Książka serwisowa dachu – dlaczego warto ją mieć?

Podziel się:
Budowa domu to setki podjętych decyzji, m.in. o wyborze produktów, cenie, wykonawcach, szczegółach wykończenia. W tym czasie wielu inwestorów pilnuje zapisów Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy, który jest urzędowym dokumentem opisującym przebieg prac budowlanych. Zamieszkując we własnym domu czujemy się zwolnieni z obowiązku zapisywania napraw, bo nie wymaga już tego prawo. Tymczasem warto zaprowadzić taki dokument na własny użytek, aby nie polegać na własnej pamięci czy nie zawsze dokładnie opisanych rachunkach. Dekarze zrzeszeni w programie SUPERDEKARZ radzą założyć Książkę serwisową dachu, której przykład znaleźć można na stronie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Dlaczego warto ją mieć?

Fot. SuperdekarzFot. Superdekarz- Książkę serwisową dachu można porównać do książki serwisowej samochodu – tłumaczy Adrian Woźniak, finalista programu SUPERDEKARZ 2020, właściciel firmy U.R.B. Adrian Woźniak z miejscowości Zawada, k. Olkusza. - Tak jak w przypadku nowego auta dbamy o zapisywanie historii napraw, wymiany oleju itp., aby utrzymać gwarancję na auto, tak samo powinniśmy traktować dach nowego domu. Książka serwisowa dachu o dokument zawierający informacje o wykorzystanych do budowy czy remontu dachu materiałach, o wykonywanych przeglądach i przeprowadzonych naprawach. Z pewnością pomoże ona inwestorowi pilnować terminy przeglądów okresowych, a w razie problemów z funkcjonowaniem dachu posłuży przy konsultacji z ekipą dekarską. Dodatkowo taka systematycznie prowadzona książka może być atutem przy sprzedaży domu – dodaje Superdekarz.

Książkę można założyć samodzielnie lub zapytać o nią wykonawcę dachu. Forma nie jest istotna o tyle, o ile jej treść, która narzuca pewną dyscyplinę zarówno inwestorowi, jak i firmie wykonawczej. Co powinna zawierać?
REKLAMA:

W książce muszą się znaleźć dane właściciela obiektu/inwestora i dane wykonawcy/ jego firmy. Kolejnym ważnym punktem jest opis techniczny dachu, który zawiera m.in.:
o datę wykonania usługi
o numer rachunku/faktury
o zakres przeprowadzonych prac
o rodzaj dachu i jego konstrukcji.

Kolejnym ważnym i szczegółowo opisanym punktem powinny być materiały użyte do budowy/ dachu – nazwa produktu, nazwa producenta, numer serii/symbol i ilość produktu.
Książka powinna opisywać dokładnie warunki udzielanej przez dekarza-gwaranta gwarancji, m.in.:
o obowiązujący gwarancję okres
o podstawę przyjęcia reklamacji (np. kopia paragonu, faktura VAT lub inne wydane przez gwaranta-wykonawcę potwierdzenie wykonania usługi)
o okres, w jakim gwarant usunie wadę fizyczną od chwili ujawnienia wady oraz pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (utrudnieniem mogą być niekorzystne dla prac warunki atmosferyczne lub niedostępność elementów niezbędnych do przeprowadzenia naprawy)
o warunki przedłużenia okresu gwarancji (np. wykonanie na koszt inwestora okresowego przeglądu dachu – zwykle raz na 12 miesięcy)
o warunki utraty gwarancji (np. brak okresowego serwisu, ingerencja w połać dachu w wykonaniu inwestora lub osób trzecich)
o zapis mówiący o tym, że gwarant jest zwolniony z odpowiedzialności za powstałe szkody wynikające z działania siły wyższej lub aktów wandalizmu.

Warto wiedzieć, że gwarant odpowiada za wady powstałe w wyniki wadliwego wykonania, a nie za nieprawidłowy dobór materiałów, uszkodzenia powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub fizycznego uszkodzenia połaci dachu (np. podczas odśnieżania).

Kolejna część książki powinna służyć zapisywaniu informacji związanych z okresowym przeglądem dachu, a więc:
o datę aktualnego przeglądu
o sugerowaną datę kolejnego przeglądu
o opis wykonywanych czynności
o zalecenia dekarza.

Każdy zapis powinien być potwierdzony podpisem i/lub pieczątką wykonawcy.

Dalsza część książki dotyczy napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Powinna ona zawierać:
o datę zgłoszenia
o datę wykonania usługi
o opis wykonanych czynności
o podpis/pieczątkę wykonawcy.
Warto przeznaczyć ostatnie kartki na daty i opis dodatkowych czynności wykonywanych na dachu, np. odśnieżania, instalacji antenowej, instalacji paneli fotowoltaicznych itp., a więc tych prac, które mogą mieć znaczenie dla ciągłości gwarancji.

Jeśli do tej pory jako właściciel domu nie miałeś świadomości istnienia takiego dokumentu, warto zapytać o niego Twojego dekarza podczas najbliższego przeglądu dachu, który zwykle wykonuje się na wiosnę i wstępnie zarezerwować termin. Najlepszych dekarzy w swojej okolicy znajdziesz dzięki wyszukiwarce wykonawców na stronie superdekarz.pl.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Superdekarz
#czytelnia #dachy #dach #superdekarz #Dachy - tematy pozostałe

Więcej tematów: