Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych

Podziel się:
Konstrukcje betonowe

Nowobudowane konstrukcje, ze względu na swoją strukturę i młody wiek, mają tendencje do deformacji na skutek skurczów i pełzania betonu. Krótki czas budowy nie pozwala dotrzymać zalecanych w normach okresów oczekiwania przy pracach wykończeniowych (układanie płyt i płytek). Efektem jest powstawanie pustek i rys w powierzchni ścian i podłóg, pokrytych sztywną okładziną.

1. Niewysezonowany beton

Przykład:


Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Niewysezonowany beton na terminalu lotniczym.
Naprężenia powstałe na skutek skurczów. Skutkiem jest odpadanie płytek.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Odpadanie płytek na skutek ułożenia okładziny na zbyt świeżym betonie.

Zapobieganie odspajaniu się płytek poprzez zastosowanie warstwy odcinającej. Odpadanie płytek na skutek ułożenia okładziny na zbyt świeżym betonie. Niewysezonowany beton wymaga odpowiedniego czasu utwardzania i schnięcia. Ze względu na występowanie skurczów, norma niemiecka DIN 18157 zaleca, aby okładzinę ceramiczną wykonywać dopiero, gdy beton osiągnie wiek sześciu miesięcy. To zalecenie rzadko jest spełnianie. Przy zastosowaniu wysokoelastycznych zapraw cienkowarstwowych w zupełności wystarcza sezonowanie przez 3 miesiące. Jeżeli i ten okres nie zostanie zachowany, pozostaje jedynie możliwość oddzielenia okładziny wierzchniej od podłoża.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
REKLAMA:

Sprężone płyty betonowe, posiadające wygięcie (1-5 cm)

Rozprężają się poprzez „pełzanie” i zmęczenie materiału. Te rozprężenia oddziaływują negatywnie na będącą w bezpośrednim kontakcie z podłożem sztywną okładzinę, powodując uszkodzenia w postaci odłamywania się krawędzi płytek, rys itp. Oznacza to, że i w tym przypadku okładzinę należy odciąć od podłoża.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Sprężona płyta betonowa z wygięciem, która się rozpręża i obniża w punkcie środkowym o 2-4 cm.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Próba sprawdzenia uginania i maksymalnego przyjmowania obciążenia systemu z płytą odcinającą.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych

Odcinanie podłoży krytycznych. Gruntowanie podłoża chłonnego.


Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Układanie płyt izolacyjnych Sopro FDP 558 oddzielających okładzinę wierzchnią (kamień naturalny) od podłoża.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Układanie płyt izolacyjnych Sopro FDP 558 oddzielających okładzinę wierzchnią (kamień naturalny) od podłoża.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Układanie okładziny z kamienia naturalnego metodą średniowarstwową przy użyciu zaprawy klejowej elastycznej z trasem Sopro TR 414.

Jak układać płytki na trudnych nawierzchniach betonowych
Gotowa powierzchnia okładziny.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: sopro
#plytka #wnetrza #do ukladanie_plytek #sopro #poradnik #Techniki wykonawcze w dekoracji pomieszczeń

Więcej tematów: