kruszone skały bazaltu, granitu czy dolomitów następnie segregowane do wielkości zazwyczaj 8 – 16 mm. Wytwórnia betonu może nam zaprojektować i wyprodukować beton na tzw. „drobnym kruszywie” do 8 mm lub standardowym do 16 mm. Te dwie frakcje wielkości kruszywa w betonie znacznie się od siebie różnią wizualnie po ich wypolerowaniu na posadce.

Zbrojenie betonu polerowanego

Zaleca się stosowanie zbrojenia w posadce najlepiej stalowej siatki w dwóch warstwach przy grubości około 18 cm. W przypadku posadzek na małych powierzchniach np. domy jednorodzinne, gdzie mamy ograniczenie grubości posadzki zalecamy stosowanie zbrojenia rozproszonego, polimerowego. Nie zaleca się stosowania zbrojenia rozproszonego, polipropylenowego i stalowego. Te ostatnie w procesie polerowania betonu może powodować wyrywanie powierzchni przez zahaczenia narzędzi diamentowych o drobne druty stalowe.
Przy interesującym nas polerowanym betonie ważnym będzie to jaką kolorystykę chcemy osiągnąć oraz jak dużej frakcji kruszywo w betonie chcemy uwypuklić po odsłonięciu wierzchniej warstwy szlifowanego betonu. Do tego celu wykorzystuje się
szlifierki do szlifowania i polerowania betonu. Cały proces obróbki posadzki odbywa się metodą na sucho więc ważnym aspektem dla naszego zdrowia jest zastosowanie przemysłowych odkurzaczy z certyfikatem ”H”, co zagwarantuje nam czystą i bezpieczną pracę z pyłem betonowym. Narzędzia do szlifowania betonu, ich szybki i łatwy montaż na dyskach szlifujących pozwala nam osiągnąć sprawnie kilka etapów od szlifowania wstępnego do finalnego polerowania betonu. Procesy szlifowania i polerowania wymagają również aplikacji roztworów które mają za zadanie jej utwardzenie i impregnację.

Posadzkę można wyszlifować i wypolerować tak, by kruszywo było w różnym stopniu odsłonięte lub w ogóle nieodsłonięte, oraz nadać jej wysoki lub niski połysk.

Kolejność prac przy polerowaniu betonu

Technologia wbudowania betonów posadzkowych pozwala dzisiaj osiągać wysoki poziom jakości w połączeniu z doświadczeniem firm wykonujących ten proces,
Od momentu wyprodukowania na wytwórni betonu po jego przewiezienie na budowę specjalistycznym sprzętem aż po finalne wbudowanie w miejsce przeznaczenia. To najważniejszy krok w uzyskaniu zamierzonego efektu wypolerowanego posadzki w dalszej obróbce w technologii polerowania betonu.

1. Pierwszym krokiem będzie szlifowanie betonu zgrubnie gruboziarnistymi narzędziami diamentami, by zetrzeć miękką wierzchnią warstwę powstałą po wibrowaniu i rozkładaniu betonu lub by odsłonić kruszywo (aby uzyskać gładki efekt, należy użyć pełnego zestawu diamentów na dyskach szlifujących). Dla ekonomii i wydajności narzędzi diamentowych najważniejszy jest wybór właściwego spoiwa metalowego. Odpowiednie może być również szlifowanie na mokro.

2. Rysy powstałe na pierwszym etapie należy usunąć narzędziami diamentowymi o ziarnistości dwukrotnie drobniejszej od poprzedzającego kroku (tu również należy zastosować pełen zestaw obłożenia narzędzi diamentowych na dyskach). Jeżeli na tym etapie beton wygląda, jakby było w nim znacznie więcej otworów niż zazwyczaj, można je wypełnić w kolejnym kroku.

3. Usunąć rysy powstałe na drugim etapie za pomocą niepełnego zestawu narzędzi diamentowych o ziarnistości 120 i podczas szlifowania w celu wypełnienia ubytków zastosować środek wiążący GM 3000 w następujący sposób:
- Zmoczyć beton, by zminimalizować chłonność posadzki.
- Nałożyć GM3000 na posadzkę za pomocą szczotki lub mopa. Zużycie powinno wynosić ok. 5 l na 25 m². Zacząć od 5 – 10 metrów w linii prostej przed szlifierką, by środek GM3000 nie zdążył wyschnąć.
- Wyszlifować jeszcze mokry beton pokryty środkiem GM3000 narzędziami diamentowymi o ziarnistości 120. W przypadku maszyny Husqvarna PG 680 lub PG 820, ustawić głowice, by obracały się w przeciwnym kierunku, prędkość dysków na 5 i prędkość głowic na 5 – 7. krzemian połączy się z pyłem wytworzonym przez narzędzia diamentowe i zostanie wepchnięty w otwory po pęcherzykach powietrza i kruszywie.
- Wyszlifować posadzkę z normalną prędkością, by usunąć nadmiar krzemianu. Po zakończeniu szlifowania posadzka powinna mieć niebieskawy odcień.

4. W tym kroku należy aplikować preparaty na bazie krzemianu, który w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia twardości posadzki i poprawy jej odporności na ścieranie. Należy nanosić obficie za pomocą miękkiej szczotki lub rozpylacza. Stosując rozpylacz, należy następnie użyć szczotki do wprowadzenia produktu w pory betonu. krzemian należy nanosić na tyle obficie, aby beton był nasycony, ale by nie tworzyły się kałuże. Zużycie powinno wynosić ok. 5 l na 25 m². – W przypadku betonu bardzo miękkiego i chłonnego, po wyschnięciu krzemianu należy nałożyć drugą warstwę. Ewentualne kałuże należy rozprowadzić za pomocą miękkiej szczotki lub mopa. Niezależnie od tego, czy nakładana jest jedna warstwa na twardy beton, czy dwie na beton porowaty, posadzka powinna wyglądać na wilgotną/mokrą przez 15 – 20 minut od nałożenia Krzemianu. Jeżeli tak nie jest, konieczne jest nałożenie kolejnej warstwy. – Przed przejściem do następnego kroku należy zaczekać, aż krzemian całkowicie wyschnie. W tym celu zaleca się odczekanie 6 – 12 godzin. Czas schnięcia będzie różny w zależności od temperatury – zimą czas ten będzie dłuższy, latem – krótszy.

Husqvarna


Uwaga:
- zaleca się nakładanie krzemianu po ostatnim użyciu narzędzi z metalowym spoiwem, ponieważ wtedy beton jest najbardziej porowaty.
- krzemian najskuteczniej wnika w beton po zastosowaniu metalowego spoiwa, co zapewnia powierzchni maksymalną twardość.
- nie zaleca się usuwania nadmiaru zagęszczacza, który zaczyna tężeć, za pomocą gumowej wycieraczki lub skrobaka. Aby zapewnić powierzchni betonowej maksymalne nasycenie i twardość, zaleca się pozostawienie zagęszczacza na betonie do całkowitego wyschnięcia.

REKLAMA:

5. Usunąć nadmiar wyschniętego zagęszczacza krzemianu za pomocą narzędzi ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 50.
- Za pomocą aplikatora z mikrofibry nałożyć cienką warstwę krzemianu na obszar ok. 2 – 5 metrów przed maszyną, sprawdzając, czy wyschnięty preparat stężał. Dzięki temu narzędzie ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 50 nie tylko będzie pracować intensywniej, ale poprzez ponowne wykorzystanie nadmiaru krzemianu, łatwiej będzie z jego pomocą usunąć zarysowania po narzędziach z metalowym spoiwem o ziarnistości 120. Aby wzmocnić ostateczny połysk, to samo można zrobić w kroku 4 przed zastosowaniem narzędzi ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100.
- Jeżeli w trakcie szlifowania ta cienka warstwa będzie mokra, może dojść do nadmiernego zużycia ściernic polerujących ze spoiwem żywicznym. Należy sprawdzić, czy całkowicie usunięto nadmiar krzemianu.

Uwaga:
- jeżeli nie uda się usunąć nadmiaru Krzemianu za pomocą narzędzi ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 50 należy użyć padów polerujących ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100, polerując powierzchnię na półmokro. Następnie przejść do kroku 6 z padami polerującymi ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100.
- polerując beton, nie należy szlifować go narzędziami z metalowym spoiwem o ziarnistości wyższej niż 120.
– przejście ze spoiwa metalowego na żywiczne to najważniejszy etap polerowania pod kątem usuwania zarysowań. Im dłużej stosuje się narzędzia diamentowe z metalowym spoiwem, tym większe prawdopodobieństwo zarysowania posadzki podczas korzystania ze spoiwa metalowego (w porównaniu z diamentowym materiałem ściernym).
– pady diamentowe ze spoiwem żywicznym charakteryzują się zasadniczo wyższą wydajnością od narzędzi ze spoiwem metalowym. Im szybciej przejdzie się do narzędzi diamentowych ze spoiwem żywicznym, tym większa będzie wydajność pracy.

6. Kontynuować polerowanie za pomocą padów ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 100. – Aby dodatkowo zwiększyć połysk, na obszar ok. 2-5 metrów przed maszyną można nałożyć za pomocą aplikatora z mikrofibry jeszcze jedną cienką warstwę krzemianu.

7. Kontynuować polerowanie za pomocą padów ze spoiwem żywicznym o ziarnistości w kolejności: 200, 400, 800,1500, 3000

Uwaga:
- Nie zaleca się stosowania narzędzi diamentowych ze spoiwem żywicznym o ziarnistości 3000 w bardzo uczęszczanych miejscach i w pobliżu wyjść z budynku. W takich miejscach mokra lub zabrudzona podłoga może stać się bardzo śliska. Stosowanie narzędzi o ziarnistości 3000 zaleca się wyłącznie na posadzkach salonów wystawienniczych.

8. Nałożyć 2 – 3 warstwy impregnatu penetrującego za pomocą mopa z mikrofibry, przed nałożeniem kolejnej warstwy czekając na wyschnięcie poprzedniej. Podłoga powinna być całkowicie nasycona, by wszystkie pory zostały wypełnione, ale bez pozostawiania nadmiaru preparatu na powierzchni. Stosowanie impregnatu penetrującego zaleca się szczególnie w celu zapobiegania zaplamieniu podłogi przez zanieczyszczenia. To ważny krok w procesie polerowania betonu.

9. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej godzinę lub do czasu, gdy posadzka będzie sucha w dotyku, a następnie wypolerować resztę za pomocą nylonowej tarczy polerskiej

Uwaga:
- Dodając lub pomijając poszczególne kroki, powierzchnię można wyszlifować i wypolerować tak, by kruszywo było w różnym stopniu odsłonięte lub w ogóle nieodsłonięte, oraz nadać jej wysoki lub niski połysk.

 

 

REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Husqvarna
#maszyny #maszyna #husqvarna #do szlifowanie #promowany #promowany_maszyny #na beton #poradnik #Ochrona i renowacje ścian i fasad #Balkony, tarasy #Maszyny i narzędzia - tematy pozostałe #Wnętrza, wystrój, architektura - tematy pozostałe

Więcej tematów: