Pompy do odwodnień i podnoszenia ciśnienia wody

Podziel się:
W artykule tym przybliżymy Państwu typoszereg oferowanych przez Wilo produktów dla dwóch całkowicie odmiennych aplikacji: zaopatrzenia w wodę pitną oraz do odprowadzania wody zanieczyszczonej. W tym celu, z szerokiej gamy oferowanych produktów, wybraliśmy po dwa urządzenia, jedno w wersji podstawowej oraz drugie w wersji premium. Poniżej znajdziecie Państwo porównanie pod względem funkcjonalności i zastosowań w instalacjach gospodarstw domowych jak również w innych aplikacjach.

Wilo-Drain TM/TMW, Fot. WiloWilo-Drain TM/TMW, Fot. WiloPompy do odwadniania Wilo-Drain TM(W/R) vs Wilo-Drain TS(W)
Rozpocznijmy od zestawienia dwóch produktów stosowanych do odwadniania bądź odprowadzania wody zanieczyszczonej w wersji podstawowej Wilo-Drain TM(W) oraz Premium – Wilo-Drain TS(W).

Rodzina pomp Drain-TM jest bardzo popularnym rozwiązaniem wybieranym przez konsumentów do odwodnienia studzienek, piwnic, garaży, w sytuacji napływu wód deszczowych podczas nawalnych opadów, jak również usuwania zanieczyszczonej wody, w przypadku pojawienia się nieszczelności i przecieków instalacji sanitarnych. Rodzina pomp TM swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim bardzo dobrej proporcji ceny do jakości zastosowanych materiałów, technologii oraz żywotności produktu. Poza podstawową wersją pompy – Wilo-Drain TM wyposażonej w wyłącznik pływakowy z regulowaną długością kabla, typoszereg ten został wzbogacony o dwie dodatkowe wersje. Pierwsza z sygnaturą W - wersja Wilo-Drain TMW, a druga z sygnaturą R -wersja Wilo-Drain TMR. Korpus pomp Wilo-Drain TM(W/R) wykonany jest z odpornego tworzywa PP-GF30. Wersje rozszerzone rekomendowanes ą w zależności od specyficznych wymagań instalacyjnych:
-ƒ pompy Drain TMW posiadają opatentowane, zintegrowane urządzenie zawirowujące „Twister” pozwalające na stałe utrzymywanie czystości zbiornika, co przekłada się na znaczące zwiększenie żywotności urządzenia. Osady, które zbierają się w studzienkach odwadniających oraz miejscach, do których odprowadzana jest woda z mydlinami z umywalek i pralek, mogą powodować zmniejszenie okresu żywotności standardowych pomp zatapialnych, jak również zwiększać potrzebę wykonywania przeglądów studzienek i samej pompy.
REKLAMA:

Wilo-Drain TMR, Fot. WiloWilo-Drain TMR, Fot. Wilo
System „twister”, Fot. WiloSystem „twister”, Fot. Wilo Usuwanie nagromadzanego osadu pozwala jednocześnie zachować studzienkę w odpowiedniej czystości, jak również uniknąć wydobywania się przykrych zapachów, co ma ogromne znaczenie dla komfortu użytkowania.
Pompy do odwodnień i podnoszenia ciśnienia wodypompy Drain TMR zapewniają bardzo dokładne usuwanie wody ze studzienki bądź obniżenia, w którym zebrała się lekko zanieczyszczona woda, z dokładnością do minimalnego poziomu resztkowego wynoszącego 2 mm nad podłożem.

Drugi typoszereg pomp zatapialnych wybranych do tego zestawienia to pompy serii Wilo-Drain TS(W). Pod względem zastosowania i charakterystyki wydajności Q-H rodzina tych pomp pokrywa się z pompami w wersji TM(W/R) opisanej powyżej. Również w tym przypadku poza podstawową pompą - Wilo-Drain TS

Główną i zasadniczą cechą różniącą te dwie rodziny pomp zatapialnych jest konstrukcja urządzenia, zapewniająca większą wytrzymałość oraz dłuższy czas pracy pomp. W pompach tych zastosowany został silnik w hermetycznej obudowie ze stali nierdzewnej, z olejowym płaszczem chłodzącym, pozwalający wydłużyć czas pracy pomp do 4000 roboczogodzin w ciągu roku. Wysoki stopień niezawodności rodziny pomp Drain TS(W) związany jest z zastosowaniem zabezpieczenia przed przeciążeniem oraz automatycznym ponownym włączeniu, w przypadku wzrostu temperatury silnika w trakcie jego nieodpowiedniej pracy związanej np. z duża zawartością frakcji stałej w przetłaczanym medium.

 Wilo-Drain TS/TSW, Fot. Wilo Wilo-Drain TS/TSW, Fot. Wilo
Wilo-Drain TS 50-65, Fot. WiloWilo-Drain TS 50-65, Fot. Wilo
Wilo-Drain TS 40, Fot. WiloWilo-Drain TS 40, Fot. Wilo

posiadamy wersję z sygnaturą W, czyli Wilo-Drain TSW - rozbudowaną o aplikację „twister” czyli pompę z opatentowanym urządzeniem zawirowującym, którego zasada działania opisana została przy okazji prezentacji pomp TMW.

 Fot. Wilo Fot. Wilo
Trzecią zaletą jest materiał wykorzystany do obudowy korpusu pompy. W tym przypadku jest to stal nierdzewna, zapewniająca wysoką odporność na uderzenia mechaniczne i korozję, szczególnie przy mobilnym zastosowaniu pomp do odwodnień studzienek bądź wykopów.

Pompy do zaopatrzenia w wodę Wilo-Jet HWJ vs Wilo-MultiCargo HMC
Drugą część zestawiania poświęcimy dwóm rozwiązaniom znajdującym się w naszej ofercie, przeznaczonym do instalacji zaopatrzenia w wodę pitną w domach jednoi wielorodzinnych w wersji podstawowej – Wilo Jet HWJ oraz wersji Premium - MultiCargo HMC.

Głównym elementem różniącym oba te urządzenia jest typ zastosowanych w nim pomp samozasysających. W przypadku urządzenia Wilo-Jet HWJ zastosowana została pompa z serii WJ, będąca jednostopniową pompą wirową. Jest to idealne rozwiązania do małych instalacji wodociągowych, przy pracy z zasysaniem wody ze studni, bądź zasysaniem wody ze zbiorników np. wody deszczowej, celem nawadniania zieleni bądź spłukiwania toalet. Zestawy hydroforowe Wilo-MultiCargo HMC wyposażone są w wielostopniowe pompy wirowe z serii MC. Dzięki zastosowanej konstrukcji w zależności od typu pompy, mamy do dyspozycji 4 bądź 5 stopni wirników wykonanych z Norylu, zapewniających niezwykle cichą pracę w porównaniu do standardowych rozwiązań pomp jednostopniowych.

Produkty, o których mowa, to małe zestawy hydroforowe, oferowane jako skompletowane, gotowe do podłączenia urządzenia zbudowane z samozasysającej pompy wirowej, naczynia membranowego oraz armatury kontrolnopomiarowej w postaci przełącznika ciśnieniowego i manometru.

W Wilo-Jet HWJ wszystkie części mające styczność z medium wykonane są ze stali nierdzewnej, zapewniając wysoką odporność przed korozją. Dodatkowo w celu optymalnego realizowania funkcji zasysania pompy wyposażone są w dyfuzor wykonany z Norylu. Zasadniczą zaletą zestawów hydroforowych z rodziny HWJ jest ich stosunkowo niewysoka cena.

Dodatkową, niepodważalną zaletą wielostopniowych pomp MC jest rozwiązanie dyfuzora odpowiedzialnego za usuwania powietrza z części hydraulicznej oraz duża pojemność hydrauliki pompy, pozwalające na zwiększenie wytrzymałości pompy w sytuacji wystąpienia tzw. suchobiegu. Tego typu konstrukcja pomp MC zasadniczo wydłuża okres eksploatacji pomp w systemach zaopatrzenia w wodę. Argumentem niezawodnościpracy pomp MC oraz ich niskiego poziomu głośności jestich wykorzystanie w systemach zaopatrzenia w wodę deszczową typu Wilo-Rain System AF.

 Fot.Wilo Fot.Wilo
Zestawy hydroforowe posiadają w zależności od typu dwie wielkości zbiorników membranowych o pojemności 20 l bądź 50 l. Dodatkową zaletą jest przełącznik ciśnieniowy z możliwością regulacji ciśnienia w zakresie 1-5 bar. Mamy nadzieje, że po analizie tego artykułu, każdy będzie mógł dobrać urządzenie jak najlepiej dostosowane do potrzeb i wymagań instalacji, a świadomość cech i korzyści poszczególnych wersji produktów pozwoli te decyzje zoptymalizować.

 Wilo-MultiCargo HMC, Fot. Wilo Wilo-MultiCargo HMC, Fot. WiloWilo-Jet HWJ,  Fot. WiloWilo-Jet HWJ, Fot. Wilo
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Wilo
#fundamenty #czytelnia #odwodnienia #pompa #wilo

Więcej tematów: