Zewnętrzna hydroizolacja budynków

Podziel się:
Uszczelnienie piwnic lub pomieszczeń użytkowych zaliczane jest do najważniejszych zastosowań systemów hydroizolacji KÖSTER BAUCHEMIE AG. Pomimo tego, że izolacje bitumiczne należą obecnie do standardowych rozwiązań, można zauważyć duże różnice w jakości produktów dostępnych na rynku.

Zewnętrzna hydroizolacja budynków
Różnice te można zauważyć szczególnie, jeśli chodzi o obróbkę materiału, jego trwałość czy zdolność do przenoszenia rys. Zastosowanie produktów o wysokiej jakości jest opłacalne. Warto ponieść koszty związane z prawidłowym wykonaniem hydroizolacji na etapie budowy, aniżeli ponosić koszty remontu zawilgoconych pomieszczeń. Koszt wykonania remontu znacznie przewyższa koszty wykonania hydroizolacji.

Dlaczego hydroizolacja z mas bitumicznych?

Zalety stosowania mas bitumicznych na bazie emulsji, w porównaniu do produktów bitumicznych
stosowanych na gorąco lub bitumicznych materiałów rolowych (papy bitumiczne):
- izolacja bezszwowa, bez spoin i zakładów;
- łatwa obróbka, także w miejscach trudno dostępnych jak przejścia rur, narożniki zewnętrzne
i wewnętrzne, oraz połączenia na styku ściany z fundamentem;
- w porównaniu do produktów bitumicznych stosowanych na gorąco nie potrzebne są specjalne
narzędzia do obróbki i przygotowania materiału;
- łatwa kontrola grubości nakładanej warstwy;
- łatwe uzupełnienie ubytków i nierówności;
- wysokie bezpieczeństwo pracy z materiałem.

Fazowanie ostrych krawędziFazowanie ostrych krawędzi
Oczyszczenie podłożaOczyszczenie podłoża

Gruntowanie podłoża na styku połączenia ściany z fundamentem za pomocą KÖSTER Polysil TG 500Gruntowanie podłoża na styku połączenia ściany z fundamentem za pomocą KÖSTER Polysil TG 500
Uszczelnienie połączenia ściany z fundamentem za pomocą KÖSTER NB 1 z dodatkiem KÖSTER NB 1 FlexUszczelnienie połączenia ściany z fundamentem za pomocą KÖSTER NB 1 z dodatkiem KÖSTER NB 1 Flex

Zakres stosowania KÖSTER Bikuthan 2K:

- Uszczelnienie przeciw wodzie gruntowej;
- Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem;
- Uszczelnienie pomieszczeń mokrych pod wylewką cementową.
REKLAMA:

Zalety masy bitumicznej z dodatkiem granulek polistyrenu:

- mały ciężar właściwy;
- łatwa aplikacja;
- małe zużycie;
- mała przewodność cieplna.

 Faseta uszczelniająca z zaprawy KÖSTER Sperrmörtel Faseta uszczelniająca z zaprawy KÖSTER Sperrmörtel
Gruntowanie podłoża preparatem KÖSTER Polysil  TG 500Gruntowanie podłoża preparatem KÖSTER Polysil TG 500

 Nakładanie pierwszej warstwy KÖSTER Bikuthan 2K Nakładanie pierwszej warstwy KÖSTER Bikuthan 2K
W miejscach narażonych na zarysowan zatapia się KÖSTER Armierungsgewebe w pierwszej warstwie masy bitumicznejW miejscach narażonych na zarysowan zatapia się KÖSTER Armierungsgewebe w pierwszej warstwie masy bitumicznej

 Nakładanie drugiej warstwy KÖSTER Bikuthan 2K Nakładanie drugiej warstwy KÖSTER Bikuthan 2K
Ochrona izolacji za pomocą folii ochronno drenażowej KÖSTER SDOchrona izolacji za pomocą folii ochronno drenażowej KÖSTER SD
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: koester
#fundamenty #hydroizolacje fundamentów #do hydroizolacja #na fundament #masa #z bitum #koester #poradnik

Więcej tematów: