Jak czytać kody na styropianie

Podziel się:
Przykładowo: PŁYTY STYROPIANOWE EPS 70-040 FASADA, EPS-EN 13163-T2-L2W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(70,-)2-TR100 oznacza:

EPS – płyty styropianowe,
70 – naprężenie ściskające przy 10-proc. odkształceniu,
040 – maksymalne wymagane wartości deklarowane współczynnika przewodzenia ciepła , odpowiednio1D,
FASADA – słowne części oznaczeń: FASADA, DACH, PODŁOGA, PARKING stanowią skrótową informację o podstawowym zastosowaniu danego wyrobu,
T – tolerancja grubości,
L – tolerancja długości,
W – tolerancja szerokości,
S – tolerancja prostokątności,
P – tolerancja płaskości,
BS – poziom wytrzymałości na zginanie,
CS(10) – poziom naprężeń ściskających przy 10-proc. odkształceniu,
DS(N) – poziom stabilności wymiarowej w normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej ),
DS(70,-) - poziom stabilności wymiarowej w temp. 70°C,
TR – poziom wytrzymałości na rozciąganie,

W odniesieniu do styropianu norma PN-B-20132:2005 wprowadza istotne zmiany – uzależnia zastosowanie konkretnego wyrobu od jego gęstości pozornej.
REKLAMA:

Na podstawie referatu: Izolacje cieplne z wełny mineralnej i styropianu, wygłoszonego na konferencji Izolacje 2012 autorstwa dr. inż. Bożeny Orlik-Kozdroń i dr. inż. Tomasza Steidla z Politechniki Śląskiej.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: chemia
#wiadomości #styropian #ściany #fasada #docieplanie #chemia #polecamy

Więcej tematów: