Photon Energy wyemituje swoje pierwsze zielone obligacje za kwotę 50 mln euro celem inwestycji w projekty OZE

Podziel się:
Przychody netto z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie projektów związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych i umożliwią spółce kontynuację działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki celem przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

- Poprzez emisję pierwszych, zielonych obligacji, co stanowi kolejny znaczący krok w rozwoju spółki, zaoferujemy też inwestorom możliwość inwestycji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przychody netto z emisji pozwolą na przyspieszenie prac związanych z rozbudową portfela elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce - głównych rynkach wzrostu Photon Energy w Europie Środkowej - powiedział Clemens Wohlmuth, CFO Photon Energy Group.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego w Luksemburgu (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF), oferta publiczna zostanie skierowana do inwestorów w Niemczech, Austrii oraz Luksemburgu, w terminie od 2 do 16 listopada 2021 r. Równolegle, obligacje zostaną zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w innych krajach europejskich. Obligacje zostaną również skierowane do posiadaczy istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty wymiany od 18 października do 12 listopada 2021 r.
REKLAMA:

Wyemitowane, zielone obligacje korporacyjne 2021/2027 z sześcioletnim okresem zapadalności o wartości do 50 mln EUR będą posiadały oprocentowanie roczne w wysokości 6,5%, a odsetki będą wypłacane kwartalnie. Spółka planuje złożenie wniosku o włączenie obligacji na otwarty rynek giełdowy (Freiverkehr) na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse). Dodatkowo, Photon Energy zleciła agencji imug | rating ocenę emisji zielonych obligacji w kontekście realizacji celów zrównowżonego rozwoju.

Po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez CSSF, które spodziewane jest w dniu 12 października 2021 r., prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Photon Energy (www.photonenergy.com).

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem jest wyłącznym globalnym koordynatorem oferty.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Photon Energy
#wiadomości #fotowoltaika #finanse #eko

Więcej tematów: