Maszyny - kontrola IH

Podziel się:
Nieprawidłowości w oznakowaniu urządzeń, brakująca lub zawierająca błędy instrukcja obsługi - to najczęstsze zastrzeżenia Inspekcji Handlowej do maszyn oferowanych konsumentom na polskim rynku. W III kwartale ich kontrole były prowadzone na terenie całego kraju

 Fot. UOKiK Fot. UOKiK Maszyny dostępne powszechnie na rynku dla konsumentów to m.in. kosiarki, pilarki, szlifierki, wiertarki, urządzenia do usuwania liści, czy wyrzynarki. Korzystanie z nich nie wymaga specjalistycznego szkolenia ani posiadania uprawnień, jednak używane niewłaściwie mogą stwarzać zagrożenie. W III kwartale 2014 r. na zlecenie UOKiK Inspekcja Handlowa prowadziła kontrolę tych maszyn na terenie całej Polski.

Inspektorzy sprawdzili 112 przedsiębiorców prowadzących placówki detaliczne, sklepy wielkopowierzchniowe i hurtownie. Zbadano łącznie 473 rodzaje wyrobów niezależnie od kraju pochodzenia.
REKLAMA:

Zakwestionowano 23 proc. skontrolowanych maszyn. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności albo instrukcja obsługi. Rzadziej występowały niezgodności w oznakowaniu CE. Wynik tegorocznej kontroli maszyn jest bardzo zbliżony do rezultatu z ubiegłego roku, kiedy inspektorzy zakwestionowali 22 proc. maszyn.

Cieszy fakt, że większość przedsiębiorców podjęła dobrowolne działania w celu usunięcia niezgodności, natomiast w poważniejszych przypadkach Inspekcja Handlowa skierowała do organów ścigania 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wniosek do UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu wycofanie produktu z rynku. Akta sprawy są obecnie analizowane pod kątem możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego.

 Fot. UOKiK Fot. UOKiK

Konsumencie kupując maszyny:

-Sprawdź, czy są one odpowiednio oznakowane (zwróć szczególną uwagę na znak CE, dane producenta, ostrzeżenia).
-Upewnij się, że dołączona została instrukcja obsługi w języku polskim.
-Sprawdź, czy instrukcja jest napisana zrozumiale i czy na podstawie dołączonych informacji jesteś w stanie bezpiecznie korzystać z urządzenia, ewentualnie zasięgnij porady sprzedawcy.
-Jeśli podejrzewasz, że urządzenie może stwarzać zagrożenie, sprawdź, czy nie znajduje się ono w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie UOKiK lub w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX . Pomóc mogą również Inspekcja Handlowa, której dane znajdują na stronie Urzędu oraz Departament Nadzoru Rynku w UOKiK.

 Fot. UOKiK Fot. UOKiK
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: UOKiK
#wiadomości #maszyny #uokik #badania

Więcej tematów: