Place zabaw – mniej zagrożeń, więcej radości

Podziel się:
W lipcu i sierpniu tego roku nadzór budowlany skontrolował w całej Polsce 10 948 placów zabaw i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji dla dzieci i młodzieży.

Kontrole wykazały, że większość takich obiektów jest bezpieczna i dobrze utrzymana.
Przez dwa wakacyjne miesiące powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili kontrole 10 948 placów zabaw, boisk, skateparków, ośrodków sportowych, ścianek wspinaczkowych i wielu innych miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Podczas kontroli zwracali uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowania obiektów i właściwe ich utrzymanie. Wobec ponad 9000 skontrolowanych obiektów inspektorzy nie mieli zastrzeżeń, ale w pozostałych prawie 2 tysiącach wykryli wiele nieprawidłowości.

Najczęściej stwierdzane uchybienia dotyczyły stanu technicznego urządzeń i obiektów małej architektury, utrzymania terenu oraz obowiązkowych kontroli okresowych. Nie wszyscy właściciele i zarządcy obiektów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży wystarczająco dbają o konserwację i naprawę urządzeń służących do zabawy.
REKLAMA:

Kontrolerzy spotykali urządzenia nie tylko naturalnie wyeksploatowane, ale także uszkodzone lub zniszczone. Niesprawne technicznie, zmurszałe huśtawki i drabinki, skorodowane karuzele, obluzowane lub nie przymocowane do podłoża urządzenia, np. zjeżdżalnie i bramki, stwarzają zagrożenie dla użytkowników.

Powiatowi inspektorzy kontrolowali także wypełnianie przez właścicieli i zarządców placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych obowiązków formalnych, głównie przeprowadzania kontroli okresowych, prowadzenia książki obiektu, czy umieszczenia w widocznym miejscu regulaminu korzystania z obiektu. W rezultacie okazało się, że o tych obowiązkach właściciele i zarządcy często zapominają. W stosunku do większości osób odpowiedzialnych za stan placów zabaw i innych miejsc do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kontrolerzy wydali zalecenia i decyzje usunięcia nieprawidłowości. W wielu przypadkach stwierdzone uchybienia zostały usunięte jeszcze w trakcie trwania kontroli. Jednak z uwagi na stan techniczny, zagrażający zdrowiu i życiu,
powiatowi inspektorzy wyłączyli z użytkowania 64 obiekty i nakazali rozbiórkę lub likwidację 8 placów zabaw.

Tegoroczna wakacyjna ogólnopolska kontrola placów zabaw została zakończona, ale
inspektorzy nadzoru budowlanego zapowiadają, że w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych będą systematycznie monitorować miejsca rekreacji i zabawy.
Pełny tekst „Informacji na temat wyników kontroli placów zabaw i innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży” na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Warszawa dn. 19 października 2011 r.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: www.gunb.gov.pl
#wiadomości #wnetrza #raport

Więcej tematów: