newsletter reklama projekty domów forum
piątek 16 kwietnia 2021
07.11.2017r...

Podstawowy mechanizm powstawania strat ciepła

Od czasu zaostrzenia norm dotyczących przenikalności cieplnej ścian budynków oraz wzrostu świadomości inwestorów w tym zakresie, otwory okienne nie są już najpoważniejszym źródłem wysokich kosztów ogrzewania. Dziś coraz częściej zwraca się uwagę na niedoskonałą konstrukcję kominów.
Fot. Polmar
Fot. Polmar

Prosty mechanizm

Punktem wyjścia do wszystkich rozważań na temat wysokich kosztów ogrzewania muszą być dwa stwierdzenia. Po pierwsze: dla każdego budynku istnieje pewien minimalny poziom kosztów, które trzeba ponieść, aby utrzymać komfort cieplny. Po drugie: wysokie koszty ogrzewania zawsze związane są ze zwiększonym użyciem opału. Żadne z tych zdań nie niesie zaskakującej treści, jednak dalsza analiza prowadzi do ciekawych wniosków.

Skąd się bierze zwiększone zużycie opału?

Jeśli przyjąć, że dla każdego budynku istnieje pewna minimalna ilość opału, który trzeba zużyć, aby utrzymać wewnątrz komfortową temperaturę, to wówczas zwiększone zużycie opału może wynikać wyłącznie z konieczności pokrycia rosnących strat ciepła. To zaś traci się przez przegrody budowlane oraz bezpośrednio przez komin.

Do zwiększenia strat ciepła na długości komina dochodzi wtedy, kiedy przewód kominowy nie rozgrzewa się prawidłowo i w konsekwencji wzrasta ciąg. Wtedy dochodzi do oprowadzenia wciąż jeszcze bardzo ciepłych spalin, zamiast odzyskania z nich maksymalnej ilości ciepła. Wówczas nawet przy wysokiej sprawności pieca i wysokiej wartości energetycznej opału nie dochodzi do przekazania wytworzonego ciepła na czynnik grzewczy. W takiej sytuacji trzeba zużyć więcej opału, aby ogrzać wodę C.O. do wymaganej temperatury.
--
REKLAMA:
--

Problematyczne rozwiązania

Powyższy mechanizm jest jasny, oczywisty i już wcześniej sygnalizowano potrzebę ograniczenia strat ciepła na przewodzie kominowym. Problemem nie było jednak wskazanie przyczyn strat, ale techniczne rozwiązanie niedoskonałych konstrukcji kominowych. Sugerowano kilka typów urządzeń, które miałyby regulować pracę przewodu kominowego, zapobiegać cofaniu spalin i zbyt szybkiemu ich odprowadzaniu, ale przez długi czas nie opracowano rzeczywiście skutecznej metody.
Rozwiązanie już jest

Obecnie prawdopodobnie najlepszym, choć pod względem technicznym dość prostym rozwiązaniem, są nasady kominowe o nowatorskiej konstrukcji. System SMARTFLOW zastosowany na nasadach dostępnych na http://www.polmar.net.pl/ pozwala na znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła, ograniczenie ilości produkowanych zanieczyszczeń, redukcję kondensacji pary i osiadania sadzy w kominie. W warunkach kontrolnych uzyskano oszczędność paliwa sięgającą 20 (w kotłach gazowych i olejowych) do 40 (w piecach na paliwo stałe) procent w stosunku do podstawowego zużycia bez nasady kominowej. Oznacza to zwrot z inwestycji już po jednym sezonie grzewczym, co stawia nasady kominowe na pierwszym miejscu jeśli chodzi o stosunek kosztów do oszczędności spośród wszystkich rozwiązań tego typu.

źródło: Materiał partnera

Artykuły podobne:

d