Ceramika Paradyż z certyfikatem potwierdzającym redukcję śladu węglowego

Podziel się:
Ceramika Paradyż otrzymała znak ekologiczny „W Trosce o Naturę” dowodzący, że w 2019 roku przyczyniła się do redukcji śladu węglowego. Udział w programie i uzyskanie symbolu zobowiązuje firmy do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na etapie produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami, a także do działań edukacyjnych oraz informacyjnych służących zredukowaniu wpływu produkcji na otoczenie.

Fot. Ceramika ParadyżFot. Ceramika ParadyżCertyfikat „W Trosce o Naturę” przyznawany jest firmom, które mając na względzie dobro środowiska, odzyskują i poddają recyklingowi opakowania wprowadzone wcześniej na rynek. Dzięki temu procesowi Ceramika Paradyż zmniejszyła w 2019 roku swój ślad węglowy obejmujący emisję dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych o prawie 2 tys. tCO2e, poddając odpady opakowaniowe procesowi odzysku i recyklingu za pośrednictwem INTERSEROH Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. Wynik uzyskano na podstawie metodyki i oceny Sieci Badawczej Łukasiewicz COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań. Certyfikat odnosi się do korzyści ekologicznych, które powstały dzięki zastosowaniu recyklingu w stosunku do poziomu emisji, która powstałyby, gdyby takie działania nie zostały podjęte.

- W Ceramice Paradyż z wielkim zapałem wdrażamy rozwiązania mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Do naszych zakładów wprowadziliśmy innowacyjny program odzysku ciepła, a także nawiązaliśmy współpracę z organizacją, która potwierdza odzysk i recykling zgodny z masą i rodzajem opakowań wprowadzonych przez nas na rynek. Choć działania mogą wydawać się kroplą w morzu okazuje się, że odzysk i recykling odpadów opakowaniowych pozwala istotnie zredukować ślad węglowy - komentuje Tomasz Popielewski, rzecznik prasowy Ceramiki Paradyż.
REKLAMA:

Fot. Ceramika ParadyżFot. Ceramika ParadyżOddziaływanie opakowań na środowisko bada się przy pomocy narzędzia oceny cyklu życia (LCA). Pozwala ono prześledzić wpływ produktu od chwili jego wytworzenia aż do powstania odpadu. Wyniki umożliwiają projektowanie nowych, bardziej ekologicznych opakowań, z uwzględnieniem takich czynników jak źródła pochodzenia materiału, wykorzystanie surowców wtórnych i produkcja oszczędzająca zasoby. Ponadto bardzo istotne jest stosowanie recyklingu odpadów opakowaniowych. Wszystko to ma na celu redukcję śladu węglowego, czyli negatywnego wpływu naszych działań wywieranych na środowisko, obliczonego na podstawie obojętności gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery i wyrażonych w ekwiwalencie CO2.

Recykling opakowań to niejedyna ekologiczna inicjatywa Ceramiki Paradyż. W 2018 roku firma została uwzględniona w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W dokumencie opisano system odzyskiwania ciepła wdrożony w zakładach produkcyjnych przedsiębiorstwa. Wprowadzono w nich instalacje wykorzystujące ciepło odpadowe pochodzące z wypału płytek w piecach do zasilania innych urządzeń produkujących ciepło takich jak suszarnie rozpyłowe czy suszarnie pionowe. Dzięki temu rozwiązaniu zużycie gazu jest niższe o kilkanaście procent w skali roku. W firmie stworzono także instalację odzysku energii ze sprężarek powietrza, co pozwoliło pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię zużywaną do ciepłej wody użytkowej dla budynku socjalnego i laboratorium. System wyeliminował zupełnie pracę kotła grzewczego, co przyczyniło się do zmniejszenia zużycia gazu ziemnego i ograniczenia emisji spalin do atmosfery.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Ceramika Paradyż
#wiadomości #wnetrza #paradyz #certyfikaty

Więcej tematów: