Ochrona środowiska dla inżynierów

Podziel się:
To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.

Ochrona środowiska dla inżynierówAutor/Redaktor naukowy/Tłumacz: pr. zbiorowa
Objętość ok. 400 s.
ISBN 978-83-01-20059-6
Format: B5
Rodzaj oprawy: miękka
Cena: 89 zł
Termin wydania: 3 września 2018 r.
IBUK – TAK
EPUB/MOBI - TAK
Kategoria i podkategoria: nauki matematyczno-przyrodnicze / technika: Inżynieria środowiska ORAZ: nauki matematyczno-przyrodnicze / biologia: Ekologia i ochrona środowiska

Opis:

To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu TECHNOLOGII INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.

W publikacji tej dokonano połączenia:

ZAGADNIEŃ PRAWNYCH, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego; jak i:
ZAGADNIEŃ TECHNICZNYCH: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powierzchni ziemi, jak i jej rekultywacji i remediacji, ochrony przed hałasem, jak i ochrony przed korozją.

Książka powinna się stać podstawowym opracowaniem w Polsce dotyczącym ochrony środowiska, od której specjaliści związani z tą problematyką będą rozpoczynać swoje dociekania i studia. Po ten podręcznik sięgną zapewne studenci uczelni wyższych, zarówno uniwersyteckich, jak i technicznych, w których programach nauczania omawiane są zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Informacja o autorze/ redaktorze:

REDAKTOR NAUKOWY i AUTOR JEDNEGO Z ROZDZIAŁÓW:

doc. dr inż. Jacek Krystek
Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

POZOSTALI AUTORZY:

prof. dr hab. inż. Anna Karczewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny,
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska
Zakład Ochrony Środowiska

dr hab. Piotr Korzeniowski, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
Wydział Prawa i Administracji
Zakład Prawa Ochrony Środowiska

prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska
Uniwersytet Opolski
Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Zakład Gospodarki Odpadami i Analiz Środowiskowych

dr inż. Tomasz Poskrobko
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Zakład Zrównoważonego Rozwoju

prof. dr hab. Barbara Surowska
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Katedra Inżynierii Środowiska
Zakład Technik Inżynierii Środowiska

dr hab. inż. Małgorzata Wolska
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii Środowiska
Katedra Technologii Oczyszczania Wody i Ścieków

dr hab. inż. Tadeusz Wszołek, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Książki i skrypty autorów (m.in.):

Cygański A., Ptaszyński B., Krystek J., Obliczenia w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2004.
Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Praca zbiorowa, Korzeniowski P. (red), Zagadnienia Systemowe Prawa Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Miksch K., Sikora J., Biotechnologia ścieków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Surowska B., Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
Wszołek T., Modelowanie zjawisk wibroakustycznych w systemach przesyłowych najwyższych napięć, Wydawnictwo Naukowe ITE-PIB, Radom 2013.
Wielgosiński G., Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych — wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Nowa Energia, Racibórz 2016.
Wielgosiński G., Zarzycki R., Technologie i procesy ochrony powietrza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Notka na IV okładkę /Rekomendacje:

Ochrona środowiska dla inżynierów

Choć możemy już mówić o półwieczu nowoczesnej inżynierii środowiska, to polskie piśmiennictwo dotyczące szerokiego spektrum problemów, wpisujących się w ten obszar, jest dość ubogie i bardzo rozdrobnione. Pozycji zbliżonych do ujęcia całościowego jest niezmiernie mało i tę lukę wypełnia recenzowana książka.
Jest ona zbiorem monografii naukowych o podstawowych procesach i ich fenomenologii, zawartych w poszczególnych rozdziałach, ale przede wszystkim dobrym wyborem treści niezbędnych w dydaktyce praktyki inżynierskiej.
Recenzowana pozycja jest wartościowym, tak naukowo, jak technicznie, nowoczesnym kompendium wiedzy o procesach i operacjach jednostkowych, służących ochronie komponentów środowiska naturalnego oraz przywracaniu równowagi ekosystemom antropogenicznie zaburzonym.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Tomasza Winnickiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu
Dr.HC Politechniki Częstochowskiej i Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej
REKLAMA:

Publikacja ujmuje całościowo problematykę INŻYNIERSKIEJ OCHRONY ŚRODOWISKA,
w tym m.in.:

- technologii ochrony powietrza atmosferycznego,
- ochrony gleby,
- uzdatniania wód i oczyszczania ścieków,
- ochrony przed hałasem czy korozją, a także:
- prawa ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

Książka ta, utrzymana w konwencji podręcznika akademickiego, polecana jest studentom kierunków technicznych, uniwersyteckich i rolniczych, związanych z ochroną i inżynierią środowiska, ale także wielu innych kierunków, których program obejmuje przedmioty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Stanowi atrakcyjną pozycję wydawniczą również dla szerokiego kręgu potencjalnych Czytelników – inżynierów, administracji publicznej, pracowników zakładów produkcyjnych i zainteresowanych nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska.

Portal oBud.pl jest patronem medialnym książki.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: PWN
#czytelnia #ochrona #Ochrona - tematy pozostałe

Więcej tematów: