TechnoNICOL Enviro Air

Podziel się:
Wraz z nastaniem epoki przemysłowej działalność człowieka zaczęła mieć negatywny wpływ na atmosferę, powodując zaburzenia klimatu oraz pogorszenie jakości powietrza w związku z emisją coraz większych ilości substancji szkodliwych dla zdrowia. Wśród nich niezwykle toksyczne tlenki azotu (NOx). Tlenek azotu NOx jest gazem toksycznym. Ma szkodliwy wpływ na organy wzroku, przyczynia się do rozwoju dolegliwości oddechowych, jest także jedną z przyczyn ogólnego osłabienia organizmu.

Fot. TechnoNICOLFot. TechnoNICOLTlenki azotu NOx przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej. Głównym ich źródłem są spaliny samochodowe - NOx emitowane są podczas spalania paliwa. Tlenki azotu uwalniane są do otoczenia także w wyniku emisji przemysłowych z elektrowni i zakładów produkcyjnych. Jednym ze sposobów na poprawę zdrowia naszej planety jest stosowanie w budownictwie materiałów prawdziwie ekologicznych, takich właśnie, jak Techno NICOL ENVIRO AIR. Dzięki funkcji rozkładu cząstek tlenków azotu materiał ten może być doskonałym pomocnikiem w walce z zanieczyszczeniem powietrza, którym oddychamy.

Punktem wyjścia dla zastosowania fotokatalizatorów w produkcji materiałów budowlanych stała się dyrektywa UE 1999/30/WE, obowiązująca od stycznia 2010, obligująca państwa członkowskie UE do znacznej redukcji emisji tlenków azotu.

Fot. TechnoNICOLFot. TechnoNICOL
Hydroizolacyjny materiał dachowy TechNONIcOL eNVIRO AIR wpływa aktywnie na redukcję tlenków azotu NOx w powietrzu. Głównym czynnikiem walki z tlenkami azotu NOx jest dwutlenek tytanu TiO2, wzmocniony specjalistycznymi spoiwami. Dwutlenek tytanu - to unikalny związek, który pod wpływem światła słonecznego tworzy jony wodorotlenowe Oh. Wytworzone na powierzchni rodniki hydroksylowe są silnymi utleniaczami, biorącymi udział w utlenianiu adsorbowanych substancji organicznych i nieorganicznych. TechNONIcOL eNVIRO AIR wykorzystuje tę aktywność do odgrywania pożytecznej roli, a mianowicie do rozkładu takich substancji jak: zabrudzenia, sadza, związki chemiczne, toksyczne preparaty, bakterie i materiały organiczne.

Fot. TechnoNICOLFot. TechnoNICOL
Istota procesu polega na utlenianiu substancji na powierzchni katalizatora pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Szkodliwe zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne, bakterie i wirusy, podlegają adsorpcji (wiązaniu cząsteczek) na powierzchni TechNONIcOL eNVIRO AIR. Aktywacja procesu następuje gdy słoneczne promieniowanie UV pada na cząstki dwutlenku tytanu, uwalniając energię niezbędną do rozpadu cząstek tlenków azotu i innych zanieczyszczeń. Resztki reakcji zostają wypłukane przez wodę deszczową.
REKLAMA:

Niezależnie od tego jak złożona jest substancja, końcowym produktem aktywności TechNONIcOL eNVIRO AIR są bezpieczne związki - dwutlenek węgla, woda i nieaktywne związki azotu, zmywane następnie wodą deszczową.

Fot. TechnoNICOLFot. TechnoNICOL
TechNONIcOL eNVIRO AIR aktywnie redukuje w powietrzu poziom toksycznego gazu NOx; zabezpiecza pokrycie przed przenikaniem promieniowania UV; rozkład zanieczyszczeń organicznych na powierzchni pokrycia (ptasie odchody, zarodniki grzybów).
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Technonicol
#dachy #na dach #bitum #technonicol #polimer #produkty #Pokrycia dachowe

Więcej tematów: