Firma Bayer Sp. z o.o. została członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

Podziel się:
Firma Bayer Sp. z o.o., rozwijająca szereg projektów w dziedzinie zrównoważonego budownictwa dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC - Polish Green Building Council). Celem organizacji jest promowanie projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce.

od lewej: 1.Roman Hatossy, Dyrektor Zarządzający i Vice Prezydent ds. Ekologii PLGBC 2. Dirk Ehle, Prezes Bayer Sp. z o.o. 3.Andrzej Kłosiński, Senior Country Representative CEE, Bayer MaterialScienceod lewej: 1.Roman Hatossy, Dyrektor Zarządzający i Vice Prezydent ds. Ekologii PLGBC 2. Dirk Ehle, Prezes Bayer Sp. z o.o. 3.Andrzej Kłosiński, Senior Country Representative CEE, Bayer MaterialScienceBayer od lat promuje autorską koncepcję budynków o zerowej emisji, EcoCommercial Building - mówi prezes Bayer Sp. z o.o, dr Dirk Ehle. Dołączenie do grona Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego umacnia naszą rolę w zwiększaniu świadomości i zachęceniu do odpowiedzialnych zachowań jak i sprzyja dyskusji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, zgodnie z naszą misją „ Science For a Better Life”.

Budynki są największymi konsumentami energii. Sektor budowlany jest odpowiedzialny za zużycie ok. 40% światowej energii (na podstawie danych dla Europy i USA). Przyczynia się on do prawie 50% emisji gazów cieplarnianych - tyle samo co przemysł i transport razem. Program Ochrony Środowiska ONZ (UNEP), którego Bayer jest członkiem uznał że żaden inny sektor gospodarki nie ma tak dużego potencjału do drastycznego ograniczenia emisji.
REKLAMA:

od lewej: 1.Sławomir Golonka, Project Manager EcoCommercial Building, Bayer MaterialScience 2.Roman Hatossy, Dyrektor Zarządzający i Vice Prezydent ds. Ekologii PLGBC 3. Dirk Ehle, Prezes Bayer Sp. z o.o. 4.Andrzej Kłosiński, Senior Country Representative CEE, Bayer MaterialScienceod lewej: 1.Sławomir Golonka, Project Manager EcoCommercial Building, Bayer MaterialScience 2.Roman Hatossy, Dyrektor Zarządzający i Vice Prezydent ds. Ekologii PLGBC 3. Dirk Ehle, Prezes Bayer Sp. z o.o. 4.Andrzej Kłosiński, Senior Country Representative CEE, Bayer MaterialScienceFirma Bayer we współpracy z licznymi partnerami opracowała i zaadaptowała na skalę globalną koncepcję budynków o zerowej emisji - EcoCommercial Building. Dzięki izolacji za pomocą wysokiej jakości produktów firmy Bayer oraz własnym zasobom generowania energii odnawialnej budynek EcoCommercial Building może sam zaspokajać swoje potrzeby energetyczne. Budynki takie, zrealizowane przy użyciu materiałów i technologii Bayer MaterialScience powstały już w Niemczech, USA, Belgii, Indiach a obecnie budowany jest w Chinach. W 2011 roku Bayer otworzył nową siedzibę w Warszawie budowaną w oparciu o światowe standardy zrównoważonego budownictwa. Nowy budynek Bayer jest świadectwem innowacyjnej strategii firmy, łączącej efektywność, zrównoważony rozwój i ochronę klimatu. Jednym z głównych celów architektów pracujących przy projektowaniu biurowca było wykorzystanie innowacyjnych technologii oraz zminimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko. Dlatego do budowy wykorzystano materiały budowlane łatwo poddające się recyklingowi. Zastosowany został również nowoczesny system zarządzania budynkiem, który między innymi wyłącza latem chłodzenie, gdy zostanie otworzone okno. Ograniczeniu zużycia energii ma służyć wysoka sprawność odzyskiwania ciepła (do 84%). Także retencja wód deszczowych ma zminimalizować zużycie wody.

Zaangażowanie firmy Bayer w zrównoważony rozwój co roku zyskuje szczególne uznanie: podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w styczniu 2012 roku agencja ratingowa SAM oraz audytorzy KPMG w raporcie „Sustainability Yearbook 2012”, wymienili Bayer jako najlepszą niemiecką firmę chemiczną i jedno z zaledwie trzech przedsiębiorstw tego sektora na świecie, które otrzymały Złotą Klasę, najwyższą nagrodę za jakość. Bayer jest również liderem w dwóch najważniejszych indeksach w kategorii zrównoważonego rozwoju, Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe). Na liście globalnych korporacji wymienionych w tzw. Carbon Disclosure Leadership Index, firma Bayer co roku klasyfikowana jest w czołówce najlepszych w swojej kategorii pod względem zmniejszania emisji dwutlenku węgla wytwarzanego w ramach procesów produkcyjnych. Do 2020 roku firma zamierza ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 35 procent.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Bayer
#wiadomości #eko #bayer

Więcej tematów: