Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI

Podziel się:
Izolacje są integralną częścią konstrukcji budynku. Zabezpieczają obiekt przed negatywnym oddziaływaniem wody na materiał budowlany, z którego wzniesiona została konstrukcja budynku. Dotyczy to zarówno budynków, jak i innych konstrukcji budowlanych.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI Izolacje w rozumieniu dzisiejszym zaczęto stosować na przełomie XIX i XX wieku. W latach wcześniejszych, w obiektach o dużym znaczeniu (budowle sakralne, zamki, itp.) stosowano przegrody iłowe. Nie stosowano także izolacji poziomych w murach fundamentowych piwnic. Jednakże piwnice nie posiadały posadzek izolowanych.

Zazwyczaj na posadzce była polepa glinowa lub, znacznie rzadziej, układano posadzkę z cegieł. W ten sposób do piwnic napływała wilgoć pochodząca nie tylko z podciągania kapilarnego, ale także podchodząca od posadzki i przenikająca wskrośnie przez mur fundamentowy. Dodatkowo piwnice zwykle były bardzo słabo wentylowane, co skutkowało utrzymywaniem się tam wysokiej wilgotności powietrza. W związku z tym nie występowały zjawiska intensywnego odparowania wody z powierzchni ścian i nie występowały silne zjawiska wysalania i powstawania wykwitów na powierzchniach ścian.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI
Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI
Dzisiaj, przy wysokim koszcie wynajmu pomieszczeń i dodatkowych walorach piwnic zmieniły się wymagania co do klimatu panującego wewnątrz takich pomieszczeń. Wraz z poprawą wentylaji zaczynają się procesy schnięcia murów, a co za tym idzie intensyfikują się procesy krystalizacji soli rozpuszczalnych na powierzchni ścian. Krystalizujące sole powodują powolną destrukcję ścian budynku i ich osłabienie, obniżając w ten sposób wartość obiektu. Zagadnienia braku lub wadliwych izolacji przeciwwodnych dotyczą nie tylko budynków starych czy zabytkowych. Niejednokrotnie w obiektach wznoszonych współcześnie, na skutek niewłaściwego doboru materiałów izolacyjnych na etapie projektowania lub na skutek wadliwego wykonania występują problemy z wilgocią ścian. Nie ma norm, które określałyby dopuszczalną wilgotność muru.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI Istnieje jedynie norma zwyczajowa, która na podstawie praktyki określa, iż za mur suchy uznaje się taki, którego wilgotność masowa nie przekracza 4%. Powyżej tej wartości w murach zaczynają się procesy wysalania. W niektórych przypadkach dochodzi także do rozwoju grzybów budowlanych na powierzchni ścian, co praktycznie uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku.

W celu prawidłowego zaprojektowania izolacji budynku należy dokonać analizy warunków gruntowych, wodnych, ukształtowania terenu, warunków klimatycznych, sposobu użytkowania budynku, a także zweryfikować wymagania stawiane pomieszczeniom wewnątrz budynku. W doborze materiałów kierujemy się także agresywnością środowiska (np. kwasy humusowe) i trwałością projektowanej izolacji.

Izolacje budynków, w zależności od warunków gruntowo - wodnych, mogą być klasyfikowane na:

• przeciwwilgociowe;
• przeciwwodne – woda bezciśnieniowa;
• przeciwwodne – woda pod ciśnieniem.

W literaturze oraz w starych rozwiązaniach mamy zwykle do czynienia z izolacjami z papy wraz ze ścianką dociskową z cegieł. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, iż w razie uszkodzenia takiej izolacji, czy błędu wykonawczego nie można zlokalizować miejsca przecieku. Podczas gdy w przypadku izolacji całoprzywiercalnych można w łatwy sposób wskazać i naprawić nieszczelne miejsce i zlikwidować przeciek.

W systemach Mapei mamy do wyboru:

• izolacje powłokowe na bazie bitumów (linia PLASTIMUL),
• izolacje powłokowe na bazie cementu (MAPELASTIC, IDROSILEX PRONTO),
• maty bentonitowe (MAPEPROOF).

Pierwsze dwie grupy materiałów są szczególnie polecane do zastosowania w starych budynkach oraz w podłożach wilgotnych. W obiektach nowowznoszonych, zagrożonych stałym oddziaływaniem wody, proponujemy, jako hydroizolację części podziemnych, maty bentonitowe MAPEPROOF.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI
Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI

PLASTIMUL

Oferta materiałów bitumicznych MAPEI to szeroka grupa produktów pod nazwą PLASTIMUL:
PLASTIMUL PRIMER: bezrozpuszczalnikowy, bitumiczny preparat gruntujący dla produktów hydroizolacyjnych z grupy PLASTIMUL.
PLASTIMUL: bitumiczna, wodoszczelna emulsja o uniwersalnym przeznaczeniu.
Jest wodną dyspersją, niezawierającą rozpuszczalnika, o konsystencji pasty.
Jako hydroizolacja może być nakładana w wielu warstwach, również w połączeniu z cementem i drobnym piaskiem w celu uzyskania żądanej grubości.
PLASTIMUL 1K SUPER: bitumiczna, wodoszczelna emulsja z dodatkiem wypełniacza polistyrenowego. Jest stosowana do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni, takich jak ściany fundamentowe czy oporowe, a także do ochrony przed agresją wód gruntowych oraz do przyklejania płyt
izolacyjnych ze styropianu ekstrudowanego.
PLASTIMUL 1K SUPER PLUS: wysokoelastyczna, wodoszczelna, bitumiczna emulsja z dodatkiem kulek polistyrenowych i granulatu gumowego. Jest używana do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni z betonu lub cegły, poddanych wysokim obciążeniom dynamicznym.
PLASTIMUL 2K: dwukomponentowa, bitumiczna powłoka hydroizolacyjna, zbrojona włóknem celulozowym. Jest stosowana do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni, szczególnie w niskiej temperaturze i obecności wilgoci.
PLASTIMUL 2K SUPER: dwukomponentowa, wysokoelastyczna, bitumiczna emulsja hydroizolacyjna z dodatkiem kulek polistyrenowych. Jest stosowana do wykonywania hydroizolacji poziomych i pionowych powierzchni betonowych lub z cegły, które są poddane oddziaływaniu obciążeń dynamicznych a także w niskiej temperaturze otoczenia oraz w warunkach wysokiej wilgotności. Najbardziej popularnym materiałem bitumicznym jest PLASTIMUL. Produkt ten może być stosowany zarówno na podłoża wilgotne, jak i suche, w budynkach remontowanych, jak i nowo wznoszonych. Materiałem tym możemy wykonać izolacje począwszy od zabezpieczeń ochronnych przed wilgocią aż po ciężkie izolacje przeciw wodzie ciśnieniowej. Rodzaj izolacji zależny jest od grubości zabudowanej warstwy. Na zdjęciach obok zostały zilustrowane przykłady zastosowań materiałów bitumicznych przy remoncie budynku starego, jak i na murach budynku nowo wznoszonego. Z kolei schemat poniżej pokazuje prawidłowo zaprojektowaną izolację.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI

MAPELASTIC

Wśród produktów na bazie cementu na uwagę zasługuje MAPELASTIC, wykorzystywany zarówno do wykonywania hydroizolacji, jak i do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych. Jest on odporny na działanie czynników atmosferycznych, dlatego też może być stosowany także powyżej powierzchni terenu. Z uwagi na jego bardzo dobrą przyczepność do podłoża może być także użyty do wykonywania izolacji poddanej działaniu negatywnego parcia wody. Rozwiązanie takie stosujemy bardzo rzadko, gdyż niesie za sobą wiele ograniczeń, dlatego wcześniej należy bezwzględnie skonsultować projekt z doradcą technicznym.

MAPELASTIC polecany jest także do wykonywania hydroizolacji w basenach i zbiornikach, w tym przeznaczonych do magazynowania wody pitnej, a także na tarasach i balkonach. MAPELASTIC może być nakładany pędzlem, wałkiem lub stalową pacą ale również metodą natrysku, co znacznie przyspiesza wykonywanie hydroizolacji.

MAPEPROOF

Z kolei maty bentonitowe MAPEPROOF są szczególnie polecane do wykonywania izolacji budynków posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Ich główne zalety to:

• skuteczna bariera przeciwwodna - hydroizolacja;
• bardzo dobra przyczepność do betonu;
• łatwa i szybka aplikacja, niezależna od warunków atmosferycznych;
• łatwa adaptacja do różnych kształtów elementów konstrukcji;
• proste przygotowanie podłoża;
• nie jest wymagane gruntowanie podłoża ani żaden klej;
• wykonana hydroizolacja utrzymuje swoje właściwości w czasie.
REKLAMA:

Obszary zastosowań hydroizolacji z mat bentonitowych to:

• płyty i ściany fundamentowe;
• szyby windowe;
• niecki basenów i zbiorników zagłębionych w gruncie;
• przegrody, ściany wykonane z pali czy grodzi i ścianek szczelnych.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI
Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI Mata bentonitowa MAPEPROOF jest samouszczelniającym się kompozytem, który podczas kontaktu z wodą lub wilgocią pochodzącą z gruntu, przekształca się w żel o właściwościach hydroizolacyjnych. Sama mata wykonana jest z warstw geowłókniny i tkaniny polipropylenowej, między którymi umieszczony jest zmielony naturalny sodowy bentonit. Dzięki specjalnej technice igłowania, te trzy komponenty połączone są razem a bentonit pozostaje umocowany nawet po procesie hydratacji.

W skład systemu hydroizolacji matami bentonitowymi wchodzą jeszcze produkty uzupełniające, to jest:

MAPEPROOF MASTIC - pasta do mocowania swobodnej krawędzi maty lub przy połączeniu z innym rodzajem hydroizolacji,
MAPEPROOF SWELL - jednoskładnikowa pasta ekspansywna w tubie 320 ml, do wykonywania uszczelnień przejść rurowych przez beton,
IDROSTOP B25 – pęczniejący profi l bentonitowy przeznaczony do uszczelnień przerw roboczych i sekcji betonowych, przejść rurowych przez ściany betonowe czy innych elementów przez maty bentonitowe,
np. prętów zbrojeniowych czy pali fundamentowych, a także połączeń płyta fundamentowa-ściana, MAPEPROOF CD – podkładki pod gwoździe stosowane do mocowania mat bentonitowych. Schemat poniższy przedstawia możliwość zastosowania materiałów Mapei do wykonania uszczelnień i hydroizolacji płyty fundamentowej posadowionej na palach.

Na zdjęciach obok przedstawiamy przykładowe aplikacje mat bentonitowych. Przedstawiony powyżej przegląd proponowanych przez MAPEI Polska systemów hydroizolacyjnych jest tylko częścią szerokiej gamy produktów tworzących specjalistyczną grupę Linii Budowlanej. Są one częścią składową możliwych do zastosowania systemowych rozwiązań zagadnień technicznych, z którymi na co dzień spotykają się inżynierowie podczas prowadzenia prac budowlanych, ale także dzięki tym produktom jesteśmy w stanie włączyć się w dobór materiałów i technologii potrzebnych w sytuacjach nietypowych.

Hydroizolacje części podziemnych budynków - MAPEI
Dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu doradców technicznych Linii Budowlanej Mapei i mając do dyspozycji produkty wysokiej jakości jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom naszych Klientów.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: mapei
#fundamenty #czytelnia #hydroizolacje fundamentów #do hydroizolacja #do renowacja #beton #systemy #na fundament #z bitum #mapei

Więcej tematów: