Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 dla BRUK Sp. z o.o.

Podziel się:
Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Programu "Przedsiębiorstwo Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym po raz kolejny przyznała naszej Spółce Certyfikat "Przedsiębiorstwa Fair Play".

Fot. BrukFot. BrukTytuł "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2012 przyznane Firmie BRUK Sp. z o.o., wiodącemu producentowi szlachetnej kostki brukowej, płyt tarasowych oraz galanterii betonowej potwierdza, że biznes i etyka nie muszą być pojęciami sprzecznymi. W dobie XXI wieku można i należy być firmą, która przestrzega określonych zasad, co przejawia się w uczciwym traktowaniu zarówno kontrahentów jak i pracowników, rzetelnym regulowaniu zobowiązań podatkowych, należności ubezpieczeniowych oraz wszelkich płatności. Istotną kwestią jest także angażowanie się firmy Bruk sp. z o.o. w działalność społeczną i charytatywną.
REKLAMA:

Przedsiębiorstwo Fair Play 2012 dla BRUK Sp. z o.o.Program "Przedsiębiorstwo Fair Play" jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.
REKLAMA:
REKLAMA:
Źródło: Bruk
#wiadomości #ogrod #ogrody #zewnatrz_bud #kostka #bruk

Więcej tematów: