System suchej zabudowy - elastyczne i funkcjonalne

Podziel się:
W Polsce systematycznie rośnie popularność systemów suchej zabudowy. Jest to rozwiązanie praktyczne, ekonomiczne, a przy tym zachowujące walory estetyczne. Według badań GFK Polonia - obecnie ich udział w rynku budownictwa wielko-kubaturowego szacuje się na około 20 proc.

Systemy suchej zabudowy są coraz częściej wykorzystywane w polskim budownictwie. Wpływają na to między innymi właściwości zdrowotne gipsu i możliwość tworzenia odpowiednich dla człowieka warunków higieniczno-wilgotnościowych pomieszczeń. Gips pozwala szybko i łatwo wykonywać roboty budowlane. W przypadku montowania sufitów podwieszanych rozwiązanie to jest najczęściej wybieranym. Walory estetyczne i użytkowe suchego gipsu przemawiają za jego stosowaniem.

Ekonomia i akustyka

Do zalet suchego gipsu należy przede wszystkim możliwość indywidualnego i elastycznego kształtowania wnętrz. Jest to przydatne w dobie sporej popularności dużych przestrzeni dających szerokie możliwości aranżacyjne. Systemy suchej zabudowy pozwalają zarówno na szybki montaż jak i demontaż elementów działowych, co zdecydowanie ułatwia rearanżację wnętrz i zmniejsza jej koszty. Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych pełnią również funkcję bariery akustycznej i ogniowej, dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej. Stosowanie sufitów podwieszanych daje ciekawe efekty wizualne, a także możliwość połączenia sufitu z systemami oświetlenia, wentylacji i klimatyzacji.

Rośnie również rola naszego kraju w sektorze gipsu, czego potwierdzeniem była decyzja o organizacji w Polsce XXIX Kongresu Eurogypsum, który odbył się 10 i 11 maja w Krakowie. Kongres ten to najważniejsza impreza branżowa przewidziana dla międzynarodowego środowiska producentów gipsowych materiałów budowlanych – zaznacza Krzysztof Baranowski, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG).

Poruszano na kongresie wiele tematów środowiskowych w tym kwestie recyclingu. Europejski rynek gipsu czekają zmiany. Unia Europejska jest w trakcie opracowywania standardów związanych z recyklingiem materiałów gipsowych. Po ich wejściu w życie w najbliższych latach, niewykorzystany materiał w trakcie budowy czy remontu będzie musiał zostać zmagazynowany, segregowany i przetworzony, a następnie przekazany do ponownej produkcji. Obecnie liderem w dziedzinie prób wprowadzania recyklingu materiałów gipsowych są Anglia i Szwecja.
REKLAMA:

Regulacje prawne w sektorze gipsu

Polskie Stowarzyszenie Gipsu wspiera również działania EuroGypsum z siedzibą w Brukseli, mające na celu zniesienia obowiązku dodatkowych opłat za emisje CO2 poza limit dla całego sektora gipsowego, a mających wejść w życie od 2013 roku. Umieszczenie sektora producentów materiałów gipsowych na liście „carbon leakage” w znaczącym stopniu pozwoliłoby uniknąć zagrożenia wzrostu kosztów produkcji z tego tytułu - dodaje Krzysztof Baranowski.

Pilnie poszukiwany: monter suchej zabudowy

Jednym z efektów coraz większej popularności suchej zabudowy, jest pojawienie się nowej profesji. Polskie Stowarzyszenie Gipsu, które zrzesza największych producentów gipsu takich jak; KNAUF, Lafarge, Norgips i Rigips, podjęło starania mające na celu upowszechnienie nowego zawodu: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, który składa się między innymi z kwalifikacji - monter suchej zabudowy. W tym celu opracowano poradnik modułowy dla szkół pt „Technologia Systemów Suchej Zabudowy”. PSG podjęło współpracę ze szkołami zawodowymi i KOWEZiU, które kształcą młodych ludzi, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pozwalające na to, aby ten nowy zawód był wyznacznikiem wysokich kwalifikacji zawodowych w wykańczaniu wnętrz – zaznacza Krzysztof Baranowski. Tego typu rozwiązania to kolejny krok w profesjonalizacji usług zawodowych, a także znak dużej otwartości na oczekiwania zmieniającego się rynku pracy.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Obud
#czytelnia #sucha zabudowa #ściany #obud #gips #gipsowanie

Więcej tematów: