Publikacja wyników finansowych Photon Energy za II kwartał 2021 r.

Podziel się:
Photon Energy zanotowała solidny 16,1-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży czystej energii, osiągając w II kwartale 2021 r. nieaudytowane, skonsolidowane przychody w wysokości 9,855 mln EUR (wzrost o 11,0 proc. r/r). Firma kontynuowała swój rozwój na kluczowych europejskich rynkach, tj. na Węgrzech, w Polsce oraz w Rumunii, zwiększając łączną moc portfela projektów w przygotowaniu do 386 MWp. Rozpoczęła również zakup technologii dla dwóch elektrowni na Węgrzech, których budowa zaplanowana jest na 2021 r. Spółka wzmocniła swój kapitał plasując 5 mln akcji własnych za 7,7 mln EUR oraz otrzymała ocenę „bardzo dobrą” od agencji ratingowej imug | rating.

Photon Energy opublikował nieaudytowane wyniki finansowe za II kwartał 2021 r. osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 9,855 mln EUR, co oznacza wzrost o 11 proc r/r. Przy znaczącym wzroście przychodów firma odnotowała spadek rentowności rok do roku, związany z rozbudową portfela projektów własnych oraz opóźnieniem w uruchomieniu dwóch australijskich farm fotowoltaicznych w Leeton,
w Australii.

Kluczowe wydarzenia II kwartału 2021 r.

Grupa Photon Energy kontynuowała rozwój biznesu na kluczowych rynkach. Pomimo opóźnienia w uruchomieniu elektrowni fotowoltaicznych w Leeton o łącznej mocy 14,6 MWp wyniki firmy za II kwartał 2021 r. odzwierciedlają silne zaangażowanie spółki w rozwój własnego potencjału.

Dzięki uplasowaniu 5 mln akcji własnych o łącznej wartości 7,7 mln EUR, spółka poczyniła znaczące kroki w kierunku zapewnienia finansowania dla niedawno ogłoszonej długoterminowej strategii rozwoju, koncentrującej się na rozbudowie portfela projektów związanych z wytwarzaniem czystej energii elektrycznej oraz na rozwoju stałych źródeł przychodów w ramach zintegrowanego modelu biznesowego.

Photon Energy otrzymał ocenę „bardzo dobrą” w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju od agencji ratingowej imug | rating, potwierdzając tym samym swoje zaangażowanie w przyjętą strategię, według której działania w obszarze zrównoważonego rozwoju są kluczowe w procesie budowania wartości spółki.

- Kapitał pozyskany dzięki uplasowanym akcjom umożliwi Photon Energy wejście na drogę dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności. Wzmocniona kondycja spółki pozwoli nam na realizację naszych strategicznych celów poprzez rozbudowę portfela własnych projektów – powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.
REKLAMA:

Wyniki finansowe

Przy jednoczesnym wzroście skonsolidowanych przychodów, spółka odnotowała niższą rentowność r/r, w związku z rozwojem portfela projektów własnych oraz opóźnieniem w uruchomieniu dwóch australijskich farm fotowoltaicznych w Leeton.

Firma zamknęła II kwartał 2021 r. z przychodami ze sprzedaży na poziomie 9,855 mln EUR (wzrost o 11 proc. r/r) dzięki solidnemu 16,1-proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży czystej energii elektrycznej wygenerowanej przez własne moce wytwórcze. Przychód z pozostałych źródeł pozostał na podobnym poziomie do okresu analogicznego ubiegłego roku (wzrost o 0,6 proc. r/r).

W ciągu kwartału spółka kontynuowała rozbudowę mocy wytwórczych, zwiększając zatrudnienie, co doprowadziło do osiągnięcia 3,898 mln EUR EBITDA w II kwartale 2021 r. (spadek o 6,1 prc. r/r). Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju istniejących linii biznesowych, a także nowej działalności. Tylko w 2021 r. Photon Energy rozbudował portfel projektów w przygotowaniu do 386 MWp zainstalowanych mocy głównie na Węgrzech, w Polsce oraz w Rumunii (około 187 MWp dodatkowej mocy od grudnia 2020 r.) oraz rozpoczął fazę przetargową na budowę kolejnych dwóch projektów na Węgrzech zaplanowanych na 2021 r.

Koszty odsetkowe spółki wzrosły o 31 proc., do poziomu -1,638 mln EUR, w związku z refinansowaniem ostatnio podłączonych elektrowni na rynku węgierskim, dwóch elektrowni australijskich oraz dodatkową emisją obligacji denominowanych w EUR w drugiej połowie 2020 r. Koszty te zostały częściowo skompensowane dodatnim przeszacowaniem instrumentów pochodnych.

W rezultacie zysk netto pozostał na minusie - strata netto w II kwartale 2021 r. wyniosła -0,869 mln EUR w porównaniu ze stratą -0,969 mln EUR rok temu. Dodatni całkowity dochód ogółem od początku roku wyniósł 2,297 mln EUR w porównaniu z ujemnym -3,142 mln EUR rok wcześniej.

W następstwie sprzedaży akcji własnych za kwotę 7,7 mln EUR wskaźnik skorygowanego kapitału własnego spółki wzrósł do komfortowego poziomu 32 proc., co umożliwia realizację celów strategicznych.

Prezentacja wyników

Prezentacja wyników spółki za II kwartał 2021 r. wraz z sesją Q&A odbędzie się online w czwartek 12 sierpnia o godzinie 11:00. Uczestnicy spotkania są proszeni o przesyłanie pytań w trakcie sesji za pośrednictwem czatu lub wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@photonenergy.com.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Photon Energy
#wiadomości #fotowoltaika #finanse #eko

Więcej tematów: